Truthnet.orgچرا مسیحیتJesus Movie Farsi
 
 
 
 

چرPDF VERSION

ا مسیحیت؟        English Translation 

چرا انسان تصمیم می گیرد که مسیحی باشد؟ آیا مسیحیت صرفا" یک انتخاب است مثل وقتیکه  کسی ماشین یا یک خانه را انتخاب می کند؟چطور کسی می تواند فقط یک مذهب را انتخاب کند؟

ادیان زیادی در دنیا وجود دارد اصولا" چرا باید دین داشت؟ چرا نمی توان فقط یک انسان خوب بود و کارهای خوب انجام داد ولی دین نداشت؟

برای مثال کسیکه بر مبنای علوم طبیعی معتقد است خدا وجود نداردمی تواند انسان خوبی باشد و به دیگران کمک کندپس چه مشکلی است اگر مذهب یا دینی را انتخاب نکند؟

چرا هر کسی باید و نیاز داردا که خود را بودائیمسلمانمسیحی و غیره بنامد.

 

 

هدف از دین و دانش

 

مسلما" هدف نهائی دین تلاشی است برای پاسخ دادن به سوالات زندگی.ما که هستیم؟ از کجا   آمده ایم؟ آیا چیزی فرای این زندگی وجود دارد؟ آیا خدا وجود دارد؟ اگر خدائی وجود دارداو کیست؟ ماده از کجا آمده است؟ چه کسی یا چه چیزی جهان را به وجود آورده است؟ آیا از من خواسته شده کاری بکنم؟ مذهب به این سوالها بیش از اینها پاسخ می دهد و می گوید که پیروان مذهب چه کارهائی را باید انجام دهد و چه کارهائی را نباید انجام دهد.کلمه مذهب ازریشه یک کلمه لاتین به معنی محدودیت گرفته شده است.

علم و مذهب هر دو سعی در پاسخ به سوالات مشابه با مبنای متفاوت را دارند.علم سوالات زندگی را از دیدگاه طبیعی مورد توجه قرار می دهد.در حالیکه مذهب بر مبنای ماورا الطبیعه استوار است.مهمترین سوالاتی که علم و مذهب سعی در پاسخ دادن به انها را دارند به شرح ذیل می باشند:

- ما که هستیم؟

- از کجا آمده ایم؟

- به کجا می رویم؟

 

در جستجوی حقیقت

 

علم و مذهب هر دو مدعی جستجوی حقیقت هستند.جقیقت به این معنی است که چه چیزی واقعی و چه چیزی مجازی است.منطقا" لازم است که حقیقت وجود داشته باشد.برای مثال وجود انسان ها و حیوانات یک حقیقت است.حال سوال اینجاست که این زندگی چگونه بوجود آمده است؟

مذهب و علم هر دو در تلاشند تا حقیقت زندگی را روشن سازند.

 

 

 

 

 

برای مثال انسانی را که معتقد به فرضیه تکامل است در نظر بگیرید.او معتقد است حیات بر اثر یکسری جهش های  نتیکی اتفاقی و بدون کمک نیروی ماوراء الطبیعه( خدا) بوجود آمده است.

مسیحیت معتقد است که حیات توسط خدا خلق شده است.طبعا" هر دو این نظرات نمی توانند درست باشند چرا که در تعارض با هم قرار دارند و این یک اصل منطقی است که دو موضوع متناقض نمی توانند همزمان صحیح باشند.خدا نمی تواند هم وجود داشته باشد و هم نداشته باشد.

 

یک بودائی معتقد است که بودا معرفت را دریافت کزده بوده که او را به درجه کمال رسانده   بوده است.

یک مسلمان معتقد است که حضرت محمد حقیقت را از خدا دریافت کزده بوده و این حقیقت در قرآن نوشته شده است.یک مسیحی معتقد است که عیسی پسر خداست و به خاطر گنا هان بشریت کشته شده است و یک کافر معتقد است که ماده و زندگی بدون دخالت خدا بوجود آمده اند.

هر کدام از این گروهها معتقد است که حقیقت را بیان می کنند.از آنجائیکه بسیاری از این اعتقادات در تعارض با یکدیگرند طبعا" همگی نمی توانند صحیح باشند.

از آنجائیکه همه نظرات نمی توانند صحیح باشند باید راهی برای تشخیص حقیقت وجود داشته باشد.آیا ما می توانیم واقعیات را به گونه ای بیازمائیم تا حقیقت را دریابیم.

 

 

آیا حقیقت مهم است؟

 

آیا زندگی پس از مرگ وجود دارد؟آیا خدا وجود دارد؟ آیا این زندگی مهم است؟ اینها سوالات مهمی هستند و بر مبنای اینکه اعتقادات ما چه باشد ما راه خود در زندگی را انتخاب می کنیم.

بطور مثال اگر کسی معتقد باشد که حقیقت عدم وجود خداست و این زندگی همه آن چیزی است که وجود دارد او زندگیش را بر مبنای آنچه که این دنیا عرضه می دارد بنا می کند و نگران آنچه پس از مرگ اتفاق می افتد نخواهد بود.یک مسیونر مسیحی معتقد است این دنیا فانی است و ابدیت در بهشت است لذا ممکن است زندگیش را در شرایط بسیار سختی در کشوری دور سپری کند تا به مردم آنجا در رابطه با مسیح یگوید. ما همگی بر مبنای آنچه که حقیقت می پنداریم عمل می کنیم.

اگر کسی به زندگی پس از مرگ اعتقاد نداشته باشد بنابراین این موضوع را نیز دنبال نمی نماید. مشکل این است که چگونه میتوان تشخیص داد که آیا این موضوع مهم است یا نه.ما باید به گونه ای  به دنبال کشف حقیقت باشیم.اگر شواهد حاکی از عدم اهمیت زندگی پس از مرگ باشد پس چرا باید نگران مرگ بود در حالیکه اگر شواهد حاکی از وجود زندگی پس از مرگ نیز باشند و وقایع این زندکی ما ابدیت ما را رقم بزند آنگاه لازم خواهد بود به دنبال حقیقت باشیم.

 

کسیکه باور دارد مرگ بی اهمیت است نگران اینکه پس از مرگ به کجا خواهد رفت هم نخواهد بود.حال آنکه اگر ما پس از مرگ به دنیای دیگری برویم(بهشت یا جهنم) آنگاه ممکن است نگران مرگ و عواقب آن نیاشیم و ممکن است به دنبال نقشه ای باشیم تا مسیر ما را به گونه ای مشخص کند که به مقصد دلخواه برسیم.یک نقشه در بسیاری جهات شبیه حقیقت است اگر شما حقیقت را دریابید راه را خواهید یافت.بنابراین اگر بهشت و دوزخی وجود داشته باشد مهم است که بدانبم چگونه به بهشت برویم و از جهنم دوری گزینیم. پس سوال این است :" آیا ما باید نگران آنجه پس از مرگ رخ خواهد داد باشیم؟"

عیسی می گوید باید نگران بود. او اینگونه در رابطه با مقصد نهائی روح به ما می آموزد.

او می گوید ارزش روح هر کسی بیش از بدست آوردن  دنیاست.

" برای شما چه فایده ای دارد اگر تمام دنیا را داشته باشید ولی زندگی جاوید را از دست بدهیدآیا چیزی پیدا می شود که قدر و قیمت آن از زندگی  جاوید بیشتر باشد." متی 16:26

آیا این گفته عیسی مسیح حقیقت دارد؟ اگر مسیحیت واقعیت نداشته باشد آنگاه نباید به گفته های عیسی مسیح توجهی کرد. ولی عیسی حقیقت را می گوید و جهنم یک واقعیت است و بنابراین هیچ چیز مهمتر از کشف حقیقت نیست.

 

 

عیسی تنها راه نجات

 

مسیحیت مدعی بیان حقیقت است. اولا" عیسی مسیح خود را حقیقت مطلق می داند به این معنی که تنها راه رسیدن به خدا از طریق اوست.ثانیا" عیسی می گوید آنان که به او ایمان داشته باشند در زندگی جاودانی خود ایمن خواهند بود.

 

. اینها عباراتی محکم و واضح هستند.ولی آیا حقیقت دارند؟ آیا شواهدی مبنی بر حقانیت ادعا های عیسی وجود دارد؟

 

" عیسی به او فرمود: راه منم. راستی منم. زندگی منم. هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر بوسیله من."    یوحنا 14:6

 

" آنانکه به او ایمان داشته باشند از گناه نجات پیدا کنند و زندگی جاوید بیابند زیرا خدا به قدری مردم جهان       را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی      جاوید بیابد. خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه بوسیله او نجاتشان دهد." یوحنا -17 3:15

 

 

 

برای نجات چه باید کرد؟

 

 

ممکن است کسی بپرسد نجات نجات از چه؟ مطابق انجیل بشری که توسط خدا آفریده شده است همانند خدا جاودان است و کسیکه آفریده شود هیچگاه فنا نخواهد شد.سوال این است که او کجا خواهد بود؟ خدا عاری از هر گونه گناه است و گناه آنان باید پرداخت شود. تنها راهی که کسی بهای گناه خود را بپردازد قربانی شدن خود اوست. کسانیکه با گناهانشان بکیرند از خدا جدا خواهند بود. خدا که بر درماندگی بشر آگاه است پسر خود عیسی مسیح را از آسمان به زمین فرستاد تا بهای گناهان ما را بر روی صلیب بدهد. وقتی کسی این هدیه نجات بخش خدا را بپذیرد بهای گناهان وی با آنچه مسیح انجام داده است پرداخت می شود.

 

او تعجب می کند که چرا کسی نیست  به داد مظلومان برسد پس اوخود آماده می شود که ایشان را نجات دهد، زیرا او خدای عادلی است. خداوند عدالت را مانند زره می پوشد و کلاه خود نجات را بر سر می گذارد. سراسر وجود او آکنده از حس عدالتخوا هی است. او از ظالمان انتقام خواهد کشید. اشعیا 17-16: 59

 

هفتصد سال قبل از میلاد عیسی مسیح، اشعیای پیغمبر درباره او نوشته است و اینکه چگونه مرگ او بهای گناهان همه بشریت را خواهد پرداخت. کتاب مقدس، مسیح را به عنوان " زره خداوند " در آیه های اشعیا 53:1 و 59:16 معرفی می کند.خداوند از طریق عیسی مسیح ما وساطت ما را کرده است چرا که شرایط و وضعیت ما ناامید کننده بوده است.

خداوند از طریق جسم یک انسان وارد دنیای ما شد تا بخاطر گناهان ما بمیرد، تا ما بتوانیم به او برسیم.

