PDF Printing Version

 

 

به امر خدا براي قوم تو و شهر مقدس تو هفتاد هفته   طول خواهد كشيد تا طبق پيشگويي انبياء فساد و شرارت از بين برود، كفاره گناهان داده شود، عدالت جاوداني برقرار گردد و قدس الاقداس دوباره تقديس شود.  بدان و آگاه باش كه از زمان صدور فرمان بازسازي اورشليم تا ظهور رهبر برگزيده خدا، هفت هفته و شصت و دو هفته طول خواهد كشيد و با وجود اوضاع بحراني، اورشليم با كوچه ها و حصارهايش بازسازي خواهد شد.

پس از آن دوره شصـت و دو  هفته، آن رهبـر برگزيده كشته خواهد شد، ولي نه بـراي خودش. سپس پادشاهي همراه سپاهيانش به اورشليم و خانه خدا حمله برده، آنها را خراب خواهد كرد. آخر زمان مانند طوفان فراخواهد رسيد و جنگ و خرابيها را كه مقرر شده، با خود خواهد آورد.  اين پادشاه با اشخاص زيادي پيمان يك هفته اي مي بندد، ولي وقتي نصف اين مدت گذشته باشد، مانع تقديم قربانيها و هدايا خواهـد شد. سپس اين خرابكار، خانـه خـدا را آلـوده خواهـد ساخت، ولـي سرانجـام آنچه براي او مقرر شده بر سرش خواهد آمد. دانیال 9:24-27

 

پیش زمینه ای در رابطه با هفتاد هفته

 

برای درک هفتاد هفته دانیال، ما نیاز داریم که در مورد رابطه مخصوص خدا با بندگانش و سرزمین اسرائیل مطالبی را بدانیم. این ارتباط با خدا 4000 سال قدمت دارد و بر می گردد به زمان حضرت

 

 

ابراهیم در حدود سال 2100 قبل از میلاد. ابراهیم در شهر اور واقع در عراق کنونی زندگی می کرد. در شهر اور ابراهیم و خانواده اش به سمت کنعان که امروزه اسرائیل نامیده می شود، حرکت نمودند. در طول راه ، در شهر حاران، خدا به ابراهیم نازل شد و به او گفت:

 

خداوند به‌ ابراهیم‌ فرمود: "ولايت‌، خانه‌ پدري‌ و خويشاوندان‌ خود را رها كن‌ و به‌ سرزميني‌ كه‌ من‌ تو را بدانجا هدايت‌ خواهم‌ نمود برو.  من‌ تو را پدر امت‌ بزرگي‌ مي‌گردانم‌. تو را بركت‌ مي‌دهم‌ و نامت‌ را بزرگ‌ مي‌سـازم‌ و تو مايه‌ بركت‌ خواهي‌ بود.  آناني‌ را كه‌ به‌ تو خوبي‌ كنند بركت‌ مي‌دهم‌، و آناني‌ را كه‌ به‌ تو بدي‌ نمايند لعنت‌ مي‌كنم‌. همه‌ مردم‌ دنيا از تو بركت‌ خواهند يافت‌." پیدایش 12:1-3

 

 

 

 

 

 

موقعیکه ابراهیم به سرزمین کوههای موریا رسید( اورشلیم کنونی ) خرا به او قول داد.

 

اما خداوند بر ابراهیم‌ ظاهر شده‌، فرمود: من‌ اين‌ سرزمين‌ را به‌ نسل‌ تو خواهم‌ بخشيد. پس‌ ابراهیم‌ در آنجا قربانگاهي‌ براي‌ خداوند كه‌ بر او ظاهر شده‌ بود، بنا كرد. پیدایش 12:7

 

در شهر کنعان ( اسرائیل کنونی )، زمانی پس از تولد فرزندش اسحاق ، خدا برای امتحان کردن ایمان او از ابراهیم خواست که اسحاق را به بالای کوه موریا ببرد و او را قربانی کند. در بالای کوه، زمانیکه ابراهیم می خواست اسحاق را قربانی کند، فرشته ای از جانب خدا به او نازل شد و جلوی قربانی کردن اسحاق را گرفت.

 

تو را چنان‌ بركت‌ دهم‌ كه‌ نسل‌ تو مانند ستارگان‌ آسمان‌ و شنهاي‌ دريا بي‌شمار گردند. آنها بر دشمنان‌ خود پيروز شده‌،  موجب‌ بركت‌ همه‌ قومهاي‌ جهان‌ خواهند گشت‌، زيـرا تو مرا اطاعت‌ كرده‌اي‌.  پیدایش 22:17-18

 

خدا با ابراهیم و خاندانش عهد بست. این وعده به ابراهیم بعدها به اسحاق و پسرش یعقوب منتقل شد. ابراهیم قبل از مرگش محلی را در 20 مایلی

 

 

جنوب اورشلیم در شهر حبرون برای دفن شدن خودش مشخص کرد. تا امروز بدنهای ابراهیم، اسحاق و یعقوب همراه با همسرانشان ساره، ربکا و لیه در آن محل دفن می باشد. ( غار مکفیله ) جدا از اورشلیم این محل بنام مقبره پاتریارک شناخته می شود که مکان مورد اختلاف یهودی ها و  فلسطینی ها می باشد.

قبل از دفن شدن در غار مکفیله ، یعقوب خانواده اش را برای فرار از قحطی که به سرزمین کنعان آمده بود، به مصر برد. یوسف دومین و کوچکترین پسر یعقوب، مرد بسیار ثروتمندی در مصر در زمان فرعون بود.

بخاطر حسادت به علاقه و عشق یعقوب به یوسف، برادرانش او را به بردگی به خاندان اشمائل که به مصر می رفتند فروختند. در مصر یوسف از بردگی به نخست وزیری رسید در حالیکه سنش 30 سال بود. بعد از آن، یوسف برادرانش و خانواده اش را به مصر آورد و به آنها کمک کرد. بازماندگان یوسف و یازده برادرش بنام " خاندان اسرائیل " شناخته می شوند.

 

خاندان یعقوب در طول 400 سال از زمانیکه از کنعان به مصر رفتند از 70 نفر به بیش از 1 ملیون نفر رسیدند. بعد از مرگ یعقوب، بدنش را در شهر حبرون در کنار پدرش اسحاق و پدربزرگش ابراهیم دفن کردند.

 

بعد از گذشت 400 سال، بازماندگان یعقوب در شهر مصر محبوب نبودند و فرعون پادشاه مصر به خاندان اسرائیل مانند دشمنان مصر رفتار می کرد. مصریان شروع به از بین بردن خاندان اسرائیل با برنامه از پیش تنظیم شده نمودند. با کشتن فرزندان پسر، مصر می خواست اسرائیل را نابود کند. بازماندگان یعقوب به خدای ابراهیم گریه و التماس کردند. موسی که یک عبری از خاندان لوی بود و در خانه فرعون بزرگ شده بود، از طرف خدا برای نجات اسرائیل و بیرون بردن آنها از مصر به سرزمینی که به ابراهیم 600 سال قبل وعده داده شده بود، ماموریت یافت.

 

خدا برای نجات اسرائیل از مصر بیماری طاعون را بین مردم مصر فرستاد. بعد از دهمین طاعون ، اولین نوزادان مصر مردند. مرگ از کسانیکه خون گوسفند را به سر در خانه هایشان مالیده بودند چه مصری ها و چه اسرائیلیها، عبورکرد.فرعون مصر موافقت کرد که خاندان یعقوب را آزاد کند. موسی بازماندگان یعقوب را به سرزمین وعده داده شده، همانجائی که یعقوب دفن شده است، از طریق بیابان سینا هدایت کرد.

 

 

در این سفر خارج شدن، اسرائیل به خدا کفر ورزید. موسی در آن زمان در کوه سینا در حال دریافت 10 فرمان از خداوند بود. بعد از اینکه موسی از برگشتن از کوه سینا تاخیر کرد، برادرش هارون یک بت از جنس طلا به شکل گوساله ساخت تا اسرائیلی ها را هدایت کند و به مصر برگرداند. انکار کردن قدرت خدا موجب خشم خدا گردید. خدا در حال صحبت کردن با موسی به او گفت:

 بگذار آتش‌ خشم‌ خود را بر ايشان‌ شعله‌ور ساخته‌، همه‌ را هلاك‌ كنم‌. بجاي‌ آنها از تو قوم‌ عظيمي‌ بوجود خواهم‌ آورد.خروج 32:10

 

 

نعمت و نفرین وعده داده شده به قوم اسرائیل

 

 

فقط زمانیکه موسی از قومش دفاع کرد، خدا آنها را بخشید. اما کفر ورزیدن قوم اسرائیل تنها به صحرای سینا ختم نشد. خداوند قولش را با مردم اسرائیل که بازماندگان ابراهیم بودند، تائید نمود. قولش با قوم اسرائیل بصورت نعمت و برکت به فرمانبرداران و نفرین به نافرمانان بود.( تثنیه 27-28 )

قوم اسرائیل در رابطه با مفاد قول و وعده خدا به آ نها ، در سرزمین کنعان با خدا عهد بستند.

پس از مرگ موسی، یوشع مسئولیت هدایت قوم اسرائیل را به سرزمین وعده داده شده، که در کتاب یوشع حدود 1400 سال قبل از میلاد نوشته شده، را به عهده می گیرد. پیامبران و انبیاء هدایت قوم اسرائیل را تا 400 سال بعد انجام میدهند. با اینحال قوم اسرائیل، یک پادشاه مانند بقیه ملتها        می خواهند. خدا به درخواست آنها گوش میدهد و به آنها پادشاهی بنام سموئیل میدهد               .( سال 1050 قبل از میلاد )

نافرمانی سموئیل باعث شد که داوود در سال 1025 قبل از میلاد به پادشاهی برسد.

داوود از خاندان یهود، خواست که برای خدای ابراهیم یک معبد بسازد. خدا پیشنهاد او را رد کرد، اما قرارداد داوودیه را با او بست. از طریق داوود ، خدا یک فرمانروایی داخلی ، تخت و پادشاهی را پایه ریزی کرد.

از طریق خاندان داوود، مسیح وعده داده شده به این جهان خواهد آمد. مسیح فرزند داوود نامیده خواهد شد.

 

وقتي تو بميري و به اجدادت ملحق شوي, من يکي از پسرانت را وارث تاج و تخت تو مي سازم و حکومت او را تثبيت مي کنم. او همان کسي است که خانه اي براي من خواهد ساخت و من سلطنت او را تا به ابد پايدار خواهم کرد. دوم سموئیل 7:12-13

 

معبد و قوم اسرائیل مانند نشانه و علامت

 

پسر داوود ، سلیمان، معبد خدا را که ابراهیم پیش گوئی کرده بود در سرزمین وعده داده شده، ساخت.در بالای کوه موریا ، جائیکه ابراهیم مورد آزمایش خدا قرار گرفت، سلیمان معبد مورد نظر را ساخت. تنها بر روی این کوه است که خدا اجازه ساخت معبد را داده است. بعد از اتمام ساخت معبد، خدا معبد سلیمان را قبول کرد ولی اخطار داد که اگر قوم اسرائیل نافرمانی کنند معبد ویران خواهدشد و مردم پراکنده می شوند.

 

ولي‌ اگر شما از دستوراتي‌ كه‌ به‌ شما داده‌ام‌ سرپيچي‌ كنيد و از من‌ روي‌ بگردانيد و به‌ بت‌پرستي‌ بگراييد،  آنگاه‌ بني‌اسرائيل‌ را از اين‌ سرزمين‌ كه‌ به‌ آنان‌ بخشيده‌ام‌، بيرون‌ مي‌رانم‌ و حتي‌ اين‌ خانه‌ را كه‌ به‌ نام‌ خود تقديس‌ نموده‌ام‌ ترك‌ خواهم‌ گفت‌، بطوري‌ كه‌ اسرائيل‌ رسوا شده‌، زبانزد ملت‌هاي‌ ديگر خواهد شد.   اين‌ خانه‌ كه‌ چنين‌ شهرتي‌ دارد با خاك‌ يكسان‌ خواهد گرديد، بطوري‌ كه‌ هر كس‌ از كنارش‌ بگذرد حيران‌ شده‌، خواهد پرسيد: چرا خداوند با اين‌ سرزمين‌ و اين‌ خانه‌ چنين‌ كرده‌ است‌؟ دوم تواریخ 7:19-21

 

 

بعد از مرگ سلیمان، پادشاهی اسرائیل بین دو پادشاهی تقسیم شد. پادشاهی شمال ، اسرائیلی ها ، که از 10 خاندان تشکیل شده بود و پادشاهی جنوب ، یهودی ها ، که از خاندان های یهود و بنجامین تشکیل شده بود.

گناهان قوم اسرائیل و یهود مانند هم بود. آنها خدا را انکار کردند و شروع به پرستش بتها نمودند. آنها شروع به پرستش خدای ملتهای همسایه کردند.

 

خداوند پیامبران خود مانند الیاس، اشعیا، ارمیا، هوشع و حزقیال را فرستاد تا آنها را هدایت کنند. پیامبران از طرف قوم اسرائیل و یهود انکار شدند، شکنجه شدند و کشته شدند. اسرائیلی ها در سال 722قبل از میلاد به مجازات خود رسیدند.پادشاهی آسیریان اسرائیلی ها را شکست داد و آنها را برده کرد.

 

 

 

 

خداوند برای اثبات قولش، برای قضاوت حزقیال را به معبد سلیمان برد، تا به او بت پرستی ستایشگران و پیروان یهود را نشان بدهد. بت ها ی متفاوت بر روی دروازه ها و دیوارها آویزان بود و رهبران اسرائیل

 

آنها را پرستش می کردند. زنها برای خدای تاموس گریه می کردند و بسیاری دیگر هم خورشید را پرستش می کردند. خدا از حزقیال پرسید:

 

پرسيد: مي‌بيني‌؟ آيا فكر مي‌كني‌ براي‌ مردم‌ يهودا مهم‌ است‌ كه‌ مرتكب‌ اين‌ گناهان‌ زشت‌ مي‌شوند؟ علاوه‌ بر تمام‌ اين‌ كارها، همه‌ جا را از ظلم‌ و ستم‌ پر ساخته‌اند. ببين‌ چطور به‌ من‌ اهانت‌ مي‌كنند و به‌ آتش‌ خشم‌ من‌ دامن‌ مي‌زنند بنابراين‌، من‌ نيز با خشم‌ و غضب‌ با ايشان‌ رفتار خواهم‌ كرد. بر آنان‌ رحم‌ نخواهم‌ نمود و از جانشان‌ نخواهم‌ گذشت‌ و اگر چه‌ فرياد كمك‌ برآورند، گوش‌ نخواهم‌ داد. حزقیال 8:17

 

 

مجازات ویران شدن معبد و اسیر شدن در بابل بود. تمام نفرینی که طبق قرارداد به سلیمان در صحرای سینا وعده داده شده بود.( تثنیه 28:64 و دوم  تواریخ 7:19-21  که در روی زمین پراکنده و پخش گردیدند.)

 

 

اسارت یهودا

 

 

یهودا همانگونه که پیشگوئی شده بود، مورد داوری الهی قرار گرفت. شهر اورشلیم توسط سپاه بابل در سال 605 قبل از میلاد اشغال شدو اسیران به شهر بابل برده شدند.

8 سال بعد در سال 597 قبل از میلاد ، یهودا به بابل حمله کرد. بابل دوباره آنها را شکست دادو گروگانهای بیشتری گرفت و یک پادشاه برای آنها انتخاب کرد. بالاخره بعد از سومین حمله در سال 586 قبل از میلاد بابل شهر اورشلیم را ویران کرد.( دیوارهای معبد سلیمان )، بیشتر مردم کشته شدند، یکسری اسیر شدند و بیچاره تربن مردم به نگهداری از این سرزمین گماشته شدند. در کتاب ارمیا مدارکی دال بر درد و رنج مردم در این حوادث نگاشته شده است.

 

 

 

 

اورشلیم بصورت یک شهر بدون مرز و بدون دفاع با یک معبد بدون دیوار رها شد. در سال 586 قبل از میلاد، دانیال در شهر بابل برای 19 سال اسیر شد. در طول اینمدت او نخست وزیر پادشاه بابل در آن زمان ؛ نبوکد نصر شد.

 بعد از مرگ نبوکد نصر دولتمردان از دانیال فراموش کردند تا زمان شکست بابل فرا رسید.

سپس در سال 539 قبل از میلاد، 67 سال بعد از اسارت دانیال ، امپراطور ایران زمین تحت فرمانروائی داریوش و  کوروش ، پادشاه بابل را شکست دادند. دانیال به نخست وزیری تحت امپراطوری ایران گماشته شد( دانیال 6 ). مردم یهود تقریباً حدود 70 سال اسیر بودند. دانیال می دانست که مدت اسارت 70 سال خواهد بود، همانطور که ارمیا پیامبر به آن اشاره کرده بود. ارمیا(25:11-12)

 

من، دانيال، از كتاب ارمياي نبي فهميدم كه طبق كلامي كه خداوند به ارميا گفته بود اورشليم ميبايست هفتاد سال ويران مي ماند. دانیال  9:2

 

 

 

میانجیگری دانیال

 

 

در این زمان دانیال 82 تا 90 سال داشت. او موقعیکه اسیر شد مرد جوانی بود. او حدود 70 سال تحت نظر بابلی ها و پادشاهی ایران بود. زمان آن بود که به پیش مردمش برگردد. دانیال نقش میانجیگری برای قوم اسرائیل و معبد را به عهده گرفت.

 

زماني كه مشغول دعا بودم و به گناهان خود و گناهان قوم خود اسرائيل اعتراف ميكردم و از خداوند، خدايم براي شهر مقدسش اورشليم التماس مي نمودم. دانیال 9:20

 

در جواب دعاهای دانیال ، خداوند فرشته جبرئیل را به سوی دانیال فرستاد تا رسالتش را برای دنیا و هدایت قوم اسرائیل به او نشان بدهد. قوم اسرائیل در اورشلیم تحت قانون " ساعت پیشگوئی " زندگی خواهند کرد.

 

 

جبرئيل كه او را در خواب قبلي ديده بودم، با سرعت پرواز كرد و هنگام قرباني عصر نزد من رسيد  و به من گفت: دانيال، من آمده ام به تو فهم ببخشم تا بتواني اين اسرار را بفهمي. همان لحظه كه مشغول دعا شدي، جواب دعاي تو داده شد و من آمده ام تو را از آن آگاه سازم، زيرا خدا تو را بسيار دوست دارد. پس، حال، دقت كن تا آنچه را كه درباره خوابت ميگويم، بفهمي دانیال 9:21-23

 

 

 

                                          

         

     
 
ساعت پیشگوئی

 

 

به امر خدا براي قوم تو و شهر مقدس تو هفتاد هفته   طول خواهد كشيد تا طبق پيشگويي انبياء فساد و شرارت از بين برود، كفاره گناهان داده شود، عدالت جاوداني برقرار گردد و قدس الاقداس دوباره تقديس شود. دانیال 9:24

 

 

 

در ابتدا به ما دوره زمان داده شده است که شامل 70 هفته یا 70 دوره 7 تائی می باشد که می شود

 490 (07x70=49 ).کلمه هفته درزمان عبری به معنی عدد هفت می باشد و می تواند برای روزها یا سالها به کار برود. همین ریشه مشابه در لاویان 25:8 برای سال یوبیل استفاده شده است. جشن یوبیل در سال پنجاهم بعد از هفت دوره از هفت سال یا 49 سال برگزار می شود. 490 نشان دهنده سال است نه روز.جبرئیل به دانیال می گوید که 490 سال برای مردمت ، اسرائیل و شهر مقدست ، اورشلیم ، در نظر گرفته شده است.این مجموعه گزینه هایی است در مورد این ساعت.این دوره زمان 490 سال است و زمان برای مردم اسرائیل و معبد اورشلیم در حال گردش و دور زدن است.در این مدت هفت حادثه رخ خواهند داد:

1- سرپیچی کردن به اتمام میرسد.

2- گناه کردن به پایان میرسد.

3- آشتی کردن برای پایان دادن به شرارت

4- عدالت جاودانی برقرار می گردد.

5- پیامبری به اتمام خواهد رسید.

6- پیشگوئی ها به اتمام میرسد.

7- قدس الاقداس دوباره تقدیس می شود.