 

خداوند در برابر چشمان تمام قوم ها قدرت مقدس خود را به کار خواهد برد و قوم خود را نجات خواهد داد تا همه آنرا ببینند. اشعیا 52:10

اما چه کم هستند کسانیکه این حقیقت را باور می کنند و چه کم هستند کسانی که قدرت خداوند به آنها آشکار شده است. اشعیا 53:1

 

 

 

1-    ما از خدا جدا شده ایم

 

  به همان اندازه که آسمان بلند تر از زمین است راههای من نیز از راههای شما و فکرهای من از فکرهای شما بلندتر و برتر است.اشعیا 55:9

 

  پس آیا کسی می تواند خود را از من پنهان سازد؟ مگر نمی دانید که حضور من آسمان و زمین را فرا گرفته است؟ ارمیا 23:24

 

 

2-    گناهان ما، ما را از خدا جدا ساخته است

 

  اما گناهان شما باعث شده او با شما قطع رابطه کندو دعاهای شما را جواب ندهد. اشعیا 59:2

 

  کتاب آسمانی نیز در این باره می فرماید: هیچ کس درستکار نیست و در تمام عالم یک بی گناه یافت نمی شود. رومیان 23و3:10

 

 

 

3-گناهان ما، باعث داوری و مرگ می شوند.

 وقتی آدم گناه کرد،گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد.در نتیجه همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت،چون انسانها همه گناه کردند. رومیان 5:12

 

 چون جان همه، برای داوری و محاکمه در دست من است، چه جان پدران،چه جان پسران و قانون من برای داوری این است: هر که گناه کند فقط خودش خواهد مرد. حزقیال 18:4

 

زیرا همه گناه کرده اند و هیچکس به آن کمال مطلوب و پر جلالی که خدا انتظار دارد نرسیده اند. رومیان 3:23

 

 

 

4-عیسی مسیح آمد تا بهای گناهان ما را بپردازد

زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاد تا هر که به او ایمان آورد،هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. یوحنا 3:16

 

 برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند.او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشنه باشیم.از زخمهای او ما شفا یافتیم. اشعیا 53:5

 

ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند، گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده به راههای خود رفته بودیم. با وجود این خداوند تقصیرات و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. اشعیا 53:6

 

 

5-کسانیکه به عیسی ایمان آورند، بخشوده می شوند

 زیرا هر که گناه کند تنها دسنمزدی که خواهد یافت مرگ است اما هر که به خداوند ما،عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است. رومیان 6:23

 

 باز تکرار می کنم: هر که به پیام من گوش دهد و به خدا که مرا فرسناده است ایمان آورد،زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد بلکه از همان لحظه از مرگ نجات پیدا کرده به زندگی جاوید خواهد پیوست. یوحنا  5:2

 

 

 

6- ما باید به عیسی مسیح ایمان آوریم

 

پس خداوند هر کس را به او پناه ببرد، نجات خواهد داد. رومیان 10:13

 

 چگونه می توان به عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده ایمان آورد؟

یک دعای ساده و قلبی آماده، همه آن چیزی است که نیاز است.

 

 

خدای بزرگ، من می دانم که یک گناهکارم و نمی توانم خود را نجات دهم. هم اکنون من از گناهان خود توبه می کنم و تو را به عنوان تنها راه نجات می پذیرم و از تو بخاطر نجاتم سپاسگزارم. به نام عیسی مسیح. آمین.

 

 

  

آیا مسیحیت حقیقت دارد؟

 

برای درک اینکه آیا مسیحیت حقیقت دارد و عیسی آنچنانکه خودش ادعا کرده است، پسر خدا است یا نه، لازم است پیش زمینه ها، باورها و حقایق مسیحیت را فهمید.

 

1-پیش زمینه مسیحیت

 

1-الف عهد عتیق

لغت مسیحیت از کلمه Christ آمده است.Christ از ریشه یونانی xyXm Mashiyach  به معنی تعمید آمده است. بنابراین لغت مسیح برای کشیشان و پادشاهان استقاده شده است.در کتاب عهد قدیم آمدن مسیح به عنوان کسیکه جهان را نجات خواهد داد و گناهان را قضاوت خواهد کرد، وعده داده شده است. مسیحیت معتقد است عیسی همان مسیح موعود است که پیامبران قوم اسرائیل آنرا وعده داده اند. این پیامبران یک سری وقایع و مشخصاتی را   برای آمدن مسیح بیان کرده اند که فقط می تواند به یکنفر که همان عیسی مسیح است ، مربوط باشد.

بنابراین مسیحیت خود را تحقق وعده پیامبران یهودی می داند که گفته بودند مسیح به این دنیا خواهد آمد و رابطه خدا را با انسان احیا خواهد کرد.زمانیکه قوم اسرائیل عیسی را به عنوان مسیح موعود قبول نکردند، خداوند برکات وی را به اقوام غیر یهود نیز گستدش داد. عدم پذیرش وی توسط قوم اسرائیل، حتی پیش از آمدن او پیشگوئی شده بود. همچنانکه پذیرش وی در آینده توسط این قوم نیز پیش بینی شده است. مسیح که با جمله " من همانم که آنها مرا مصلوب کردند" شناخته می شود، اولین بار آمد تا برای گناهان همه جهان بمیرد،او دوباره با شکوه و افتخار باز می گردد تا به همه ملل حکمرانی کند. در پایان ، همه دنیا علیه اسرائیل بر خواهد خواست و قوم اسرائیل عیسی را بعنوان مسیح موعود خواهد پذیرفت.

 

 من  روح  ترحم  و تضرع  را بر تمام  ساكنان  اورشليم  خواهم  ريخت ، و آنها بر من  كه  نيزه  زده اند خواهند نگريست  و عزاداري  خواهند نمود چنانكه  گويي  براي  تنها فرزند خود عزا گرفته اند، و آنچنان  ماتم  خواهند گرفت  كه  گويي  پسر ارشدشان  مرده  است. ذکریا 12:10

 

خداوند کلام خود را از طریق فرزندان ابراهیم، اسحاق و یعقوب آشکار خواهد ساخت. این فرزندان که بنام اسرائیل شناخته می شوند، بنام یعقوب، که او نیز به این نام خوانده شده است، نامگذاری شده اند. یعقوب دوازده پسر داشت که فرزندان آنها بنام دوازده قبیله اسرائیل نامیده شده اند.( رجوع شود به جدول ذیل ) خداوند از طریق قوم اسرائیل و توسط عیسی مسیح، هدف خود برای رهائی بشر از گناه را به انجام خواهد

 

   خلاصه کتاب عهد قدیم

 

 

 

 

 

 

از آفرینش   

    تا   طوفان نوح

 

 

  آفرینش9-1

  

خدا زمین، آسمان و بشر را در 6  روز آفرید و روز هفنم را استراحت کرد.

خداوند اولین مرد و زن، آدم و حوا را آفرید. آنها مختار بودند که از خداوند اطاعت کنند یا از او سرپیچی نمایند ولی آنها فرمان خدا را نادیده گرفتند و به ندای شیطان که یک فرشته مغضوب بود، پاسخ دادند.با سرپیچی از فرمان خدا، نسل بشر تباه شد.اما خداوند وعده آمدن مسیح را برای نجات بشریت داد.  ( آفرینش 3:15)

طبیعت تباه شده بشر باعث شد خداوند همه نسل وی را مغضوب کند، که نتیجه آن سیلی ویرانگر بود که همه انسانها و حیوانات را از بین برد.به جز نوح و خانواده اش و حیواناتی که سوار کشتی او بودند.

انسان ها نوادگان نوح و خانواده او هستند.

 

 

از طوفان نوح   تا            اسارت مصر

 

(2500 ق م تا 1540ق م)

 

 

 

 

آفرینش50-10

 

 

 

بعد از طوفان نوح کشنی آنها بر روی کوه آرارات( ارمنستان ) فرود آمد و از آنجا انسانها بعنوان یک قبیله به سرزمین بابل مهاجرت کردند. دوباره انسانها شروع به نافرمانی علیه خداوند کردند. بنابراین خدا زبان های مختلف زا بین نوادگان نوح بوجود آورد. این اختلاف زبان باعث شد انسانها در همه زمین پراکنده شوند و اقوام مختلفی را بوجود آورند.

ابراهیم به فرمان خدا شهر عور را در بابل به سمت اورشلیم ترک کرد.خداوند به او قول داد تا از فرزندان او قومی بزرگ بسازد.اسحاق پسر ابراهیم، دو پسر داشت به نامهای یعقوب و عیسو.یعقوب 12 پسر داشت که بعدها قوم اسرائیل را بشکیل دادند.

یوسف پسر یعقوب توسط برادرانش به مصریان فروخته شد. او در مصر بعدها نخست وزیر شد.وقتی قحطی سرزمین کنعان را فرا گرفت، برادرانش

 ناگزیر برای تهیه غذا به مصر آمدند. آنجا آنها برادرشان را که سالها پیش به عنوان برده فروخته بودند، ملاقات کردند. یوسف آنها را بخشید و آنها در مصر به همراه یوسف ماندگار شدند.در 400 سال پس از آن نوادگان آنها به بیش از یک ملیون رسیدند ولی تحت بردگی فرعون جدید زندگی می کردند.آنها دست دعا بسوی خداوند بلند کردند و خدا موسی را برای نجات آنها فرستاد. موسی یک عبری بود که در خانه فرعون بزرگ شده بود.

 

 

 

 

از مصر به بابل

 

(1450 ق م تا 539 ق م)

 

 

 

 

 خروج تا دوم      پادشاهان، اشعیا، ارمیا   وحزقیال

 

 

موسی خدا را به فرعون معرفی کرد و نهایتاً فرعون قبول کرد که قوم اسرائیل را از بردگی رها سازد. موسی نوادگان یعقوب را ( اسرائیل ) به سرزمین کنعان راهنمائی کرد. در طول راه قوم اسرائیل علیه موسی شوریدند و خواستند که به مصر بازگردند و به همین علت آنها مجبور شدند به مدت چهل سال در صحرای سینا تحت رهبری موسی سرگردان باشند تا همه نسل نافرمان مردند. جاشوا قوم اسرائیل را پس از موسی به سرزمین کنعان هدایت کرد. قوم اسرائیل بخشی از سرزمین را تصرف کردند و یک اجتماعی متشکل از 12قبیله منشعب از یعقوب تشکیل دادند.خداوند بر این قبائل از طریق قاضیان حکم می راند و مردم از خداوند پادشاهی مانند دیگر اقوام خواستند و خداوند شائول را بعنوان اولین پادشاه و داوود را پس از او بر آنها حاکم کرد. داوود شهر اورشلیم را تصرف کرد و آن را شهر داوود نام نهادند. خداوند توسط پیامبران تاج سلطنت داوود را ابدی ساخت تا نهایتاً این تاج به مسیح که روزی در اورشلیم بر همه دنیا پادشاهی خواهد کرد،برسد.سلیمان پسر داوود معبدی را در اورشلیم بنا ساخت که به معبد سلیمان معروف گشت.