 

سرپیچی و گناه همانقدر امروزه وجود دارد که  در زمان دانیال وجود داشته است. جنگ، دزدی، قتل جزء زندگی روزمره انسان ها هستند. هنوز هم ما در کتاب ها می خوانیم که در طول 490 سال

 

 

گناهان به پایان میرسند و رستگاری نهائی تحقق خواهد یافت.بیش از 490 سال از زمانیکه به دانیال این وعده داده شده  گذشته است یعنی 2500 سال پیش. پس چرا آنها تا الان به انجام نرسیده اند؟

هفت تا وقایع دانیال در کتاب دانیال 9:24 در مورد زمان آینده ، وقتیکه مسیح بر روی زمین حکمرانی خواهد نمود، اشاره می کند. هر کدام از این وقایع توسط جبرئیل نقل شده است، به دوره مسیح بر می گردد. خیلی ها به اشتباه این پیشگوئی ها را به زمان حال نسبت میدهند، زمانیکه جبرئیل به دانیال گفت که برای مردمش و شهرش مشغول به کار شود. یهود و اورشلیم علامتهای خدا هستند برای ملت ها.با مشاهده مردم یهود و اورشلیم ما می توانیم به ساعت پیشگوئی خدا پی ببریم.

 

490 سال به طور خاص جدا شده  و به مردم یهود و اورشلیم اختصاص داده شده است.در جهت تکمیل ساعت پیشگوئی هفت حادثه یه رویداد بر یهود و در اورشلیم کامل خواهد شد. اورشلیم و مردم یهود کلیدی هستند برای شناختن زمان.با اتمام دوره 490 ساله این حوادث بر اورشلیم و مردم یهود رخ خواهد داد.

 

   

این زمان چطور مشخص شده ؟

 

 

 بدان و آگاه باش كه از زمان صدور فرمان بازسازي اورشليم تا ظهور رهبر برگزيده خدا، هفت هفته و شصت و دو هفته طول خواهد كشيد و با وجود اوضاع بحراني، اورشليم با كوچه ها و حصارهايش بازسازي خواهد شد. دانیال 9:25

 

در نظم 24 به دانیال خبر داده شد که این 490 سال بین مردمش و شهرش تقسیم شده است. در کتاب دانیال در بخش 9:25  یک فاصله زمانی به این تقسیم اختصاص داده شده است. ساعت پیش گوئی یک دوره 490 ساله را بنا نهاده است. که تشکیل شده از 70 واحد هفت ساله که می شود 490 سال. در طول توقف در این مدت 490 سال، یکسری حوادث مشخص به وقوع خواهد پیوست. این حوادث به ما اجازه میدهند که زمان درگیر شده را در نظر بگیریم.

 

جبرئیل مردم را به " شناختن و درک کردن " نصیحت می کند. چه چیزی را مردم باید بفهمند؟ مردم باید بفهمند که زمان چطور تقسیم شده است. کجا تقسیم اتفاق افتاده است؟

 

 

 

نقطه شروع ساعت پیشگوئی ( کورنومتر )

 

 

در ابتدا ، یک نقطه آغاز برای این ساعت 490 سال وجود دارد. اصل دعای دانیال جمع شدن مجدد در اورشلیم بود.

به خاطر داشته باشید که معبد و شهر اورشلیم در سال 586 قبل از میلاد توسط بابلی ها ویران شد.اورشلیم بصورت شهر بدون حصار باقی ماند. دعای دانیال برای ساختن مجدد شهر و معبد بود ( بر طبق گفته های ارمیا )

جبرئیل بر او نازل شد تا مستجاب شدن دعایش را در مورد مردمش و اورشلیم به او خبر دهد. و به دانیال خبر میدهد که این مدت 490 سال شروع خواهد شد.

فرمان ساخته شدن مجدد اورشلیم ، نقطه شروع ساعت پیشگوئی راتائید می کند.این فرمان طبق گفته جبرئیل 3 مورد را تائید می کند:

 

1- کوچه های شهر

2- دیوار

3- زمان دشوار

 

" کوچه ها باید دوباره ساخته شوند و دیوار حتی در زمان دشوار و مشکل "

 

 

این تائیدات مهم هستند چرا که دو فرمان دیگر مربوط به ساختن دوباره معبد را جدا می کنند. ( در مورد شهر اورشلیم نیست )

 

كورش‌ فرمان‌ بازگشت‌ يهوديان‌ را صادر مي‌كند. در سـال‌ اول‌ سلطنت‌ كـورش‌، پادشـاه‌ پارس‌، خداوند آنچه‌ را كه‌ توسط‌ ارمياي‌ نبي‌ فرموده‌ بود، به‌ انجام‌ رساند.   خداوند كورش‌ را بر آن‌ داشت‌ تا فرماني‌ صادر كند و آن‌ را نوشته‌ به‌ سراسر سرزمين‌ پهناورش‌ بفرستد. اين‌ است‌ متن‌ آن‌ فرمان‌:من‌، كورش‌ پادشاه‌ پارس‌، اعلام‌ مي‌دارم‌ كه‌ خداوند، خداي‌ آسمانها، تمام‌ ممالك‌ جهان‌ را به‌ من‌ بخشيده‌ است‌ و به‌ من‌ امر فرموده‌ است‌ كه‌ براي‌ او در شهر اورشليم‌ كه‌ در يهودا است‌ خانه‌اي‌   بسازم‌. بنابراين‌، از تمام‌ يهودياني‌ كه‌ در سرزمين‌ من‌ هستند، كساني‌ كه‌ بخواهند مي‌توانند به‌ آنجا

 

بازگردند و خانه‌ خداوند، خداي‌ اسرائيل‌ را در اورشليم‌ بنا كنند. خدا همراه‌ ايشان‌ باشد! همسايگان‌ اين‌ يهوديان‌ بايد به‌ ايشان‌ طلا و نقره‌، توشه‌ راه‌ و چهارپايان‌ بدهند و نيز هدايا براي‌ خانه‌ خدا تقديم‌  كنند.از طرف‌ ديگر، خدا اشتياق‌ فراوان‌ در دل‌ رهبران‌ طايفه‌هاي‌ يهودا و بنيامين‌، و كاهنان‌ و لاويان‌ ايجاد كرد تا به‌ اورشليم‌ باز گردند و خانه‌ خداوند را دوباره‌ بنا كنند. تمام‌ همسايگان‌، علاوه‌ بر هدايايي‌ كه‌ براي‌ خانه‌ خدا تقديم‌ نمودند، هدايايي‌ نيز از طلا و نقره‌، توشه‌ راه‌ و چهارپايان‌ به‌ مسافران‌ دادند.كورش‌ نيز اشياء قيمتي‌ خانه‌ خداوند را كه‌ نبوكدنصر آنها را از اورشليم‌ آورده‌ و در معبدخدايان‌ خود گذاشته‌ بود، به‌ يهوديان‌ پس‌ داد. كورش‌ به‌ خزانه‌دار خود، ميتراداد، دستور داد كه‌ تمام‌ اين‌ اشياء قيمتي‌ را از خزانه‌ بيرون‌ بياورد و به‌ شيشبصر، سرپرست‌ يهودياني‌ كه‌ به‌ سرزمين‌ يهودا بازمي‌گشتند، تحويل‌ بدهد. اين‌ اشياء قيمتي‌ عبارت‌ بودند از:
سيني‌ طلا             30 عدد
سيني‌ نقره‌               000ر1 عدد
سيني‌هاي‌ ديگر    29 عدد
جام‌ طلا             30 عدد
جام‌ نقره‌                410 عدد
ظروف‌ ديگر          000ر1 عدد
 
رويهمرفته‌ 400ر5   شي‌ء قيمتي‌ از طلا و نقره‌ به‌ شيشبصر سپرده‌ شد و او آنها را همراه‌ يهوديان‌ به‌ اورشليم‌ بازگرداند. عذرا 1:1-11

 

 اين‌ است‌ متن‌ نامه‌اي‌ كه‌ اردشير پادشاه‌ به‌ عزرا، كاهن‌ و عالم‌ دين‌ يهود داد:از اردشير پادشاه‌، به‌ عزراي‌ كاهن‌ و عالم‌ شريعت‌ خداي‌ آسمان‌.به‌ اين‌ وسيله‌ فرمان‌ مي‌دهم‌ كه‌ از تمام‌ مردم‌ اسرائيل‌ و كاهنان‌ و لاوياني‌ كه‌ در سراسر قلمرو سرزمين‌ من‌ بسر مي‌برند، هر كه‌ بخواهد مي‌تواند همراه‌ تو به‌ اورشليم‌ باز گردد. تو از طرف‌ من‌ و هفت‌ مشاورم‌ به‌ اورشليم‌ و يهودا فرستاده‌ مي‌شوي‌ تا بر اساس‌ قوانين‌ خدايت‌ وضع‌ مردم‌ آنجا را تحقيق‌ كني‌.  در ضمن‌ طلا و نقره‌اي‌ را كه‌ ما به‌ خداي‌ اسرائيل‌ تقديم‌ مي‌كنيم‌ و طلا و نقره‌اي‌ را كه‌ اهالي‌ بابل‌ مي‌دهند، همراه‌ با هدايايي‌ كه‌ يهوديان‌ و كاهنان‌ براي‌ خانه‌ خدا تقديم‌ مي‌كنند، با خود به‌ اورشليم‌ ببر. وقتي‌ به‌ آنجا رسيدي‌ قبل‌ از هر چيز با اين‌ هدايا، گاوها، قوچ‌ها، بره‌ها، و موادي‌ را كه‌ براي‌ هداياي‌ آردي‌ و نوشيدني‌ لازم‌ است‌ خريداري‌ كن‌ و تمام‌ آنها را روي‌ قربانگاه‌ خانه‌ خـداي‌ خود تقديـم‌ نمـا.  بقيه‌ هدايا را به‌ هر طريقي‌ كه‌ تو و برادرانت‌ صلاح‌ مي‌دانيد و مطابق‌ خواست‌ خداي‌ شماست‌ بكار ببريد. لوازمي‌ را كه‌ ما براي‌ خانه‌ خداي‌ شما در اورشليم‌ مي‌دهيم‌ به‌ خداي‌ خود تقديم‌ كنيد. اگر چيز ديگري‌ براي‌ خانه‌ خدا احتياج‌ داشتيد مي‌توانيد از خزانه‌ سلطنتي‌ دريافت‌ نماييد.من‌، اردشير پادشاه‌، به‌ تمام‌ خزانه‌دارها در مناطق‌ غرب‌ رود فرات‌ دستور مي‌دهم‌ كه‌ هر چه‌ عزرا، كاهن‌ و عالم‌ شريعت‌ خداي‌ آسمان‌، از شما درخواست‌ نمايد  تا سه‌ هزار و چهار صد كيلوگرم‌ نقره‌، ده‌ هزار كيلوگرم‌ گندم‌، دو هزار ليتر شراب‌، دو هزار ليتر روغن‌ زيتون‌ و هر مقدار نمك‌ كه‌ لازم‌ باشد فوري‌ به‌ او بدهيد.هر چه‌ خداي‌ آسمان‌ فرموده‌ باشد، بدون‌ تأخير براي‌ خانه‌ او بجا آوريد، مبادا خشم‌ خدا بر من‌ و خاندانم‌ نازل‌ شود. همچنين‌ اعلان‌ مي‌كنم‌ كه‌ تمام‌ كاهنان‌، لاويان‌، نوازندگان‌، نگهبانان‌، خدمتگزاران‌ و ساير كاركنان‌ خانه‌ خدا از پرداخت‌ هرگونه‌ ماليات‌ معاف‌ هستندو تو اي‌ عزرا، با حكمتي‌ كه‌ خدا به‌ تو داده‌ است‌، حكام‌ و قضاتي‌ را كه‌ شريعت‌ خدايت‌ را مي‌دانند براي‌ رسيدگي‌ به‌ مسايل‌ مردم‌ غرب‌ رود فرات‌ انتخاب‌ كن‌. اگر آنها با شريعت‌ خداي‌ تو آشنا نباشند، بايد ايشان‌ را تعليم‌ دهي‌. اگر كسي‌ نخواهد از شريعت‌ خداي‌ تو و دستور پادشاه‌ اطاعت‌ كند، بايد بي‌درنگ‌ مجازات‌ شود؛ مجازات‌ او يا مرگ‌ است‌ يا تبعيد، يا ضبط‌ اموال‌ يا زندان‌. عذرا 7:11-26

 

 

 

دعای دانیال در اولین سال فرمانروائی داریوش در سالهای 539-538 قبل از میلاد به جامعه عمل رسید. اورشلیم بدون دیوار و معبد ویران شده بود و تنها یک سایه از آن شکوه و عظمت باقی مانده بود. ساعت طبق فرمان گفته شده برای ساختن مجدد اورشلیم شروع به حرکت می کند . فرمان 93 سال بعد از آن حادثه رخ میدهد.در کتاب نحمیا مدرکی دال بر این فرمان موجود است.نحمیا نگرانی دانیال را در رابطه با اورشلیم در حدود 94 سال بعد از دعای دانیال با خدای خود مطرح می کند. دعایش برای ساختن مجدد شهرش بود.

 

معبد در سال 516 قبل از میلاد ساخته شد ولی یهودی ها بخاطر اینکه دیواری دور شهر برای حفاظت شهر وجود نداشت، نگران بودند. نحمیا دها کرد که شهر مجددآً ساخته شود.

پادشاه وقتی ناراحتی نحمیا را می بیند از او علت ناراحتیش را سوال می کند. نحمیا به او می گوید و اردشیر به او کمک می کند که به خواسته اش برسد و به او دستور میدهد که برود و دروازه ها و دیوارهای شهر را بسازد.

 

چهار ماه‌ بعد، يك‌ روز وقتي‌ جام‌ شراب‌ را به‌ دست‌ اردشير پادشاه‌ مي‌دادم‌، از من‌ پرسيد: چرا اينقدر غمگيني‌؟ به‌ نظر نمي‌رسد بيمار باشي‌، پس‌ حتماً فكري‌ تو را ناراحت‌ كرده‌ است‌. (تا آن‌ روز پادشاه‌ هرگز مرا غمگين‌ نديده‌ بود.) از اين‌ سؤال‌ او بسيار ترسيدم‌،و بعد جواب‌ دادم‌: اگر پادشاه‌ راضي‌ باشند و اگر نظر لطف‌ به‌ من‌ داشته‌ باشند، مرا به‌ سرزمين‌ يهودا بفرستند تا شهراجدادم‌ را بازسازي‌ كنم‌يك‌ نامه‌ هم‌ براي‌ آساف‌، مسئول‌ جنگلهاي‌ سلطنتي‌ بنويسند و به‌ او دستور بدهند تا براي‌ بازسازي‌ دروازه‌هاي‌ قلعه‌ كنار خانه‌ خدا و حصار اورشليم‌ و خانه‌ خودم‌، به‌ من‌ چوب‌ بدهد. پادشاه‌ تمام‌ درخواستهاي‌ مرا قبول‌ كرد، زيرا دست‌ مهربان‌ خدايم‌ بر سر من‌ بود. نحمیا 2:1,5,8

 

این فرمان در ماه مارس یا آوریل در سال 444 قبل از میلاد داده شدو حکومت اردشیر در سال 464 قبل از میلاد شروع شد. بیستمین سال سلطنتش در سال 444 بوده است. ماه نیسان اولین سال تقویم یهود است که با ماههای مارس و آوریل برابر است.

ساعت خدا با فرمان پادشاه ایران زمین شروع به حرکت کرد.

 

 

                                        خط زمان پادشاهی مسیح

 

 

با بنا شدن نقطه شروع در " آمدن فرمان چهارم " فاصله بعدی در زمان " پادشاهی مسیح است. ساعت با فرمان شروع به حرکت می کند و ادامه پیدا می کند تا زمان پادشاهی مسیح.

 

 

کلمه مسیح به معنای مسح شده یا انتخاب شده است و برای پادشاهان ، کشیش ها و پیامبران به کار می رود. اما در نهایت این کلمه برای پادشاه داخلی کسیکه بر تخت داوود خواهد نشست به کار می رود. ( دوم سموئیل 7:13 و اشعیا 9:7 و دانیال 7:14 و ارمیا 23:5 ) جبرئیل این فرد را بعنوان پادشاه مسیح یا حاکم تائید می کند. کلمه عبری پادشاه dygn  است و معنی آن حاکم ، فرمانروا یا پادشاه است. جبرئیل این زمان را تقسیم بندی می کند، اولین قسمت (483 سال ) از زمان فرمان" پادشاه مسیح " تا قسمت دوم، یک قسمت 7 هفته ای ( 7x7=49سال ) و یک قسمت 62 هفته ای ( 62x7=434   سال ) که در مجموع 483 سال می شود.

 

" 7 هفته و 62 هفته وجود خواهد داشت."

ساعت شروع به حرکت می کند و تا زمان پادشاهی مسیح برای 483 سال ادامه می یابد.

 

این دوره 483 سالهء تقسیم شده ادامه دارد. این 7 هفته یا دوره 49 سال ، ساختن مجدد اورشلیم را در زمان مشقت می پوشاند. این دوره ساخت با فرمان در کتاب نحمیا 2:8 در ماه مارس سال 444 قبل از میلاد شروع شد و برای 49 سال بعد از آن ادامه یافت. جزئیات این دوره مشقت در این کتاب  قید نشده است. از اینجاست که پادشاهی مسیح 434 سال دیگر خواهد بود.

 

دومین دوره " تا پادشاهی مسیح " یک دوره 434 ساله دیگر است. بعد از کار انجام شده توسط نحمیا ، موفقیتش کامل شد. چه کسی پادشاه مسیح یا فرمانروای مسح کننده است؟ آیا او می تواند هر کسی در یهود باشد؟ نه، اول اینکه این مسیح باید مطابق خط زمان باشد ، یعنی اینکه مسیح باید آندنش و رفتنش در مدت 69 هفته یا 483 سال باشد، شروع آمدنش با فرمان داده شده در سال 444 قبل از میلاد باشد.( خط زمان شماره 3 دانیال )

 

 

                                         تقویم قمری یا شمسی؟

 

 

اگر ما شروع را در ماه مارس سال 444 قبل از میلاد قرار بدهیم و 483 سال را از آن استخراج کنیم به سال 39 بعد از میلاد میرسیم . با اینحال یک مشکل وجود دارد که باید حل شود. سالی که در دوره دانیال به کار می رفته سال قمری بوده نه سال شمسی. امروزه، ما از خورشید برای تعیین طول سال استفاده می کنیم. یهودی ها از ماه استفاده می کنند. در نتیجه اصل کلمه ماه تقویمی از کلمه کره ماه

 

گرفته شده است. طول مدت سال قمری با سال خورشیدی متفاوت است. یک سال خورشیدی بر مبنای تعداد روزهایی است که زمین به دور خورشید می گرددو به محل اول خودش بر می گردد.

 

 

طول مدت یک سال در متون انجیل با سیستم تقویم حال متفاوت است. سیستم انجیل بر پایه ماه قمری گریگوریان بود. در نتیجه یک ماه 29 روز و بقیه ماهها 30 روزه بوده است ، باتوجه به اینکه هر 5 تا 6 سال یک ماه اضافی انجیل به آن اضافه می شود. ما در کتاب آفرینش در بخشهای 7 و 8 می توانیم مشاهده کنیم که طوفان برای 5 ماه یا 150 روز ادامه داشته . یک ماه 30 روز بوده است . یک روز 24 ساعت بوده در زمان دانیال  مانند زمان ما. با استفاده کردن از روزها به جای سالها ما می توانیم دو روش را با هم مرتبط کنیم.( به ارتباط چارت زمانی مراجعه شود)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسیح پادشاه مصلوب شده

 

 

 پس از آن دوره شصـت و دو  هفته، آن رهبـر برگزيده كشته خواهد شد، ولي نه بـراي خودش. سپس پادشاهي همراه سپاهيانش به اورشليم و خانه خدا حمله برده، آنها را خراب خواهد كرد. آخر زمان مانند طوفان فراخواهد رسيد و جنگ و خرابيها را كه مقرر شده، با خود خواهد آورد. دانیال 9:26

 

 

جبرئیل به دانیال اطلاع میدهد که در ادامه 62 هفته یا 434 سال فاصله، مسیح کشته خواهد شد. کلمه عبری کشته شدن، trk karath  می باشد. جبرئیل به دانیال خبر میدهد که مسیح فرمانروا، بعد از 434 سال کشته خواهد شد. آیا مفهوم کشته شدن مسیح بر طبق همان دست نوشته است؟

 

 

 

دو تصویر از مسیح :

1- خدمتگزار رنج دیده ( مزامیر 22 و اشعیا 50:4-7 و 52:53 و ذکریا 9:9-10 و 12:10  (

2- پادشاه موفق ( مزامیر 2واشعیا 9:6-7 و دانیال 7:13-14 و ارمیا 23:5-8 و دوم سموئیل 7:12-13 و ایوب 19:2-5 )

 

جبرئیل به دانیال توضیح میدهد که مسیح کشته خواهد شد یا بدنش قطع خواهد شد، اما نه بخاطر خودش. جبرئیل به دانیال در مورد طبیعت دوگانه مسیح می گوید. او می گوید که مسیح پادشاه خواهد شد ولی خواهدمرد اما نه برای خودش. این طبیعت دوگانه مسیح ،که هم  پادشاه است و هم خدمتگزار رنج کشیده، در کتاب اشعیا 52:13 تا 53:12 در 700 سال قبل از تولد مسیح قید شده است.