ولی قوم اسرائیل از خداوند ابراهیم، اسحاق و یعقوب روی برگرداندند و شروع به پرستش بتها در سرزمین های کنعان، بابل و غیره کرد. خداوند از طریق پیامبران به این قوم اخطار داد تا بدانند که این اعمال به نابودیشان منتهی خواهد شد ولی آنها این پیام ها را که از طریق پیامبران مختلف  به آنها ابلاغ شد را نادیده گرفتند و پرستش بتها را ادامه دادند.

خداوند با فرستادن لشگر بابل در سال 722 قبل از میلاد به این نافرمانی ها پاسخ داد. آنها بخش شمالی اسرائیل را اشغال کردند. از 605 تا 586 قبل از میلاد بابلی ها اورشلیم را ویران کردند و معبد سلیمان را تخریب کردند و همه کسانی را که زنده مانده بودند، برای هفتاد سال به بابل بردند. در پایان  هفتاد سال ایرانیان تحت فرمان کوروش کبیر بابل را تصرف کردند و او به یهودیان اجازه داد به سرزمین اسرائیل بازگردند.

 

 

از بابل  تا مکابیز

 

(539 ق م تا 4 ق م)

 

 

 

 

دانیال تا    

 

در بابل قوم اسرائیل به بابلی ها خدمت می کردند اگر چه در آنجا خداوند پیامبرانی مانند دانیال را مبعوث کرد، که همچنین به مقام تحت وزیری بابل در زمان پادشاهی نبوکد نصر دست یافت. از طریق دانیال خداوند هدف خود را که همان آمدن مسیح بود، برای قوم اسرائیل و همه جهان آشکار ساخت. او حتی ماه، سال و روز مرگ مسیح را نیز خبر داد.

در 539 قبل از میلاد کوروش کبیر پادشاه ایران زمین، بابل را فتح کرد. او به یهودیان اجازه داد تا به سرزمین اسرائیل باز گردند و معبد خود را دوباره بسازند. در سال 516 قبل از میلاد، 70 یال بعد از تخریب معبد ، دومین معبد تکمیل شد. در اینمدت خداوند از طریق پیامبرانش ذکریا، ملاکی، حجی با مردم صحبت کرد تا قوم اسرائیل را در خصوص هدف خود برای رهائی آنها از طریق مسیح آگاه سازد.

اسکندر همانگونه که در کتاب دانیال گفته شده بود، پادشاهی ایران زمین را در سال 331 ق م فتح کرد و یونانی ها کنترل اسرائیل را بدست گرفتند.بعد از مرگ اسکندر پادشاهی او بین چهار تن از سردارانش تقسیم شد. تولمی و سولسید دو بخش این پادشاهی را در اختیار گرفتند و هر دو برای بدست آوردن کنترل اسرائیل جنگیدند.

نهایتاً در سال 165 ق م آنتی کوس اپی فانیس که از سولسیدها بود، تلاش کرد هویت یهودیان را با ساختن بتی از زئوس و قربانی کردن یک خوک در معبد مقدس یهودیان  از بین ببرد و او یهودیان را مجبور کرد تا رسوم یونانی را به عمل آورند. این اعمال باعث جنبشی شد که به ایحاد یک ایالت یهودی خودمختار برای حدود 100 سال به نام پادشاهی مکابیز منتهی شد. اختلافات بین رهبران یهودی باعث شد سرداری بنام پومپی ، اورشلیم را در سال 63 ق م فتح کند. بعدها رومیان هرودیس را بعنوان پادشاه منطقه فلسطین منصوب کردند و این شروع فرمانروائی رومیان بر اسرائیل در زمان عیسی مسیح بود. هرودیس در سال 4 ق م مرد.

 

 

  

1-ب) کتاب عهد جدید

 

عیسی مسیح تقریباً در سال 4 ق م قبل از مرگ هرودیس متولد شد.او در شهر بیت الحم متولد شد همانگونه که در میکاه 2-5 پیش بینی شده بود.

  

خلاصه عهد جدید

 

 

تولد عیسی تا دوران کشیشی

 

 

 

 

(4 ق م تا 30 ب م)

 

عیسی در شهر بیت الحم بدنیا آمد همانگونه که در کتاب میکاه 2-5 ، 700 سال قبل از آن پیش بینی شده بود. یوسف و مریم به فرمان خدا به بیت الحم رفتند چرا که رومیان در حال انجام سرشماری بودند. مریم در آن زمان حامله بود ولی این حاملگی نه از یوسف بلکه از طریق روح القدس بود. او عیسی مسیح را باردار بود. کسیکه باید به این دنیا می آمد تا بشریت را رهائی  بخشد. که این باز هم توسط اشعیای پیغمبر 800 سال قبل از آن پیش بینی شده بود.( باکره ای حامله خواهد شد. اشعیا 7:14 )

تقریباً دو سال پس از تولدش، سه ستاره شناس از مشرق زمین در جستجوی پادشاه یهود، مسیح، به اورشلیم آمدند. در اورشلیم به آنها گفته شد به بیت الحم که در کتب مقدس بعنوان محل تولد مسیخ به آن اشاره شده بود، بروند. یوسف در این هنگام از بیت الحم به مصر گریخت تا از چنگال هرودیس بگریزد. پس از این هرودیس که نگران از دست دادن سلطنتش بود همه نوزادان پسر زیر دو سال را کشت.

بعد از مرگ هرودیس ، یوسف از مصر بازگشت و در ناصره اقامت گزید.بعد از اقامت یوسف و مریم و عیسی در ناصره در خصوص حدود 30 سال بعد از آن اطلاعات زیادی در دست نیست. به جز هنگامیکه عیسی برای جشن پسح به اورشلیم رفت و والدینش او را در سن 12 سالگی در معبد گم کردند. لوقا 49-41: 2

 

 

 

سال های رسالت

 

 

(30 ب م      تا 33 ب م)

 

 

 

 

در پانزدهمین سال سلطنت سزار و حدود سال 29 بعد از میلاد، یوحنا تعمید دهنده دوران رسالت خود را بعنوان پیش زمینه ظهور مسیح آغاز کرد.( لوقا 3:1 ) رسالت مسیح در ادامه یوحنای تعمید دهنده بودو سه سال و نیم به طول انجامید. در این مدت ائ خود را بعنوان مسیح موعود به قوم اسرائیل معرفی کرد و معجزاتی از قبیل علاج نابینا و ناشنوا و زنده کردن مرده را انجام داد.قوم اسرائیل عیسی را بعنوان مسیح موعود پیامبرانشان نپذیرفت. عیسی آمد تا برای گناهان همه مردم دنیا بمیرد، همانگونه که اشعیای پیغمبر و دانیال نبی پیشگوئی کرده بودند.( اشعیا 52:13 و 53:12 و دانیال 27-9:24 )

 

 

 

سال های پسح

 

 

 

33 ب م

 

 

در روز عید پسح سال 33 بعد از میلاد ، عیسی مسیح به صلیب کشیده شد و این دقیقاً همان تاریخی بود که توسط دانیال نبی، 539 سال قبی از تولد وی پیش بینی کرده بود.( دانیال  27-9:24 ) مسیح کشته شد تا کفاره گناهان همه جهان را بدهد. او آمد تا بهای گناهان ما را بپردازد.

عیسی مسیح تخریب معبد مقدس را پس از رد وی توسط قوم اسرائیل پیش بینی کرده بود.( متی 23:37 و 24:1 )

قبل از مصلوب شدن مسیح، او از روزی خبر داد که وی با شکوه و قدرت باز خواهد گشت تا همه دنیا را قضاوت کند. او بر تخت پادشاهی خواهد نشست و همه ملل را قضاوت خواهد کرد.( متی 24:30 و 25:30 ) و قوم اسرائیل در آینده او را به عنوان مسیح موعود خواهد پذیرفت.(متی 23:39 )

 

     کلیسا

 

 

33 ب م تا کنون

 

 

 

بعد از اینکه عیسی به بهشت رفت ( اعمال 11-1:10) پنجاه روز پس از عید پسح روح القدس به حواریان ظاهر شد.( اعمال 2 )حواریون شروع به گسترش پیام مسیح از بیت المقدس کردند. این خبر خوش این بود که مرگ مسیح بر صلیب بهای گناهان همه بشریت را پرداخته است و با قبول وی بعنوان سرور و ناجی خود، گناهان نیز بخشیده می شود.

خبر خوش این است که گناهان شما به واسطه آنچه عیسی بر صلیب انجام داد می تواند بخشیده شود.

این پیام روح مسیحیت است.

1-    خدا در قالب انسان و بنام عیسی مسیح به این دنیا آمد تا بهای گناهان بشریت را بپردازد.

2-    با پذیرش عیسی مسیح بعنوان سرور و ناجی ، شما هدیه زندگی جاودان را با آنچه عیسی بر صلیب انجام داد، دریافت می کنید.

3-    عیسی با قدرت و افتخار دوباره بازخواهد گشت و در آن همگام او را بعنوان مسیح موعود خواهند پذیرفت.

 

 

- اعتقادات مسیحیت

 

اعتقادات مسیحیت بر پایه هر دو بخش انجیل، عهد عتیق و عهد جدید می باشد. هد رو بخش از طرف خدا می باشند و از طریق پیامبرانش به مردم نازل شده اند.دست نوشته های اولیه بدون اشتباه می باشند ولی در انتقال و ترجمه برخی اشتباهاتی به چشم می خورد. به هر حال این اشتباهات جزئی بوده و پیام کلی را تحت تاثیر قرار نمی دهند.

با وجود کتابهای عهد قدیم متعدد( هبرو و آرامایک ) و دست نوشته های عهد جدید ( یونانی ) میتوان به صحت انجیل مطمئن بود. برخی کشفیات اخیر در دریای مرده، تاکیدی است بر دقت دست نوشته های هبرو در طول زمان.