 

 خداوند مي‌فرمايد: خدمتگزار من‌ در كار خود كامياب‌ و بسيار سرافراز خواهد شد. بسياري‌ از مردم‌ با ديدن‌ او متحير مي‌شوند، زيرا صورت‌ او بقدري‌ عوض‌ شده‌ كه‌ ديگر شكل‌ انسان‌ ندارد.  او خون‌ خود را بر قومهاي‌ بسيار خواهد پاشيد و آنها را از گناه‌ پاك‌ خواهد ساخت‌. پادشاهان‌ جهان‌ درحضور او دهان‌ خود را خواهند بست‌، زيرا چيزهايي‌ را خواهند ديد كه‌ كسي‌ براي‌ آنها تعريف‌ نكرده‌ و چيزهايي‌ را خواهند فهميد كه‌ از كسي‌ نشنيده‌ بودند. اشعیا 52:13-15

 

اشعیا تشریح می کند که خدمتگزار خدا ستایش خواهد شد و مقامش بسیار بالا خواهد بود، اما قبل از این ، او یک انسان بزرگ خواهد بود، او فرزند انسان است ، کسیکه رنج خواهد کشید. این خدمتگزار از طرف همه ملتها و پادشاهان ستایش خواهد شد. جهان حقیقت این خدمتگزار را خواهد فهمید.

 

براي‌ گناهان‌ ما بود كه‌ او مجروح‌ شد و براي‌ شرارت‌ ما بود كه‌ او را زدند. او تنبيه‌ شد تا ما سلامتي‌ كامل‌ داشته‌ باشيم‌. از زخمهاي‌ او ما شفا يافتيم‌. ما همچون‌ گوسفنداني‌ كه‌ آواره‌ شده‌ باشند، گمراه‌ شده‌ بوديم‌؛ راه‌ خدا را ترك‌ كرده‌ به‌ راه‌هاي‌ خود رفته‌ بوديم‌. باوجود اين‌، خداوند تقصيرها و گناهان‌ همه‌ ما را به‌ حساب‌ او گذاشت‌!
  
با او با بي‌رحمي‌ رفتار كردند، اما او تحمل‌ كرد و زبان‌ به‌ شكايت‌ نگشود. او را مانند بره‌ به‌ كشتارگاه‌ بردند؛ و او همچون‌ گوسفندي‌ كه‌ نزد پشم‌ برنده‌اش‌ بي‌زبان‌ است‌، خاموش‌ ايستاد و سخني‌ نگفت‌. به‌ ناحق‌ او را به‌ مرگ‌ محكوم‌ كرده‌، كشتند و مردم‌ نفهميدند كه‌ او براي‌ گناهان‌ آنها بود كه‌ كشته‌ مي‌شد بلي‌، او بجاي‌ مردم‌ مجازات‌ شد اشعیا 53:5-8

 

اشعیا به ما می گوید که این خدمتگزار ، کسی است که ستایش خواهد شد و بخاطر گناهان ما و بدیهای ما خواهد مرد. او بخاطر بدیهای مردم من کشته خواهد شد. در کتاب دانیال 9:26 ،

 

جبرئیل خبر میدهد که پادشاه مسیح کشته خواهد شد انا نه بخاطر خودش. خدمتگزار اشعیا  و مسیح، پادشاه دانیال همگی یک نفر هستند. عیسی مسیح برای گناهان بشر مرد.

 

 

 

 

طبیعت مسیح چیست؟

 

 

از کتابهای دانیال و اشعیا ما می بینیم که مسیح انسانی است از بازماندگان فرزند آدم ( اشعیا 52:14 و دانیال 9:26 ). آیا مسیح بیش از یک انسان عادی است؟ درکتاب ذکریا 12:10، در حدود سال  520  قبل از میلاد ما در مورد کسی می خوانیم که قوم اسرائیل و یهود را از دست دشمنان دنیا نجات میدهد. مردمیکه در اورشلیم زندگی می کنند شروع به گریه و زاری خواهند نمود مانند زمانیکه متولد می شوند. با شروع بخش دوازدهم خدا از طریق ذکریا صحبت می کند.

در بخش 12:10 کتاب ذکریا خدا به قوم اسرائیل می گوید " آنها به من نگاه خواهند کرد. کسیکه آنها بدنش را سوراخ کردند." چه موقع خدا به وسیله کافران اورشلیم سوراخ شده است؟

 

من  روح  ترحم  و تضرع  را بر تمام  ساكنان  اورشليم  خواهم  ريخت ، و آنها بر من  كه  نيزه  زده اند خواهند نگريست  و عزاداري  خواهند نمود چنانكه  گويي  براي  تنها فرزند خود عزا گرفته اند، و آنچنان  ماتم  خواهند گرفت  كه  گويي  پسر ارشدشان  مرده  است .ذکریا 12:10

 

 

اشعیا طبیعت دوگانه مسیح را تائید می کند. در کتاب اشعیا 9:6-7 به ما گفته شده که مسیح از نسل آدم است." یک بچه متولد می شود." او خدا هم خواهد بود، زیرا مشخص شده که " خدای قادر و متعال ، پدر جاودانی". ما می دانیم که او مسیح است برای اینکه او " بر تخت سلطنت داوود می نشیند" و پادشاهیش " برای همیشه " خواهد بود.

 

 

زيرا فرزندي‌ براي‌ ما بدنيا آمده‌! پسري‌ بما بخشيده‌ شده‌! او بر ما سلطنت‌ خواهد كرد. نام‌ او عجيب‌، مشير، خداي‌ قدير، پدر جاوداني‌ و سرورسلامتي‌ خواهد بود. او بر تخت‌ پادشاهي‌ داود خواهد نشست‌ و بر سرزمين‌ او تا ابد سلطنت‌ خواهد كرد. پايه‌ حكومتش‌ را بر عدل‌ و انصاف‌ استوار خواهد ساخت‌، و گسترش‌ فرمانروايي‌ صلح‌پرور او را انتهايي‌ نخواهد بود. خداوند قادر متعال‌ چنين‌ اراده‌ فرموده‌ و اين‌ را انجام‌ خواهد داد.اشعیا 9:6-7

 

 

مسیح پادشاه دانیال (9:25-26 ) هم خدمتگزار است که رنج می برد ( اشعیا 53 ) و هم پادشاه صلح و آرامش است که زمانی بر تمام جهان حکومت خواهد کرد.( اشعیا 9:6-7 ) و این آن چیزی است که در طبیعت دوگانه مسیح در دست نوشته ها وجود دارد.

خدا مشخصات مسیح را با گفتن تاریخ دقیق مرگش در سالهای قبل از تولدش تائید می کند.

 

70 هفته دانیال ، بر پایه این دورهء زمانی که مسیح کشته می شود و معبد ویران خواهد شد، بنا شده است و کلید خورده است. ما می دانیم که مسیح پادشاه ، قبل از خراب شدن معبد و شهر اورشلیم در سال 70 بعد از میلاد ، می آید.

 

 

بعد از اینکه مسیح کشته شد

 

 

پس از آن دوره شصـت و دو  هفته، آن رهبـر برگزيده كشته خواهد شد، ولي نه بـراي خودش. سپس پادشاهي همراه سپاهيانش به اورشليم و خانه خدا حمله برده، آنها را خراب خواهد كرد. آخر زمان مانند طوفان فراخواهد رسيد و جنگ و خرابيها را كه مقرر شده، با خود خواهد آورد.       دانیال 9:26

 

بعد از مرگ مسیح چه اتفاقی می افتد؟ در کتاب دانیال گفته شده که بعد از مرگ مسیح، اورشلیم و معبد ویران خواهند شد. از دیدگاه دانیال ما داریم آینده اورشلیم را می بینیم. این خرابی بوسیله مردم اسرائیل  رخ خواهد داد. در اینجا دانیال برای ساخته شدن مجدد اورشلیم دعا می کند. شهر بوسیله بابلی ها در سال 586 قبل از میلاد ، زمانیکه دانیال در بابل بود، ویران شد. جبرئیل به دانیال خبر میدهد که شهر دوباره ویران خواهد شد بعد از ساخته شدن مجدد آن .                    ( دانیال 9:25 )

در سال 70 بعد از میلاد ، سردار رومی تیتوس شهر اورشلیم  و معبد را ویران می کند.در حال حاضر در شهر روم  مجسمه تیتوس در حدود 2000 سال قدمت بر پاست و این مجسمه به خاطر پیروزی او بر اورشلیم بنا شده است. چیزی که در این یادبود مدفون شده ، گنجینه ای است که در آن زمان از اورشلیم ربوده شده که شامل یک دست نوشته طلا است که از معبد دوم اورده شده است.

 

در ادامه " مسیح کشته خواهد شد " که در سال 33 بعد از میلاد رخ داد، ما می خوانیم که " مردم " بعد از مسیح شهر و معبد را ویران خواهند کرد. تاریخ اتفاقی را که بعداً رخ میدهد ، ثابت می کند. معبد یهود هر تکه از سنگهایش توسط سربازان رومی که به دنبال طلاهای ذوب شده بودند، به غارت می رود. بیش از یک میلیون یهودی در این جنگ کشته می شوند.

یک سردار یهودی که به دست رومی ها اسیر می شود بنام ژوسفس، تمام حوادثی را که در این واقعه دیده است در کتابش بنام " جنگهای یهود" نگاشته است.

 

 

در سال 132 بعد از میلاد، رابی اکیوا در برابر قوانین سخت ادرین امپراطور روم که علیه یهودیان وضع شده بود؛ قیام کرد.این مبارزه سه سال طول کشید و در نهایت در سال 135 بعد از میلاد شکست خورد. اورشلیم مجدداً ویران و 580000 یهودی کشته شدند.

روم از سرکشی های یهودی ها به ستوه آمد، در نتیجه یک شهر جدید بنام  کولونیا الیا ساخت و آنرا به خدای ژوپیتر تقدیم کرد، این شهر بعداً فلسطین نامیده شد. یهودی ها از ورود به این شهر ممنوع شدند.

 

روم به خاطر جلوگیری از شورش مجدد یهودی ها ، انها را در دنیا پراکنده ساخت. نفرین های ذکر شده در تثنیه 28:64-65   و دوم کرونیکل 7:19-21 به واقعیت پیوست.قوم اسرائیل در سراسر دنیا پراکنده شدند و معبد ویران شد.

 

بعد از گذشت 600 سال از زمانیکه دانیال برای بازسازی شهر دعا کرده بود، رومی ها آنجا را ساختند.

 

 

معبد و قوم اسرائیل مانند یک علامت

 

جبرئیل  به دانیال ادامه برنامه ساخته شدن معبد و اورشلیم را خبر میدهد.

" پایانش با یک طوفان خواهد بود و در نهایت معبد ساخته خواهد شد."

 

 

 

بعد از سال های 70 و 135 بعد از میلاد، اورشلیم دو بار ویران شد ، بیش از 1.5 میلیون یهودی توسط رومی ها کشته شدند و بقیه بر روی زمین پراکنده گشتند.

بر طبق کتاب دوم کرونیکل و تثنیه 28 ، معبد و قوم اسرائیل نشانه های فرمانبرداری و نافرمانی از فرمان خدا هستند. اگر قوم اسرائیل از خدا اطاعت می کرد، برکت می یافت و اگر نافرمانی می کرد ، در روی زمین پراکنده می گشت.

 

 

چه اتفاقی باعث رخ دادن این تراژدی در سال های 70 و 135 بعد از میلاد برای مردم یهود شد؟جبرئیل به انها اعلام کرده بود که بعد از کشته شدن مسیح این وقایع رخ خواهد داد. بنابراین انکار کردن مسیح توسط قوم اسرائیل و کشته شدنش در سال 70 بعد از میلاد و  و ساخته شدن معبد 37 سال بعد ،همگی بهم مرتبط هستند. ریشه کنی قوم اسرائیل و ویرانی معبد همگی علامتهای نافرمانی از خدا بودند. لذا ساعت پیش گوئی در پایان هفته شصت و نهم زمانیکه مسیح کشته شد، متوقف شد.  در ادامه معبد ویران می شود وتا هفته هفتادم این ویرانی باقی  می ماند. جبرئیل به دانیال می گوید که " تا پایان جنگ  ویرانی معبد ادامه می یابد."

 

 

ویرانی تا پایان جنگ

 

 

اورشلیم تا پایان جنگ مانند یک ویرانه باقی می ماند. تا این مرحله 69 هفتته از این ساعت گذشته است. نام روم ، بیزانس می شود و بیزانس که کنترل اورشلیم را بدست داشت توسط حمله ارتش مسلمانها در سال 638 بعد از میلاد شکست خورد. برای 1300 سال بعد مسلمانها کنترل اورشلیم و سرزمین یهودی ها را در دست داشتند. اسلام در سال 610 بعد از میلاد زمانیکه محمد از طرف خدای ابراهیم ، اسحاق و یعقوب به پیامبری رسید. او گفت که یک شب از اورشلیم به معراج رفت و از بالای معبد کوه موریا به بهشت برده شده و با پیامبران قبل از خودش ملاقات کرده است. بعد از پیروزی مسلمانها بر شهر اورشلیم، مسجدالاقصی بر روی کوه موریا در محل معبد یهودی ها در سال 688 بعد از میلاد ساخته شد. مسجدالاقصی سومین  مکان مقدس و مهم مسلمان هاست.

 

 

 

اسرائیلی ها پراکنده و جمع شدند

 

 

خداوند، شما را در ميان‌ تمامي‌ ملتها از يك‌ گوشه‌عالم‌ تا گوشه‌ ديگر پراكنده‌ خواهد ساخت‌. در آنجا خدايان‌ ديگر را كه‌ نه‌ خود مي‌شناختيد و نه‌ پدرانتان‌، پرستش‌ خواهيد كرد، خداياني‌ كه‌ از چوب‌ و سنگ‌ ساخته‌ شده‌اند. در ميان‌ آن‌ قومها روي‌ آرامش‌ را نخواهيد ديد، بلكه‌ خداوند به‌ شما دلهايي‌ لرزان‌ و چشماني‌ گريان‌ و افكاري‌ پريشان‌ خواهد داد. تثنیه 28:64-65

طبق وعده الهی اسرائیلیها بعد از مرگ مسیح بر روی زمین پراکنده شدند. تعداد سالهایی که از 490 سال  اتفاق افتاده است ؛ همان 483 سال پیش گوئی شده مرگ مسیح است، پس هنوز 7 سال دیگر آن طبق پیش گوئی دانیال اتفاق نیافتاده است.

(دانیال 9:24 )

 

 اگر در دورترين‌ نقاط‌ دنيا هم‌ باشيد او شما را جمع‌ مـي‌كند  و به‌ سـرزمين‌ نياكانتـان‌ بـازمي‌گرداند تا دوباره‌ مالك‌ آن‌ شويد. او به‌ شما بركت‌ داده‌، بيش‌ از پيش‌ شما را خواهد افزود. تثنیه 30:4-5

 

 

جبرئیل به دانیال می گوید که " تا انتهای جنگ معبد ویران خواهد ماند " خدا به اسرائیل وعده جمع شدن دوباره را میدهد. یهودی های اسرائیل در ماه می سال 1948 بعد از اینکه آلمانی های نازی سعی کردند که یهودی ها را بکلی نابود کنند به وجود آمدند. قوم یهود از بقایای باقی مانده از جنگ رومی ها در 1900 سال قبل ، تشکیل شد. در حقیقت جمع شدن مردم یهود یکی از مهم ترین حوادث پیش بینی شده در دست نوشته های آن زمان می باشد.

 

آن‌ خداوندي‌ كه‌ در روز، روشنايي‌ آفتاب‌ و در شب‌، نور ماه‌ و ستارگان‌ را ارزاني‌ مي‌دارد و امواج‌ دريا را به‌ خروش‌ مي‌آورد، و نام‌ او خداوند قادر متعال‌ است‌، چنين‌ مي‌فرمايد:تا زماني‌ كه‌ اين‌ قوانين‌ طبيعي‌ برقرار است‌، اسرائيل‌ هم‌ بعنوان‌ يك‌ قوم‌ باقي‌ خواهد ماند ارمیا 31:35-36

 

 

 

                                             هفتاد هفته دانیال

 

 

تا الان تنها 69 هفته بر مردم یهود گذشته است. از زمان فرمان ساخته شدن معبد و جمع شدن  تا پادشاهی مسیح 483 سال گذشته است. با اینحال تعداد سالهای مشخص شده در کتاب دانیال 490

 

 

سال است.هفت سال باقی مانده از این 490 سال باید رخ بدهد.آیا این هفت سال در ادامه مرگ مسیح بوده است؟

 

 

فاصله بین هفته 69 و هفته 70

 

 

در کتاب دانیال 9:26 کشته شدن مسیح در سال 33 بعد از میلاد رخ میدهد و در ادامه مردم پادشاه شهر و معبد را خراب می کنند. این مردم در سال 70 بعد از میلاد تحت تسلط رومی ها در می آیند. مردم و پادشاه با هم مرتبط هستند ولی به خاطر زمان از هم جدا شدند. مردمی که معبد و اورشلیم را ویران کردند همان بازمانده های آینده پادشاه خواهند بود. در پایان هفته شصت و نهم که با مرگ مسیح پایان می پذیرد، یک دوره 37 ساله بوده است قبل از اینکه پایان دوره 26 پیش بینی شود. ما می بینیم که هفته هفتادم دقیقاً بعد از هفته 69 شروع نمی شود. بین دو هفته 69 و 70 یک فاصله وجود دارد.

 

این فاصله در کتاب ذکریا 9:9 و 9:10 دیده شده است که مسیح سوار بر یک خر وارد اورشلیم می شود و به هدایت انسان ها می پردازد.که این فاصله به عنوان " تراکم پیش گوئی " شناخته شده است. این تراکم پیش گوئی در کتاب اشعیا 9:6 و 9:7 نیز به آن اشاره شده است. مسیح نوزاد متولد می شود و بر تخت پادشاهی داوود تکیه می زند و مردم را هدایت می کند. در دانیال 9:26 مسیح کشته می شود و ساعت پیش گوئی متوقف می شود با یک دوره هفت ساله. در دانیال 9:27 ما در رابطه با اتفاقات رخ داده در این وادی مطالبی را می خوانیم.

 

 

پادشاهی که می آید

 

 

اين پادشاه با اشخاص زيادي پيمان يك هفته اي مي بندد، ولي وقتي نصف اين مدت گذشته باشد، مانع تقديم قربانيها و هدايا خواهـد شد. سپس اين خرابكار، خانـه خـدا را آلـوده خواهـد ساخت، ولـي سرانجـام آنچه براي او مقرر شده بر سرش خواهد آمد. دانیال 9:27

 

بعد از گذشت 37 سال معبد و شهر اورشلیم بعد از مرگ مسیح ویران شد.

 

این همزمانی به چهار دلیل ذیل مهم است :

1- هفته هفتادم یک قسمتی از 490 سال است ولی بلافاصله بعد از آن شروع نمی شود.

2- هفت سال باقی مانده تمرکزش بر روی قوم اسرائیل و معبد یهود است.

3- آینده " پادشاهی که می آید " به مردم یهود و قربانی معبد وصل شده است.