 

 

برخی مبانی اعتقادی مسیحیت :

       خدا

 

مسیحیت معتقد است که فقط یک خدا وجود دارد. خدا زمین و آسمان و همه موجودات را آفریده است. خدا خود را بعنوان پدر، پسر و روح القدس یعنی یک خدا در سه قالب معرفی کرده است.( تثلیث )

 

با هم‌ مشورت‌ كنيد، و اگر مي‌توانيد دليل‌ بياوريد و ثابت‌ كنيد كه‌ بت‌پرستي‌ عمل‌ درستي‌ است‌! غير از من‌ چه‌ كسي‌ گفته‌ كه‌ اين‌ چيزها در مورد كوروش‌ عملي‌ خواهد شد؟ غير از من‌ خدايي‌ نيست‌. من‌ خداي‌ عادل‌ و نجات‌ دهنده‌ هستم‌ و ديگري‌ نيست‌! تا حال‌ كدام‌ بت‌ به‌ شما گفته‌ است‌ كه‌ اين‌ وقايع‌ رخ‌ خواهد داد؟ ( اشعیا 45:21 )  

 

     مسیح

 

 

مسیحیت معتقد است که عیسی همان مسیح موعود اسرائیل است که آمد، همانگونه که در متون فبل از وی پیش بینی کرده بودند، و زجر کشید.( اشعیا 53:12 و 52:13 ) و مسیح همانطور که در انجیل پیش بینی شده است پسر خدا است. او آمد تا بر تخت داوود پادشاهی کند. او پسر داوود و پسر خداست.

 

 از ظلم‌ و از داوري‌ گرفته‌ شد. و از طبقه‌ او كه‌ تفكّر نمود كه‌ او از زمين‌ زندگان‌ منقطع‌ شد و به‌ جهت‌ گناه‌ قوم‌ من‌ مضروب‌ گرديد؟( اشعیا  53:8 ) 

 

زيرا كه‌ براي‌ ما ولدي‌ زاييده‌ و پسري‌ به‌ ما بخشيده‌ شد و سلطنت‌ بر دوش‌ او خواهد بود و اسم‌ او عجيب‌ و مشير و خداي‌ قدير و پدر سرمدي‌ و سرور سلامتي‌ خوانده‌ خواهد شد. ترقّي‌ سلطنت‌ و سلامتي‌ او را بر كرسي‌ داود و بر مملكت‌ وي‌ انتها نخواهد بود تا آن‌ را به‌ انصاف‌ و عدالت‌ از الان‌ تا ابدالاباد ثابت‌ و استوار نمايد. غيرت‌ يهوه‌ صبايوت‌ اين‌ را بجا خواهد آورد. ( اشعیا 7-9:6 )

 

 

       مرگ

 

 

مسیحیت معتقد است که ما فقط یک زندگی داریم. وقتی کسی می میرد، شانس دوباره ای برای زندگی کردن وجود ندارد. تنها استثنائی که وجود دارد معجزه شدن است، مانند نشان دادن قدرت مسیح بر مرگ هنگامیکه مرده را به زندگی بر گرداند.برای مثال ایلعارز به زندگی برگردانده شد.( یوحنا 11 )

 

       گناهان

 

 

کسانیکه به مسیح به عنوان نجات دهنده و سرور اعتقاد دارند، گناهانشان بخشیده خواهد شد. مسیح بهای گناهان تمامی انسانها را بر روی زمین پرداخت ولی پرداخت وی تنها کسانیکه این موضوع را باور دارند، این هدیه را دریافت خواهند کرد.

 

  اما ، اگر در نور بسر می بریم ــ همانطور که خدا در نور است ــ در آن صورت با یکدیگر اتحاد داریم و خون عیسی ، پسر او ، ما را از همهً گناهانمان پاک می سازد.
اگر بگوئیم که بی گناه هستیم خود را فریب می دهیم و از حقیقت دوریم.
اما اگر ما به گناهان خود اعتراف نمائیم ، می توانیم به اواعتماد کنیم زیرا او به حق عمل می کند ــ او گناهان ما را می آمرزد و ما را از همه خطاهایمان پاک می سازد.                      ( یوحنا1  9-1:7  )    

 

       بهشت

 

بعد از مرگ نجات یافته ها به بهشت می روند تا با مسیح باشند نه به خاطر حقیقت و درستی اعمال شان، بلکه بخاطر حقیقت و درستی مسیح.کسانیکه مسیح را می پذیرند، بهای گناهانشان پرداخته شده و آنها حقیقت مسیح را دریافت می کنند.

 

اما اگر با زنده ماندن بتوانم کار ارزنده ای انجام دهم ، من نمی دانم کدام را انتخاب کنم بین دو راهی گیر کرده ام ، اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است. ( فیلیپیان -231:22

 

پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره میآیم و شما را پیش خود میبرم تا جائیکه من هستم شما نیز باشید. ( یوحنا 14:3 )

 

       جهنم

 

 

جهنم یک حقیقت است. انسان های گناهکار پس از مرگ به آنجا می روند و منتظر حسابرسی می مانند.شانس دوباره ای برای انسانهائیکه در جهنم هستند،وجود ندارد. مسیح در مورد جهنم دو برابر بهشت صحبت کرده است که به انسانها یادآوری کند که جهنم یک حقیقت است.

 

  باري‌ آن‌ فقير بمرد وفرشتگان‌، او را به‌ آغوش‌ ابراهيم‌ بردند و آن‌ دولتمند نيز مرد و او را دفن‌ كردند.   پس‌ چشمان‌ خود را در عالم‌ اموات‌ گشوده‌، خود را در عذاب‌ يافت‌، و ابراهيم‌ را از دور و ايلعازَر را در آغوشش‌ ديد.   آنگاه‌ به‌ آواز بلند گفت‌، اي‌ پدر من‌ ابراهيم‌، بر من‌ ترحّم‌ فرما و ايلعازَر را بفرست‌ تا سر انگشت‌ خود را به‌ آب‌ تر ساخته‌ زبان‌ مرا خنك‌ سازد، زيرا در اين‌ نار معذّبم‌ ( لوقا 24-16:22)

 

 هر كـه‌ نامـش‌ در دفتـر حيات‌ نبود، به‌ درياچه‌ آتش‌ افكنـده‌ شـد. ( مکاشفه 20:15 )

 

 

 

                                        دلایل صحت مسیحیت

 

سوالی که زیاد ممکن است از خودتان بپرسید این است که چرا باید باور کنم مسیحیت حقیقت است؟پرسیدن این سوال حق هر کسی است. این سوالی است که هر کسی که به چیزی اعتقاد دارد باید از خودش سوال کند.

کافر، کسیکه خدا را قبول ندارد،او هم احتیاج دارد که این سوال را از خود بپرسد. اگر خدا وجود ندارد، چطور جهان بوجود آمده است؟ بودائی ها باید از خود بپرسند، چه مدرکی وجود دارد که بودا متمایز و برتر شده است؟ چطور من بدانم که هندو و بودا حقیقت است؟ مسلمانها باید بپرسند آیا محمد مکاشفه را از جبرئیل دریافت کرده است؟

چرا ما باید سوال کنیم؟ برای اینکه چیزی را که اعتقاد داریم درست است شاید اشتباه باشد! کافر که زندگی خودش را خودش کنترل می کند،ممکن است در انتهای دنیا مجبور شود فکر کند که چرا بررسی وجود خدا را انجام نداده است. بودائی که مطمئن بوده است که شانسهای بی پایانی از طریق تناسخ به او داده شده است، ممکن است به این حقیقت برسد که فقط یک زندگی بوده است و مسلماً بعد از مرگ خیلی دیر خواهد بود. مسلمانی که پیرو محمد است و مردن مسیح را بر روی صلیب باور ندارد، ممکن است بعد از مرگ به این باور برسد که عیسی مسیح بر روی صلیب تنها امید آنها برای نجات بوده است.

 

 

دلایل و مدارک ماوراالطبیعه

 

کتاب انجیل با تمام کتابهای روی زمین متفاوت است. این کتاب دقیقاً یک مجموعه از کتابهای عهد عتیق به زبانهای عبری و آرامی وعهد جدید به زبان یونانی می باشد. 

( دانیال بخش های 2 الی 7 )

این چیزی است که جدا می کند کتاب انجیل را از بقیه کتابهای موجود با توجه به ماورا الطبیعه بودن و شواهدی که در صفحات آن نهفته است. ماورا الطبیعه بدان معنی است که آن فراتر از این دنیای طبیعی است، مرگ یک چیز طبیعی است برای همه، برگشتن از دنیای پس از مرگ به زندگی دوباره یک فوق طبیعی است، فراتر از این دنیای طبیعی است.

زمانیکه مسیح به این دنیا آمد، او فقط ادعای مسیحیت نکرد، پسر خدا بودن، اما از طریق مسائل ماورا الطبیعه تشریح کرد که او چه کسی است.عیسی مسیح انسانها را از مرگ به زندگی برگرداند، طوفان ها را آرام کرد، نابینا و ناشنوا و فلج را شفا داد. او این کارها را انجام داد تا به انسانها نشان بدهد که او پسر خداست.

این شواهد دال بر وجود مسیح بیشتر از آن چیزی است که دو هزار سال پیش وجود داشته است.

حتی قبل از اینکه مسیح به این دنیا بیاید، خدا از طریق پیامبرانش مشخصات مسیح را برای همه معلوم کرده بود. خدا ماورا الطبیعه بودن انجیل را با بیان حوادثی که اتفاق نیافتادند، بیان و تشریح می کند.

 

و به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ من‌ بارها شما را از رويدادهاي‌ آينده‌آگاه‌ ساخته‌ام‌. زيرا تنها من‌ خدا هستم‌ و كسي‌ ديگر مانند من‌ نيست‌ كه‌  بتواند به‌ شما بگويد در آينده‌ چه‌ رخ‌ خواهد داد. آنچه‌ بگويم‌ واقع‌ خواهد شد و هر چه‌ اراده‌ كنم‌ به‌ انجام‌ خواهد رسيد.

46: 9-10اشعیا 

 

خداوند مي‌گويد: آنچه‌ را كه‌ مي‌بايست‌ رخ‌ دهد، از مدتها پيش‌ به‌ شما اطلاع‌ دادم‌ و آنگاه‌ ناگهان‌آنها را به‌ عمل‌ آوردم‌. مي‌دانستم‌ كه‌ دلهايتان‌ همچـون‌ سنگ‌ و سرهايتـان‌ ماننـد آهن‌ سخت‌ است‌. اين‌ بود كه‌ آنچه‌ مي‌خواستم‌ براي‌ شما انجام‌ دهم‌ از مدتها پيش‌ به‌ شما خبر دادم‌ تا نگوئيد كه‌ بتهايتان‌ آنها را بجا آورده‌اند.