4- تیتوس و رومی ها معبد را در سال 70 بعد از میلاد ویران کردند و بعد از آن معبدی ساخته نشد.

 

پس در آینده معبد یهود باید ساخته شود.

این پادشاه از بازماندگان رومی هاست زیرا که جبرئیل او را بعنوان پادشاهی از بازماندگان مردمی که معبد را ویران کردند معرفی می کند. چه مشخصاتی این پادشاه با خودش بهمراه دارد؟ ما پاسخ این سوال را در هفته هفتادم دانیال 9:27 پیدا می کنیم.

 

امروزه مسجدالاقصی که سومین مکان مهم مسلمانهاست بر روی محل این معبد بنا شده است. تنها چیزی که از این معبد باقی مانده است دیوار قدیمی اورشلیم است.

 

در کتاب دانیال 9:27 به ما گفته شده که " او باید تائید شود " و " پادشاهی که می آید "  او قراردادی برای سیستم قربانی کردن می بندد چرا که از زمانیکه معبد ویران شده این عمل متوقف شده است. او به اسرائیل اجازه خواهد داد تا معبد را بسازند. کلمه عبری برای تائید کردن این موضوع ، rbg   به معنای قوی بودن ، قدرت داشتن می باشد. پادشاهی که می آید ممکن است که از ارتشی کمک بگیرد که صلح را برای جهان به ارمغان بیاورد.

 

 

 

آینده معبد یهود

 

 

" او قراردادی یک هفته ای با مردم می بندد."

 

خدا تنها یک محل را برای ساخته شدن معبد اجازه داده است، در شهر اورشلیم و بالای کوه موریا. محل معبد اکنون توسط

 

 

مسجدالاقصی اشغال شده است. از بالای این کوه است که محمد به معراج رفته و با عیسی ، موسی و ابراهیم ملاقات کرده است.

 

مسجدالاقصی برای مسلمان ها خیلی مقدس است. امروزه جمعیت مسلمانهای دنیا 1.3 بیلیون نفر یعنی بیش از 20% جمعیت دنیا را دارد.

 

جمعیت یهودی ها 20 میلیون نفر است که تنها 5 ملیون از آنها در اسرائیل زندگی می کنند. مسلمان های دنیا ادعای مالکیت قسمت شرقی اورشلیم  ، جائی که کوه ومعبد قرار دارد را دارند. در جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967، کنترل کوه معبد به اسرائیلی ها واگزار شد. اسرائیلی ها تا حال به مسلمانها اجازه دادند که برای برقراری صلح و آرامش معبد را عبادت کنند. امی فشارها داخل اسرائیل در مورد ادعای اراضی اورشلیم بعنوان پایتخت داخلی مردم یهود زیاد می شود. این اراضی اسرائیل با بقیه جاهای دیگر دنیا متفاوت است.

 

امروزه تنها دوست و حامی اسرائیل  امریکا است. با توجه به فشارهایی که بر اسرائیلی هاست به آنها   پیشنهاد شده که  صلح  و آرامش رابرقرار کنند و معبد را یک مکان عمومی برای همه اعلام کنند. اسرائیل این پیشنهاد را رد می کند. از دیدگاه دنیا صلح بین اسرائیل و مسلمانهای همسایه ، موجب صلح و آرامش در دنیا می گردد. این یکسری مشکلات را برای اسرائیلی ها ایجاد کرده است.پیامبران اسرائیل پیش گوئی کردند که جنگهای بزرگی بخاطر اورشلیم به پا خواهد شد. بیش از سه بیلیون از جمعیت دنیا یک ارتباط معنوی با اورشلیم دارند. در حال حاضر یک بیلیون کاتولیک ، یک بیلیون پروتستان ، 1.3 بیلیون مسلمان و بیست میلیون یهودی در دنیا وجود دارد.

 

 

هنگامي  كه  تمام  قومهاي  جهان  بر ضد اورشليم  جمع  شوند، من  اورشليم  را براي  آنها مانند سنگ  عظيمي  خواهم  ساخت ، كه  هركس  بخواهد آن  را تكان  دهد خود سخت  مجروح  شود. ذکریا 12:3

 

 

 

ملت جمع شده اسرائیل از تمام دنیا همان چیزی است که حزقیال حدود 2500 سال قبل پیش گوئی کرده است. در کتاب حزقیال بخشهای 36 و 37 جزئیات پخش شدن و جمع شدن دوباره مردم های بدون امید برای تشکیل یک ارتش قدرتمند برای اهداف خدای متعال ، نگاشته شده است.

 

سپس‌ بايشان‌ بگو كه‌ خداوند مي‌فرمايد: قوم‌ اسرائيل‌ را از ميان‌ قومها جمع‌ مي‌كنم‌ و از سراسر دنيا ايشان‌ را به‌ وطن‌ خودشان‌ باز مي‌گردانم‌ . حزقیال 37:21

 

آنچه  که در بخشهای 38 و 39 کتاب حزقیال نگاشته شده یک جنگ آتی است که در منطقه اسرائیل در آینده رخ میدهد و در این کتاب به آن اشاره شده است. حتی ما خیلی بیش از این در رابطه با پیروزی اسرائیل و قدرت خدا در این جنگ می خوانیم.

 

 

پس‌ از يك‌ مدت‌ طولاني‌ از تو خواسته‌ خواهد شد كه‌ نيروهاي‌ خود را بسيج‌ كني‌. تو به‌ سرزمين‌ اسرائيل‌ حمله‌ خواهي‌ كرد، سرزميني‌ كه‌ مردم‌ آن‌ از اسارت‌ سرزمين‌هاي‌ مختلف‌ بازگشته‌ و در سرزمين‌ خود در امنيت‌ ساكن‌ شده‌اند. حزقیال 38:8

 

 

 

این وقایع فقط می تواند که در سرزمین کنونی اسرائیل به واقعیت بپیوندد. حزقیال در سال 593 قبل از میلاد بوده است. در کمتر از 60 سال کوروش کبیر به اسرائیلی ها اجازه میدهد که به سرزمینشان بر گردند.  60 سال در مقایسه با 1900 سال زمان زیادی نیست.

 

 

بخشهای 40 تا 43 حزقیال به ما اطلاعات  مشخص و دقیقی در مورد ساخته شدن مجدد معبد برای عبادت کردن می دهد.

 

تنها با حمایت ملتها و شکست دادن مسلمان هاست که اسرائیل می تواند معبدش را بسازد. معبد بر روی کوه  موریا که در حدود 100000 متر مربع است، تنها زمین با ارزش بر روی کره زمین است. به همین دلیل پادشاهی که خواهد آمد با خودش ارامش را برای دنیا می آورد با عهدی که با مردم اسرائیل خواهد بست. این یک قرارداد هفت ساله خواهد بود و بیشتر از اسرائیل درگیر آن خواهند بود." او با مردم زیادی برای یک هفته قرارداد می بندد. "

 

پادشاهی که می آید قراردادی را که با اسرائیلی ها بسته می شکند و عبادت کردن و قربانی کردن را در معبد ممنوع می کند. عهد شکسته شده در وسط هفت سال رخ میدهد.

 

" او در وسط هفت سال به قربانی کردن و پیشکش کردن پایان میدهد."

 

چیزی که در ادامه رخ میدهد یک دوره در تاریخ بشر است و با برگشتن مسیح به پایان میرسد. مسیح در مورد آینده مردم اسرائیل به آنها اخطار میدهد. مسیح اشاره به آینده معبد می کند که باید ساخته بشود. مسیح در مورد دومین ویرانی معبد در سال 70 بعد از میلاد پیش گوئی می کند.      ( متی 24:2 ) در کتاب متی 24:15 مسیح در پایان اشاره می کند به زشتی ویران کردن معبد آنهم در یک مکان مقدس. تنها در کتاب دانیال در عهد قدیم است که سه بار به این عمل زشت اشاره می شود.( دانیال 9:27 و 11:30 و 12:11 )

 

 

 

پس‌ چون‌ مكروهِ ويراني‌ را كه‌ به‌ زبان‌ دانيال‌ نبي‌ گفته‌ شده‌ است‌، در مقام‌ مقدّس‌ بر پا شده‌ بينيد ـ هر كه‌ خوانَد دريافت‌ كند ـ  16  آنگاه‌ هر كه‌ در يهوديّه‌ باشد به‌ كوهستان‌ بگريزد؛ زيرا كه‌ در آن‌ زمان‌ چنان‌ مصيبت‌ عظيمي‌ ظاهر مي‌شود كه‌ از ابتداي‌ عالم‌ تا كنون‌ نشده‌ و نخواهد شد متی 24:15-16,21

 

 

 

                                                   پادشاهی که می آید کیست؟

 

 

پادشاهی این پادشاهی که می آید برای ما در کتاب دانیال بخش 7 شرح داده شده است. پادشاهیش برای هر چیزی که از قبل وجود داشته است، ناخوشایند است. این پادشاهی بر پایه مذهب و ارتش خواهد بود و بر تمام جهان اثر گذار است. ده کشور یا پادشاهی است که امپراطوری او را تشکیل خواهد

داد. رهبر این پادشاهی همانگونه که جبرئیل پیش بینی کرده است از بازماندگان رومی ها یا اروپائی ها است. این رهبری آینده مانند شکوه امپراطوری روم خواهد بود.  تاریخ روم نشان میدهد که رهبرانشان همیشه خواستند که ادعای امپراطور روم را داشته باشند مانند ناپلئون، سزار روسیه، قیصر از آلمان و حتی هیتلر. در جائیکه بقیه شکست می خورند این پادشاهی موفق خواهد بود. پادشاهی که خواهد آمد از بازماندگان رومی ها ئی است که آن زمان به اورشلیم حمله کردند.

 

امروزه اتحادیه اروپا یکی از حقایق تاریخی است. یک کنگره اروپائی بنام بروکراسی وجود دارد که عضو اتحادیه نیز می باشد. واحد یورو از اول ژانویه 2002 بر واحد پول کشورهای فرانسه، آلمان و بقیه تاثیر گذاشته است. اروپا در تدارک بوجود آوردن یک ارتش جدا از ناتو می باشد. جزئیات آینده این رهبر اروپائی در کتاب دانیال آمده است.  پادشاهیش از ده ملت بوجود می اید و از هر پادشاهی که قبل از آن وجود داشته، متمایز می گردد.