48: 3-5اشعیا 

 

 

مدارک فوق بشری بودن عیسی مسیح:

 

 

1-قبل از آمدن مسیح موارد مربوط به مرگ وی و انکار شدنش گفته شده بود:

 

عیسی توسط قوم اسرائیل همانگونه که در دست نوشته ها موجود است، انکار شد. پیامبران عهد عتیق مواردی را در مورد مرگ عیسی ( مسیح ) به ما گفته بودند، که چطور مردم خودش ( قوم اسرائیل ) بار اول او را قبول نخواهند کرد ولی مرتبه دوم او را خواهند پذیرفت. در کتاب اشعیا بخش های 52:13 و 53:12 ، انکار شدن او که هفتصد سال قبل از تولد مسیح نوشته شده و مرگش را بخاطر مقامش نشان میدهد.

 

 

 خداوند مي‌فرمايد: "خدمتگزار من‌ در كار خود كامياب‌ و بسيار سرافراز خواهد شد. بسياري‌ از مردم‌ با ديدن‌ او متحير مي‌شوند، زيرا صورت‌ او بقدري‌ عوض‌ شده‌ كه‌ ديگر شكل‌ انسان‌ ندارد.  او خون‌ خود را بر قومهاي‌ بسيار خواهد پاشيد و آنها را از گناه‌ پاك‌ خواهد ساخت‌. پادشاهان‌ جهان‌ درحضور او دهان‌ خود را خواهند بست‌، زيرا چيزهايي‌ را خواهند ديد كه‌ كسي‌ براي‌ آنها تعريف‌ نكرده‌ و چيزهايي‌ را خواهند فهميد كه‌ از كسي‌ نشنيده‌ بودند."

 710 سال قبل از میلاد))52: 13-15اشعیا 

 

 

 

 

 

 

 ما او را خوار شمرديم‌ و رد كرديم‌، اما او درد و غم‌ را تحمل‌ كرد. همه‌ ما از او رو برگردانيديم‌. او خوار شد و ما هيچ‌ اهميت‌ نداديم‌

 ما او را خوار شمرديم‌ و رد كرديم‌، اما او درد و غم‌ را تحمل‌ كرد. همه‌ ما از او رو برگردانيديم‌. او خوار شد و ما هيچ‌ اهميت‌ نداديم‌

53:3, 7-8اشعیا 

 

 

2-محل تولد مسیح به ما گفته شده است:

 

پیامبران عهد قدیم، محل تولد مسیح را تائید می کنند. تائید کردن محل تولد مسیح با تمام جزئیات مکان موردنظر که مسیح در یک شهر مشخصی به دنیا می آید، 99.99% احتمال اینکه کس دیگری روی کره زمین مسیح باشد را از بین می برد.

 

 ما او را خوار شمرديم‌ و رد كرديم‌، اما او درد و غم‌ را تحمل‌ كرد. همه‌ ما از او رو برگردانيديم‌. او خوار شد و ما هيچ‌ اهميت‌ نداديم‌

(700 سال قبل از میلاد ) 5:2 میکاه  

 

3- به ما گفته شده که مسیح بخاطر ردش به صلیب کشیده خواهد شد:

 

پیامبران قبل از آمدن او پیشگوئی کردند که مسیح به صلیب کشیده خواهد شد و انکار خواهد شد و به صلیب کشیده شدنش یکی از نشانه های هویت اوست.داوود در کتاب مزامیر تشریح می کند مصلوب شدن او را هزار سال قبل از تولد او.

ذکریا تائید می کند نجات یافتن یهودیان را در آخر زمان، همان کسی که آنها او را به صلیب کشیدند.

 

دشمنانم‌ مانند سگ‌، دور مرا گرفته‌اند. مردم‌ بدكار و شرور مرا احاطه‌ نموده‌اند. دستها و پاهاي‌ مرا سوراخ‌ كرده‌اند.  از فرط‌ لاغري‌ تمام‌ استخوانهايم‌ ديده‌ مي‌شوند؛ بدكاران‌ به‌ من‌ خيره‌ شده‌اند. رَخت‌ مرا در ميان‌ خود تقسيم‌ كردند و بر رداي‌ من‌ قرعه‌ انداختند.

22(1000 سال قبل از میلاد)مزامیر: 16-18

 

من  روح  ترحم  و تضرع  را بر تمام  ساكنان  اورشليم  خواهم  ريخت ، و آنها بر من  كه  نيزه  زده اند خواهند نگريست  و عزاداري  خواهند نمود چنانكه  گويي  براي  تنها فرزند خود عزا گرفته اند، و آنچنان  ماتم  خواهند گرفت  كه  گويي  پسر ارشدشان  مرده  است

ذکریا 12:10 ( 520 سال قبل از میلاد)

 

 

 

4- بعد از مرگ مسیح اورشلیم ومعبد ویران خواهند شد:

 

دانیال 539 سال قبل ازتولد مسیح، ماه و سال مرگ مسیح را پیشگوئی می کند و اتفاقاتی که بعد از کشتن مسیح رخ می دهد. شهرو معبد یهودیان ویران خواهد شد. این وقایع دقیقاً در سال 70 بعد از میلاد، زمانیکه رومی ها شهر و معبد را ویران کردند، اتفاق افتاد.

 

 پس از آن دوره شصـت و دو  هفته، آن رهبـر برگزيده كشته خواهد شد، ولي نه بـراي خودش. سپس پادشاهي همراه سپاهيانش به اورشليم و خانه خدا حمله برده، آنها را خراب خواهد كرد. آخر زمان مانند طوفان فراخواهد رسيد و جنگ و خرابيها را كه مقرر شده، با خود خواهد آورد.

دانیال 9:26 ( 539 سال قبل از میلاد )

 

 

5- مسیح توسط مردم آزار و اذیت خواهد شد:

 

قبل از اینکه مسیح به صلیب کشیده شود، توسط یهودیان و رومی ها مورد آزار و اذیت قرار گرفت، که این مورد 700 سال قبل از تولدش در کتاب اشعیا به تصویر کشیده شده است.

 

 

6- ماه و سالی که مسیح خواهد مرد:

 

539 سال قبل از تولد مسیح، دانیال مدت زندگی مسیح را به ما می گوید.دانیال از نقطه آغازین اتفاقات تا دوباره ساخته شدن اورشلیم را پیشگوئی کرد.(ماه مارس 444 قبل از میلاد نحمیا   2:8 ) بعد از سال 483، مسیح کشته خواهد شد و به دنبال مرگ او اورشلیم ویران خواهد شد.   ( هفتاد هفته )

 

 بدان و آگاه باش كه از زمان صدور فرمان بازسازي اورشليم تا ظهور رهبر برگزيده خدا، هفت هفته و شصت و دو هفته طول خواهد كشيد و با وجود اوضاع بحراني، اورشليم با كوچه ها و حصارهايش بازسازي خواهد شد.

پس از آن دوره شصـت و دو  هفته، آن رهبـر برگزيده كشته خواهد شد، ولي نه بـراي خودش. سپس پادشاهي همراه سپاهيانش به اورشليم و خانه خدا حمله برده، آنها را خراب خواهد كرد. آخر زمان مانند طوفان فراخواهد رسيد و جنگ و خرابيها را كه مقرر شده، با خود خواهد آورد.

                                                                                        ) 9: 25-26   ( دانیال

 

7- مسیح سوار بر خر در اورشلیم نازل خواهد شد، زمانیکه به آخر دنیا یک روز مانده است:

 

در انجیل دو تصویر از مسیح وجود دارد،یکی در نقش خدمتگزار بخشنده است و دیگری ناجی دنیا.یهودیان در زمان عیسی مسیح نفهمیدند که مسیح یک بار به عنوان خدمتگزار به این دنیا می آید، طرد می شود و دوباره بعداً در مقام پادشاه دنیا به این جهان برمی گردد. مسیح اولین جائی که وارد می شود در اورشلیم است و سوار بر یک خر در مقام پادشاه اسرائیل ، که قبلاً توسط پیروانش طرد شده بود، بازمی گردد.

 

وقتي  به  سرازيري  كوه  زيتون  رسيدند، گروه  انبوه  پيروانش  فرياد شادي  برآورده ، براي  همه  معجزات  و كارهاي  عجيبي  كه  انجام  داده  بود، خدا را شكر مي كردند، و مي گفتند: مبارك  باد پادشاهي  كه  به  نام  خداوند مي آيد! آرامش  در آسمان  و جلال  بر خدا باد!

( لوقا 19:37 و 19:38 )

 

 

 

 

مدارک و شواهد

 

شرح

 

اهمیت

 

مدارک تاریخی در رابطه با قوم اسرائیل و یهودا

 

در مقام یک ملت و مردم، اسرائیل و یهودا، یکسری مدارک تاریخی در رابطه با پادشاهان ، شهرها، جنگها و تعامل داشتن با بقیه ملتها وجود دارد.

کتاب انجیل در رابطه با پیدایش قوم اسرائیل و یهودا و ارتباطشان با خدا و بقیه انسانهای اطرافشان صحبت می کند.

 

امروزه ما می توانیم به شهرها و دهات اطراف اسرائیل برویم. ما می توانیم در مورد ساختمانها ، جاده ها، کوه ها و رودخانه ها بررسی و تحقیق انجام دهیم و آنها را با تاریخ موجود مقایسه کنیم. با استفاده از علم باستان شناسی ما می توانیم بر موارد ذکر شده در کتابهای قدیم دقیق شویم.

 

ما می توانیم نوشته های باستانی به جا مانده از بقیه ملتها و نویسندگان شان را در رابطه با قوم اسرائیل با هم مقایسه کنیم. ما می توانیم از حقایق ذکر شده در کتاب انجیل حمایت کنیم.افرادی مانند رامسس دوم از مصر، پادشاه نبوچادنزار از بابل و کوروش کبیر ، تمامی طبق مدارک تاریخی مستند با قوم اسرائیل و مردم یهودی ارتباط داشتند. ما می توانیم این مدارک و شواهد را با آنچه که نویسنده های این ملتها در رابطه با کتاب انجیل و وقایع مربوط به آن گفته اند، مقایسه کنیم.

 

مدارک تاریخی در رابطه با تاریخ ایرانیان

 

مردم قوم اسرائیل و مردم ایران زمین در سالهای 539 قبل از میلاد تا 333 قبل از میلاد با یکدیگر ارتباط داشتند.

 

 

پادشاه ایران زمین مردم بابل و یهودیان را در جنگ شکست میدهد و زمین هایشان را تحت کنترل خودشان قرار میدهند. نام پادشاهان، شهر ها و شرح حوادث در طول این زمان مشخص، ذکر شده اند.

 

 

ما می توانیم مدارک مستند تاریخی مربوط به تاریخ ایران زمین را با نوشته های کتاب انجیل مقایسه کنیم. ما می توانیم ببینیم که تاریخ از مدارک و شواهدی که در کتاب انجیل که توسط نویسنده ها نوشته شده است، حمایت می کند.

 

 

مدارک تاریخی روم

 

مردم قوم اسرائیل و مردم یهود با رومی ها از سال 54 قبل از میلاد تا حال ارتباط داشتند. در ابتدا روم به مخالفت با پادشاه یهودیان آمد. کنترل روم بر این کشور در دوره مسیح وجود داشت.

 

تاثیر گذاران روم مانند سزار، آگوستوس، نرو و بقیه در کتاب عهد جدید نامشان برده شده است.

سربازان رومی، شهرها، سکه ها، لباسهای مخصوصشان همه اینها بخشهائی هستند که کتاب انجیل عهد جدید به آنها اختصاص داده شده است و تاریخ روم می تواند دقیقاً با مردم و شهرها مقایسه بشود.

 

 

تاریخ روم با مکتوبات کتاب عهد جدید مستند می شود. خیلی سالها قبل جزئیات کوچک در رابطه با مردم و شرایطشان در کشفیات باستان شناسی کاملاً مشخص شده است. مدارک موجود از پونتوس پیلت بوسیله خیلی منتقدان سوال شد اما کشفیات اخیر این مدارک موجود را تائید کرده است مانند دولت یهود.

 

 

مدارک باستان شناسی

 

باقیمانده های شهر باستانی بابل پایتخت پادشاهی بابلی ها منطقه ای است به مساخت 2000 تا 3000 آر در 56 مایلی جنوب بغداد در عراق کنونی.

 

باقیمانده های شهر بابل یکی از زیگورات ها را در ان منطقه شامل می شود.

بعداً این یافته ها شامل باقیمانده های قصر پادشاه نبوچادنزار می شود.   ( دانیال 4:29 )

 

 

قصر نبوچادنزار، کسیکه اورشلیم را در سال 586 قبل از میلاد ویران کرد و یهودی ها را به تبعید فرستاد، مکان جشن در کتاب دانیال بخش 5 موجود است، ارمیا  در کتابش نوشت که پادشاه ، بابل را برای همیشه متروک خواهد ساخت.( ارمیا 25:12 و 51 )

 

 

مدارک باستانی یادبود سیاه از پادشاه شالمنزر

 

این یاد بود سنگ سیاه بطول 6.5 فوت عکسها و نوشته هائی را در مورد پادشاهی آسیریان ( شالمنزر سوم ) نشان میدهد.

 

این یادبود سیاه در یک قصر در نیمرود در سال 1846 کشف شده است و پادشاه اسرائیل ( یهو ) زانو زدن و آوردن هدایا برای پادشاه آسیریان( شالمنزر سوم ) را نشان میدهد.( تاریخ 841 قبل از میلاد )

 

 

این یافته ها تنها مدرک موجود است که ما در رابطه با پادشاهی اسرائیل در آن دوره دور داریم.

این اولین چیزی است که هدایای داده شده به آسیریا را بوسیله اسرائیلی ها ذکر می کند.( منطقه پادشاهی یهود ذکر شده در پادشاهان 10-9 )

 

 

مدارک باستان شناسی سنگ موبیت

 

در سال 1868 یک مبلغ آلمانی یک تخته سنگ صاف بطول 3 فوت را در شرق دریای سیاه پیدا کرد.

نوشته روی سنگ یکی از دستاوردهای پادشاه موآب ( میشا ) در حدود سال های 850 قبل از میلاد می باشد.

 

موآبیتهای باستانی از نسل های قوم اسرائیل بوده اند.( طبق آفرینش 19:37) روی این تخته سنگ پادشاه مشا اسرائیل ها را از کشورش بیرون کرده است.دو پادشاه به ما می گویند که پادشاه موآب بعد از مرگ پادشاه اسرائیل بنام اهب، با اسرائیلی ها دشمنی می کند.

 

 

این سنگ موآبیتی یکی از یافته های اولیه است که اشاره به مردم بابل می کند. این سنگ به ما می گوید که پادشاه آمری و پسرش اهب برای چندین سال از موآب اطاعت کردند. بعد از مرگ اهب پادشاه مشا گفت که او یک پیروزی بزرگ بر خاندان اهب داشته و اسرائیل برای همیشه از بین رفته است.

بعضی از مدارک می گویند که این تخته سنگ به " خانه داوود " اشاره کرده است.

 

مدارک باستانی کنده کاری سیلوم

 

دو تا پسر بچه این اثر تاریخی را کشف کردند. این کتیبه کنده کاری شده عبری بر روی سنگ دیوار یک تونل قرار دارد. وقتیکه آن دو داشتند از یک مسیر آبی که به جنوب تونل ختم می شد عبور می کردند این کتیبه را دیدند.( سال 1880)

 

این کتیبه مربوط به دوران هزکیا (سال 701 قبل از میلاد ) می باشد. او کسی بود که دستور داد تونل ساخته شود تا از این طریق آب از چشمه جیحون در اورشلیم به شهر داخل مخازن دست ساز آنها برود. (استخر سیلوم ) این تونل آب اورشلیم را در طول پادشاهی سناچریب، دوره آسیریا ها، تامین می کرده است.

 

 

این کتیبه اعلام می کند جشن برگزار شده به خاطر تکمیل این تونل که در کتاب پادشاهان دوم بخشهای 20:20و2 اول تواریخ 32:20 به آن اشاره شده است.

 

 

مدارک باستانی طومار دریای مرده

 

طومارهای دریای مرده دقیقاً صدها طومار و دست نوشته هستند که تاریخشان به بین سالهای 300قبل از میلاد و 70 بعد از میلاد بر می گردد. اولین طومار در سال 1947 در یک غار در نزدیکی دریای مرده حدود 7 مایلی جنوب جریچو پیدا شد.

 

بعضی از این طومارها در شیشه پیدا شدند. نصف این دست نوشته ها شامل کپی هائی ازبخشهای کتاب عهد قدیم هستند. این کپی ها هزار بار قدیمی تر از بیشتر دست نوشته هایی هستند که قبلاً در دسترس برای مطالعه و ترجمه بوده اند.

 

 

این یکی از مهمترین کشفیات در تاریخ است بخاطر اینکه نشان میدهد که کتاب عهد قدیم خیلی با دقت در طول قرنها کپی شده است.موقعیکه این دست نوشته ها با متن های قدیمی مقایسه می شود، چیزیکه بیشتر ترجمه های جدید بر پایه آن استوار است، فقط تفاوتهای ناچیزی یافت شده است.لذا ما می توانیم به متنهای موجود الان مطمئن باشیم.

 

 v

دست نوشته های  هفتاد ساله

 

این یک ترجمه یونانی است از کتاب عهد قدیم که تاریخش متعلق به سالهای 300 تا 250 قبل از میلاد می باشد.

 

بعد از غلبه اسکندر بر پادشاهی ایران زمین، نوشتن خیلی از فرهنگها به زبان یونانی تغییر کرد که این شامل کتاب عهد قدیم هم می شود.که این ترجمه ها بنام دهه هفتاد نامیده شده است.

 

 

این ترجمه دهه هفتاد در کلیساهای اولیه بعنوان کتاب انجیلشان استفاده می شده است. اما این کتاب قبل از دوران مسیخیت است (بین سالهای 250 تا 300) این کتاب دقیقاً عین اصل کتاب انجیل عبری است.

 

 

 

مافوق طبیعی

 

 

پیمان موسی : پراکندگی اسرائیل

 

3450 سال پیش موسی پراکنده شدن فرزندان اسرائیل را پیشگوئی می کند.

 

دو بار در تاریخ اسرائیل، آنها بعنوان یک ملت پراکنده و پخش می شوند. اولین بار در دوران حکومت بابلی ها در سال 608 قبل از میلاد و دومین بار در زمان اشغال رومی ها بین سالهای 54 قبل از میلاد تا 638 بعد از میلاد.

 

 

در سال 70 بعد از میلاد ژنرال رومی ها و فرمانروایان آینده روم معبد و شهر یهودی ها را ویران می کنند و شروع به پراکنده کردن مردم یهود از طریق امپراطوری روم می کنند.این حوادث توسط یک تاریخدان و نویسنده یهودی بنام فلاویوس جزفوس ثبت شده است.و رومی ها پیروزی روم بر اورشلیم را جشن می گیرند.

 

 

پیمان موسی : جمع شدن اسرائیل

 

3450 سال پیش موسی جمع شدن فرزندان اسرائیل را پیشگوئی می کند.

 

دو بار در طول تاریخ، فرزندان اسرائیل بعنوان یک ملت پراکنده ودوباره دور هم جمع می شوند. بار اول بعد از پیروزی ایرانیان بر بابلی ها و دومین بار پیدایش سرزمین اسرائیل در ماه می سال 1948 است.

 

 

بوجود آمدن کشور اسرائیل بعد از 2000 سال دوره اشغال بوسیله نیروهای خارجی،قسمتی از عهد و پیمان موسی بود که انجام شد اما پیامبران دیگر هم مثل ارمیا، اشعیا، حزقیال، یوئیل، عاموس و میکاه همگی در مورد دور هم جمع شدن ملت یهود متلاشی شده صحبت کردند.

 

 

جمع شدن قوم اسرائیل (حزقیال 36:37)

 

2600 سال پیش یک کشیش یهودی جزئیات جمع شدن فرزندان اسرائیل را پیشگوئی می کند.

 

حزقیال تشریح می کند که قوم یهود بعد از 1900 سال پراکنده شدن، چطور دور هم جمع می شوند. مردم یهود از تمام دنیا دور هم جمع می شوند و تحت عنوان یک ملت دوباره متولد می شوند.

 

 

تقریباً 1900 سال بعد از اینکه ارتش روم یهودی ها را از سرزمینشان بیرون می کند و آنجا را فلسطین نام می نهد، آنها بر می گردند. اما 600 سال قبل از اینکه آنها پخش و پراکنده شوند حزقیال به ما اطلاعات دقیقی میدهد که چطورآنها بر می گردند به سرزمینشان ولی بدون هیچ امیدی. جزئیات وعده الهی از تمام قوانین محکم تر است. حزقیال پیامبر یکسری حوادث آینده را در آن زمان گذشته می دانست.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع شدن یهودی ها از اتیوپی

 

750 سال قبل از میلاد اشعیا در بخش 11:11 کتابش جمع شدن یهودی ها را از اتیوپی تشریح می کند.

 

در سال 1980 معروف به عملیات سلیمان و سال 1991 معروف به عملیات اکسودوس، مردم می دانستند که یهودی های اتیوپی به اسرائیل برده خواهند شد.

 

 

2750 سال قبل در کتاب اشعیا پیشگوئی شده که یهودی ها از ملتهای مختلف شامل اتیوپی دور هم چمع می شوند.تقریباً بعد از ازبین رفتن قوم اسرائیل ، هواپیماهای باری به اتیوپی فرستاده می شوند تا بازمانده های یهودیان را که متعلق به " دن " بودند را نجات دهند.

 

 

اورشلیم مرکز توجه ملتها 

 

در کتاب ذکریا 12:3 ، 2550 سال پیش در مورد مرکز توجه بودن اورشلیم توسط ملتها پیشگوئی شده بود.

 

به ما گفته شده که اورشلیم یک مانع در دنیا و موضوعی برای جنگ و نزاع خواهد شد. ملتهای دنیا با بازماندگان قوم اسرائیل وارد جنگ می شوند.

 

2550 سال قبل اورشلیم با بقیه شهر های بزرگ دیگر خیلی تفاوت نداشته است. اما امروزه بیش از 3 بیلیون نفر ( نصف جمعیت دنیا ) ادعای ارتباط داشتن با اورشلیم را دارند. 3/1 میلیارد مسلمان ادعا دارند که شهر و مسجد القصی به مسلمانها تعلق دارد و مسیحی ها هم معتقدند که بخاطر مسیح به آن ارتباط دارند.ذکریا در مورد این آینده در زمان گذشته به ما گفته است.

 

موقعیت ابراهیم ( آفرینش-3  12:2 

 

ابراهیم شکوه و بزرگی را در دنیا وعده داده است.

 

ابراهیم تنها کسی است که 4000 سال قبل در شهر اور زندگی کرده است. ولی آیندهاش  طبق موارد ذیل پیشگوئی شده است :

1-     ملت بزرگی از بازمانده های او خواهد امد.

2-     اسم بزرگ

3-     تمام مردم دنیا بخاطر او مورد لطف خدا قرار میگیرند.

 

 

4000 سال زمان زیادی است که یک نفر بین بقیه انتخاب شود و بعنوان کسی که روی زمین بزرگ خواهد بود معرفی بشود. در 4000 سال بعد در آینده که تقریباً غیر ممکن است.این چیزی است که قدرت خیلی زیادی دارد نسبت به زمان و مکان و می تواند آینده را در گذشته نشان بدهد یا یک حدس خوش بینانه است. در حقیقت اسم ابراهیم یک اسم بسیار معروف در دنیا است.

 

 

 

 

        هفتاد هفته از دانیال           ( دانیال-27  9:24 (  

 

دانیال در مورد تاریخ مرگ مسیح و ویران شدن اورشلیم و معبد و ساخته شدن دوباره آن می نویسد.

 

ماه و سال دقیق مرگ مسیح توسط دانیال پیشگوئی شده است. به دنبال مرگ او شهر و معبد ویران خواهند شد ولی معبد دوباره ساخته خواهد شد.

 

 

مسیح در سال 33 بعد از میلاد مرد. بیش از 500 سال قبل از مرگش دانیال ماه و سال مرگش را پیشگوئی کرده بود. همانطوریکه پیش بینی کرد که رومی ها شهر اورشلیم و معبد را ویران می کنند و در آینده دوباره ساخته می شود. جزئیات پیشگوئی دانیال مانند ماوراء یک حدس خوش شانس می باشد. منابع نوشته های دانیال ماوراء زمان و مکان است.

 

    

   مسیح طرد شده      ( اشعیا   - 53  52:13 (  

 

فردیکه در کتاب اشعیا تشریح می شود کسی است که مقامش از همه بالا است اما اول طرد و کشته خواهد شد.

 

عیسی ادعا کرد که مسیح است اما گفت که او باید اول به خاطر گناهان بشریت رنچ بکشد و انکار شود.750 سال قبل از تولدش اشعیا حوادثی را که موازی با زندگی مسیح استو همگام و همعقیده با اهدافش است را تشریح می کند.

 

 

عیسی که ادعا می کند مسیح است توسط رومی ها به صلیب کشیده شد. اشعیا حوادثی را که ماورا کنترل طبیعت بشر است را پیشگوئی کرده بود. " زنده شدن و به آسمان رفتن " ابتدا "شوکه شدن و ناراحت شدن"، " سوراخ شدن به خاطر مخالفت با حکومت"، شکنجه شدن" ،" با افتخار مردن"، " دیدن نور زندگی" را 750 سال قبل از تولدش.مسیحیان امروزه یکی از مذاهب معروف در دنیا هستند.

منبع اشعیا چه بود؟

 

 

ویران کردن معبد ( متی 24:2)

 

عیسی پیشگوئی می کند خراب شدن معبد یهودی ها را که هر سنگش به پائین پرتاب می شود.

 

  در سال 70 بعد از میلاد رومی ها تحت فرمان تیتوس معبد را ویران می کنند. 37 سال بعد حواریون معبد را که کاملاً ویران شده است را تائید می کنند.

 

در سال 70 بعد از میلاد رومی ها معبد را به آتش می کشند. طلای معبد ذوب می شود و داخل سنگها می رود. سربازان رومی تمام سنگها را جمع می کنند تا طلا ها را از توی آن ها در بیاورند.آنچه مسیح پیشگوئی  کرده بود، دقیقاً رخ داد.آینده در زمان گذشته پیشگوئی شد.

 

پیشگوئی های مسیحیت در کتاب عهد قدیم

 

پیشگوئی

مرجع در کتاب عهد قدیم

وقوع در کتاب عهد جدید

از بطن یک زن

آفرینش 3:15

غلاطیان 4:4 و عبرانیان 2:14

از طریق فرزندان نوح

آفرینش 9:27

لوقا 6:36

از نسل ابراهیم

آفرینش 12:3

متی 1:1 و غلاطیان 3:8 و 16

از نسل اسحاق

آفرینش 17:19

رومیان 9:7 و عبرانیان 11:18

لطف خدا به ملت ها

آفرینش 18:18

غلاطیان 3:8

از نسل اسحاق

آفرینش 21:12

رومیان 9:7 و عبرانیان 6:14

لطف خدا به بی دینان

آفرینش 22:18و 26:4

غلاطیان 3:8و 16 و عبرانیان 6:14

لطف خدا از طریق ابراهیم

آفرینش 28:14

غلاطیان 3:8و 16 و عبرانیان 6:14

از قبیله یهود

آفرینش 49:10

مکاشفه 5:5

بدون استخوان شکسته

خروج 12:46 و اعداد 9:12

یوحنا 19:36

لطف خدا به اولین فرزند

خروج 13:2

لوقا 2:23

پیشگوئی

مرجع در کتاب عهد قدیم

وقوع در کتاب عهد جدید

ابلیس در بیابان

اعداد -921:8

یوحنا 3:14-15

یک ستاره خارج از یعقوب

اعداد -1924:17

متی 2:2 و لوقا 1:33,78و مکاشفه 22:16

مانند یک پیامبر

تثنیه 18:15 و 19-18

یوحنا 6:14,7:40 واعمال رسولان 3:22-23

نفرین بر درخت

تثنیه 21:23

غلاطیان 3:13

تخت پادشاهی داوود برای همیشه پایه گذاری شد

دوم سموئیل -13,16,25-267:12

اول تواریخ 17:11-14,23-27

دوم تواریخ 21:7

متی 19:28,21:4, 25:31و مرقس 12:37

لوقا 1:32 و یوحنا 7:4 و اعمال رسولان 2:30,13:23

رومیان 1:3 ودوم تیموتائوس 2:8

رهائی وعده داده شده

ایوب 19:25-27

یوحنا 5:28-29و غلاطیان 4:4 وافسسیان 1:7,11,14

اعلام پسر خدا بودن

مزامیر 2:1-12

متی 3:17 و مرقس 1:11 و اعمال رسولان 4:25-26,13:33وعبرانیان 1:5,5:5 ومکاشفه 2:26-27,19:15-16

دوباره زنده شدن مسیح

مزامیر 16:8-10

اعمال رسولان 2:27,13:35,26:23

دستها و پاهای سوراخ شده

مزامیر 22:1-31

متی 27:31,35-36

مسخره شدن و توهین شدن

مزامیر 22:7-8

متی 27:39-43,45-59

سربازها برای تصاحب لباسش قرعه انداختند

مزامیر 22:18

مرقس 15:20,24:25,34 و لوقا 19:24,23:35 و یوحنا 19:15-18,23-24,34 و اعمال رسولان 2:23-24

بوسیله شواهد غلط متهم شد

مزامیر 27: 12

متی 26:60-61

او خدائی بودن خود را به انجام می رساند

مزامیر 27: 12

متی 26:60-61

هیچ استخوان شکسته ای نیست

مزامیر 34:20

یوحنا 19:36

 

 

 

پیشگوئی

مرجع در کتاب عهد قدیم

وقوع در کتاب عهد جدید

بوسیله شواهد غلط متهم شد

مزامیر 35:11

متی 26:59-61 و مرقس 14:57-58

بدون دلیل منفور شد

مزامیر 35:19

یوحنا 15:24-25

دوستانش دور ایستادند و کمکی نکردند

مزامیر 38:11

متی 27:55 و مرقس 15:40 و لوقا 23:49

آمده ام تا فرمانت را انجام دهم

مزامیر 40:6-8

عبرانیان 10:5-9

بوسیله یک دوست به او خیانت شد

مزامیر 41:9

متی 26:14-16,47,50 و مرقس 14:17-21 و لوقا 22:19-23 ویوحنا 13:18-19

به درستکاری شناخته شده است

مزامیر 45:2,6-7

عبرانیان 1:8-9

زنده شدن دوباره او

مزامیر 49:15

مرقس 16:6

بوسیله یک دوست به او خیانت شد

مزامیر 55:12-14

یوحنا 13:18

عروج عیسی مسیح

مزامیر 68:18

افسسیان 4:8

بدون دلیل منفور شد

مزامیر 69:4

یوحنا 15:25

با عیبجوئی ها به او نیش می زدند

مزامیر 69:9

یوحنا 2:17 و رومیان 15:3

شراب با مواد مخدر به او داده شد

مزامیر 69:21

متی 27:34,48 و مرقس 15:23 و لوقا 23:36 و یوحنا 19:29

بوسیله خدا پرستش شد

مزامیر 72:1-19

متی 2:2 و فیلیپیان 2:9-11 وعبرانیان 1:8

او با تنثیل صحبت می کند

مزامیر 78:2

متی 13:34-35

از نسل داوود پرستش شده

مزامیر 89:3-4,19,27-29,35-37

لوقا 1:32و اعمال رسولان 13:23,2:30 و رومیان 1:3 و دوم تیموتائوس 2:8

 

 

 

پیشگوئی

مرجع در کتاب عهد قدیم

وقوع در کتاب عهد جدید

پسر آدم با شکوه می آید

مزامیر 102:16

لوقا 21:24,27 و مکاشفه 12:5-10

تو تا ابد باقی هستی

مزامیر 102:24-27

عبرانیان 1:10-12

برای دشمنانش دعا می کند

مزامیر 109:4

لوقا 23:34

پیشگوئی های درست در رابطه با یهودا

مزامیر 109:7-8

اعمال رسولان 1:16-20

یک کاهن مانند ملک صادق

مزامیر 110:1-7

متی 22:41-45,26:64 و مرقس 12:35-37,16:19 واعمال رسولان 7:56 و افسسیان 1:20 و کولسیان 1:20 و عبرانیان 1:13,2:9,5:6,6:20,7:21,8:1,10:11-13,12:2

سنگ بنای اصلی

مزامیر 118:22-23

متی 21:42 و مرقس 12:10-11 و لوقا 20:17 و یوحنا 1:11 و اعمال رسولان 4:11 و افسسیان 2:20 و اول پطرس 2:4

پادشاهی به اسم خدا می آید

مزامیر 118:26

متی   21:9,23:39 و مرقس 11:9 و لوقا 13:35,19:38 و یوحنا 12:13

نسل داوود بر تخت سلطنت

مزامیر 132:11

دوم یموئیل 7:12-13,16,25-26,29

متی 1:1

فرزند خدا بودن را اعلام می کند

امثال 30:4

متی 3:17 و مرقس 14:61-62 و لوقا 1:35 و یوحنا 3:13,9:35-38,11:21 و رومیان 1:2-4,10:6-9 و دوم پطرس 1:17

ندامت برای ملتها

اشعیا 2:2-4

لوقا 24:47

قلبها سخت شدند

اشعیا 6:9-10

متی 13:14-15 و یوحنا 12:39-40 و اعمال رسولان 28:25-27

از باکره متولد شد

اشعیا 7:14

متی 1:22-23

یک سنگ جرم

اشعیا 8:14-15

رومیان 9:33 و اول پطرس 2:8

نور خارج از تاریکی

اشعیا 9:1-2

متی 4:14-16 و لوقا 2:32

خدا با ما است

اشعیا 9:6-7

متی 1:21,23 و لوقا 1:32-33 و یوحنا 8:58,10:30,14:19 و دوم قرنتیان 5:19  و کولسیان 2:9

 

 

پیشگوئی

مرجع در کتاب عهد قدیم

وقوع در کتاب عهد جدید

مملو از خرد و قدرت

اشعیا 11:1-10

متی 3:16 و یوحنا 3:34 و رومیان 15:12 و عبرانیان 1:9

پادشاهی با بخشندگی

اشعیا 16:4-5

لوقا 1:31-33

میخ محکم

اشعیا 22:21-25

مکاشفه 3:7

پیروزی در مرگ متاثر کننده

اشعیا 25:6-12

اول قرنتیان 15:54

یک سنگ در صهیون

اشعیا 28:16

رومیان 9:33 و اول پطرس 2:6

آدم کر می شنود و آدم کور می بیند

اشعیا 29:18-19

متی 5:3 و 11:5 و یوحنا 9:39

پادشاه  پادشاهان و خدای خدایان

اشعیا 32:1-4

مکاشفه 19:16,20:6

عظیم ترین فرزند

اشعیا 33:22

لوقا 1:32 و اول تیموتائوس

شفا برای نیاز

اشعیا 35:4-10

متی 9:30,11:5,12:22,20:34,21:14 و مرقس 7:30 و یوحنا 5:9

آماده کردن راه خدا

اشعیا 40:3-5

متی 3:3 و مرقس 1:3 و لوقا 3:4-5 و یوحنا 1:23

چوپان برای گوسفندانش می میرد

اشعیا 40:10-11

یوحنا 10:11 و عبرانیان 13:20 و اول پطرس 2:24-25

خدمتگزار فروتن و مهربان

اشعیا 42:1-16

متی 12:17-21 و لوقا 2:32

نوری برای بی دینان

اشعیا 49:6-12

اعمال رسولان 13:47 و دوم قرنتیان 6:2

تازیانه و سیلی خورد

اشعیا 50:6

متی 26:67,27:26,30 و مرقس 14:65,15:15,19 و یوحنا 19:1 و لوقا 22:63-65

بوسیله مردمش انکار شد

اشعیا 52:13,53:12

متی 8:7,27:1-2,12-14,38

 

 

 

پیشگوئی

مرجع در کتاب عهد قدیم

وقوع در کتاب عهد جدید

بسیار رنج برد

اشعیا 53:4-5

مرقس 15:3-4,27-28 و لوقا 23:1-25,32-34

زمانیکه متهم شد، سکوت کرد

اشعیا 53:7

یوحنا 1:29,11:49-52

مصلوب شد

اشعیا 53:12

یوحنا 12:37-38 و اعمال رسولان 8:28-35

با افتخار دفن شد

اشعیا 53:9

اعمال رسولان 10:43,13:38-39 و اول قرنتیان 15:3 و افسسیان 1:7 و اول پطرس 2:21-25 و اول یوحنا 1:7,9

قوم های بیگانه مطیع خواهند شد

اشعیا 55:4-5

یوحنا 18:37 و رومیان 9:25-26 و مکاشفه 1:5

خارج شدن از صهیون

اشعیا 59:16-20

رومیان 11:26-27

ملتها داخل نور قدم می گذارند

اشعیا 60:1-3

لوقا 2:32

مژده آزادی به اسیران

اشعیا 61:1-3

لوقا 4:17-18 و اعمال رسولان 10:38

با نام جدید خوانده شد

اشعیا 62:1-3

لوقا 2:32 و مکاشفه 3:12

پادشاهی سوار بر کره الاغ

اشعیا 62:11

متی 21:5

لباس در خون فرورفته

اشعیا 63:1-3

مکاشفه 19:13

آزار و اذیت با آزار و اذیت

اشعیا 63:8-9

متی 25:34-40

انتخاب باید موروثی باشد

اشعیا 65:9

رومیان 11:5,7 و عبرانیان 7:14 و مکاشفه 5:5

بهشت و زمین جدید

اشعیا 65:17-25

دوم پطرس 3:13 و مکاشفه 21:1

خداوند درستکار ما

ارمیا 23:5-6

یوحنا 2:19-21 و رومیان 1:3-4 و افسسیان 2:20-21 و اول پطرس 2:5

 

 

 

پیشگوئی

مرجع در کتاب عهد قدیم

وقوع در کتاب عهد جدید

یک پادشاه زاده شد

ارمیا 30:9

یوحنا 18:37 و مکاشفه 1:5

قتل عام نوزادان

ارمیا 31:15

متی 2:17-18

روح مقدس را دریافت کرد

ارمیا 31:22

متی 1:20 و لوقا 1:35

یک قرارداد جدید

ارمیا 31:31-34

متی 26:27-29 و مرقس 14:22-24 و لوقا 22:15-20 و اول قرنتیان 11:25 و عبرانیان 8:8-12,10:15-17,12:24,13:20

یک خانه معنوی

ارمیا 33:15-17

یوحنا 2:19-21 و افسسیان 2:20-21 و اول پطرس 2:5

درختی که خدا انرا کاشت

حزقیال 17:22-24

متی 13:31-32

تنهائی ستایش شده

حزقیال 21:26-27

لوقا 1:52

چوپان خوب

حزقیال 34:23-24

یوحنا 10:11

سنگ بدون دست بریده شد

دانیال 2:34-35

اعمال رسولان 4:10-12

پادشاهی پیروزمندانه

دانیال 2:44-45

لوقا 1:33 و اول قرنتیان 15:24 و مکاشفه 11:15

تسلط داشتن کامل

دانیال 7:13-14

متی 24:30,25:31,26:64 و مرقس 14:61-62 واعمال رسولان 1:9-11

پادشاهی برای سلطنتهای دنیا

دانیال 7:27

لوقا 1:33 و اول قرنتیان 15:24 و مکاشفه 11:15

زمان تولدش

دانیال 9:24-27

متی 24:15-21 و لوقا 3:1

جمع شدن دوباره اسرائیل

هوشع 3:5

یوحنا 18:37 و رومیان 11:25-27

پرواز به مصر

هوشع 11:1

متی 2:15

 

 

پیشگوئی

مرجع در کتاب عهد قدیم

وقوع در کتاب عهد جدید

قول معنوی

یوئیل 2:28-32

اعمال رسولان 2:17-21 و رومیان 10:13

تاریکی خورشید

عاموس 8:9

متی 24:29 و اعمال رسولان 2:20 و مکاشفه 6:12

احیای اسرائیل

عاموس 9:11-12

اعمال رسولان 15:16-18

جمع شدن دوباره اسرائیل

میکاه 2:12-13

یوحنا 10:14,26

پادشاهی پایه گذاری شده

میکاه 4:1-8

لوقا 1:33

در بیت لحم متولد شد

میکاه 5:1-5

متی 2:1 و لوقا 2:4 و 10:11

زمین با علم بر شکوه خدا پر شد

عبرانیان 2:14

رومیان 11:26 و مکاشفه 21:23-26

بره بر تخت سلطنت

ذکریا 2:10-13

مکاشفه 5:13,6:9,21:24,22:1-5

یک دوران کشیشی مقدس

ذکریا 3:8

یوحنا 2:19-21 و افسسیان 2:20-21 و اول پطرس 2:5

ورود پیروزمندانه

ذکریا 6:12-13

متی 21:4-5 و مرقس 11:9-10 و لوقا 20:38 و یوحنا 12:13

بخاطر سی تکه نقره فروخته شد

ذکریا 9:9-10

متی 26:14-15

پول در مقابل ارزش او

ذکریا 11:12-13

متی 27:9

سوراخ کردن بدنش

ذکریا 12:10

یوحنا 19:34,37

زدن چوپان و پراکنده شدن گوسفندان

ذکریا 13:1,6-7

متی 26:31 و یوحنا 16:32

باز کننده راه

ملاکی 3:1

متی 11:10 و مرقس 1:2 و لوقا 7:27

 

 

 

پیشگوئی

مرجع در کتاب عهد قدیم

وقوع در کتاب عهد جدید

گناهان ما پاک شد

ملاکی 3:3

عبرانیان 1:3

نور جهان

ملاکی 4:2-3

لوقا 1:78 و یوحنا 1:9,12:46 و دوم پطرس 1:19و مکاشفه 2:28,19:11-16,22:16

آمدن ایلیای نبی

ملاکی 4:5-6

متی 11:14و 17:10-12