 

 

یک کاربرد " پادشاهی که می آید "

 

 

مفهوم یک رهبر جهانی وقتی بیشتر کاربرد پیدا می کند که می بینیم که دنیا به سوی قتل عام اتمی پیش می رود.

 

او به من گفت: جانور چهارم، سلطنت چهارم است كه بر زمين ظهور خواهد كرد. اين سلطنت از سلطنتهاي ديگر متفاوت خواهد بود و تمام مردم دنيا را پاره پاره كرده زير پاهايش له خواهد نمود.  ده شاخ او ده پادشاه هستند كه از اين سلطنت به قدرت ميرسند. سپس پادشاهي ديگر   روي كار خواهد آمد كه با سه پادشاه پيشين فرق خواهد داشت و آنها را سركوب خواهد كرد. دانیال 7:23-24

 

 

 او برضد خداي متعال سخن خواهد گفت و بر برگزيدگان او ظلم خواهد كرد و خواهد كوشيد تمام قوانين و اعياد مذهبي را دگرگون سازد. برگزيدگان خدا به مدت سه سال و نيم در زير سلطه او خواهند بود.
اما پس از آن، داوري آغاز خواهد شد و قدرت سلطنت اين پادشاه از او گرفته شده بكلي از بين خواهد رفت.  دانیال 7:25-26

 

 

پایانش با آمدن مسیح رخ خواهد داد و پادشاهی روم به پایان میرسد و سلطنت او جاودان خواهد بود. اما تا آن زمان زجر و شکنجه مردمی را که به خدا ایمان دارند در بر می گیرد.

 

 

 

 تصور کنید هیتلر را که در جنگ جهانی دوم حدود 3.5 سال مردم را قتل عام کرد.به این علت است که مسیح خواهد آمد اما پایانش بخاطر شفاعت بشر نخواهد بود.

 

هم دانیال و هم ارمیا هر دو شرح میدهند که این نظیر این حادثه نه در گذشته و نه در آینده اتفاق نیافتاده است. ارمیا از این بعنوان دوران سختی یعقوب یاد می کند ( ارمیا 30:7 ). بر طبق کتاب پیدایش در عرض 3.5 سال حداقل نصف مردم دنیا بخاطر جنگ و عواقب آن می میرند.

 

 

در کتاب پیدایش جزئیات هفتاد هفته دانیال شرح داده شده است.در بخشهای 6 الی 19 این دوره هفت ساله توضیح داده شده است. حوادث نیمه اول هفتاد هفته دانیال در بخشهای 6 تا 9  و حوادث نیمه وسط در مورد زشتی عمل ویرانی معبد در بخشهای 10 تا 13 و نیمه آخر در بخشهای 14 تا 19 در مورد برگشتن مسیح ، نگاشته شده است.

 

 و حال ، خانه  شما براي  شما ويران  مي ماند.  اين  را نيز به  شما بگويم  كه  ديگر مرا نخواهيد ديد تا وقتي  كه  آماده  باشيد كسي  را كه  خدا براي  شما مي فرستد بپذيريد. متی 23:38-39

 

 آنگاه در خواب وجودي شبيه انسان ديدم كه روي ابرهاي آسمان به آنجا آمد. او بحضور آن وجود ازلي آورده شد  و اقتدار و جلال و قدرت سلطنت به او داده شد تا همه قومها از هر زبان و نژاد او را خدمت كنند. قدرت او ابدي و سلطنتش بيزوال است. چون ديده بودم كه اين شاخ با برگزيدگان خدا جنگ كرده، بر آنها پيروز شد،  تا اينكه آن وجود ازلي آمد و داوري را آغاز كرده، از برگزيدگان خداي متعال حمايت نمود و زماني رسيد كه قدرت سلطنت به ايشان واگذار شد. دانیال 7:13-14,21-22

 

 

در کتاب دانیال بخش دوم می خوانیم که پادشاه نبوکدنصر خوابی می بیند که در بابل  تنها دانیال است که می تواند آن خواب را تعبیر کند. خدا خواب و معنی انرا به دانیال آشکار می کند. پادشاه خواب یک مجسمه بزرگ انسان را می بیند که سرش از طلا ودست ها و سینه اش از نقره و شکم و رانش از برنج و پاهاش از آهن و خاک رس. همانطور که مجسمه ایستاده یک تکه سنگ از کوه کنده می شود و با پاهای مجسمه برخورد می کند. مجسمه خرد می شود و با باد پراکنده می شود و سنگ یک کوه عظیمی می شود که تمام دنیا را پر می کند. خدا به دانیال می گوید که آن صخره عظیم حکومت خداست که در سرتاسر دنیا جاری می شود و ان سنگ نشان دهنده این است که مسیح بر لشگر بشر پیروز می گردد. و آن سنگی که به انگشتان مجسمه برخورد می کند نشان دهنده  اتحاد ملتهای جدید است در برابر خدای اسرائیل.

 

 

در دوران سلطنت آن پادشاهان، خداي آسمانها سلطنتي برقرار خواهد ساخت كه هرگـز از بين نخواهد رفت و كسي بر آن پيروز نخواهد شد، بلكه همه آن سلطنتها را در هم كوبيده مغلـوب خواهـد ساخت و خودش تا ابـد پايدار خواهد ماند. دانیال 2:44

 

 

                                       مسیح پادشاه برمی گردد

 

" مسیح در سال 33 بعد از میلاد کشته می شود " کسی است که بر می گردد مانند یک پادشاه پیروز تا دشمنان زمین و مردم آینده را درهم شکند. این 490 سال مشخص شده  که رخ خواهد داد، مردم یهود و اورشلیم به این نتیجه  می رسیند که مسیح همان کسی است که برای بار اول رد شد. دست نوشته ها به ما می گویند که کسیکه بسیار مهم است ، بخاطر آزار و اذیت مردم رنج خواهد کشید اما بالاترین مقام را در دنیا خواهد داشت.

 

 بسياري‌ از مردم‌ با ديدن‌ او متحير مي‌شوند، زيرا صورت‌ او بقدري‌ عوض‌ شده‌ كه‌ ديگر شكل‌ انسان‌ ندارد.  او خون‌ خود را بر قومهاي‌ بسيار خواهد پاشيد و آنها را از گناه‌ پاك‌ خواهد ساخت‌. پادشاهان‌ جهان‌ درحضور او دهان‌ خود را خواهند بست‌، زيرا چيزهايي‌ را خواهند ديد كه‌ كسي‌ براي‌ آنها تعريف‌ نكرده‌ و چيزهايي‌ را خواهند فهميد كه‌ از كسي‌ نشنيده‌ بودند.  اشعیا 52:14-15

 

 

این شخص کسی جز عیسی " پادشاه مسیح " که بخاطر گناه دیگران کشته شد، نیست. بخاطر او گناهان نوع بشر بخشیده می شود. مرگش توسط پیامبران پیش گوئی شده بود و انکار شدنش 700 سال قبل از وقوع آن پیش بینی شده بود.

 

ما او را خوار شمرديم‌ و رد كرديم‌، اما او درد و غم‌ را تحمل‌ كرد. همه‌ ما از او رو برگردانيديم‌. او خوار شد و ما هيچ‌ اهميت‌ نداديم‌. اشعیا 53:3

 

خدا با آشکار نمودن این حوادث قبل از وقوع آنها ، انها را تائید می کند.

 

 

اورشلیم محاصره شده

 

 

تصاویر قبل از برگشت مسیح مفصلاً در کتاب ذکریا در بخش 12 اشاره شده است. اورشلیم یک عامل مهم و نگرانی اصلی تمام مردم دنیا است.

 

 

 

اورشليم  را براي  قومهاي  همسايه  كه  سپاهيان  خود را براي  محاصره  اورشليم  و ساير شهرهاي  يهودا مي فرستند، مثل  كاسه  زهر مي گردانم . هنگامي  كه  تمام  قومهاي  جهان  بر ضد اورشليم  جمع  شوند، من  اورشليم  را براي  آنها مانند سنگ  عظيمي  خواهم  ساخت ، كه  هركس  بخواهد آن  را تكان  دهد خود سخت  مجروح  شود. ذکریا 12:2-3

 

" مسیح پادشاه " بر می گردد تا مردمش را که او را قبلاً رد کردند، نجات دهد. ناجی اسرائیل آشکار شدن زودترش را مشخص کرده است. " مسیح کشته شده "  همان " من کسی هستم که آنها سوراخش کردند" است. مسیح در سال 33 بعد از میلاد مصلوب و کشته می شود. آنها برای سوراخ شدن مسیح همانگونه که برای فرزند خود عزاداری می کنند، عزاداری خواهند کرد. مشخص خواهد شد ان کسی را که آنها رد می کنند بعداً تنها امید آنها خواهد بود.

 

من  روح  ترحم  و تضرع  را بر تمام  ساكنان  اورشليم  خواهم  ريخت ، و آنها بر من  كه  نيزه  زده اند خواهند نگريست  و عزاداري  خواهند نمود چنانكه  گويي  براي  تنها فرزند خود عزا گرفته اند، و آنچنان  ماتم  خواهند گرفت  كه  گويي  پسر ارشدشان  مرده  است. ذکریا 12:10

 

 

و سرانجام  نشانه  آمدن  من  در آسمان  ظاهر خواهد شد. آنگاه  مردم  در سراسر جهان  عزا خواهند گرفت  و تمام  مردم  دنيا مرا خواهند ديد كه  در ميان  ابرهاي  آسمان ، با قدرت  و شكوهي  خيره  كننده  مي آيم . و من  فرشتگان  خود را با صداي  بلند شيپور خواهم  فرستاد تا برگزيدگان  مرا از گوشه  و كنار زمين  و آسمان  گرد آورند. متی 24:30-31

 

 

 

                                             پادشاهی مسیح

 

 

زمانیکه مسیح سلطنت می کند که 490 سال مربوط به هفتاد هفته دانیال کامل شده باشد. یعنی هفت حادثه دانیال به وقوع پیوسته باشد.

 

 

1- گناه کردن به پایان میرسد.

2- آشتی کردن برای پایان دادن به شرارت

3- عدالت جاودانی برقرار می گردد.

4- پیامبری به اتمام خواهد رسید.

5- پیشگوئی ها به اتمام میرسد.

6- سرپیچی کردن به اتمام میرسد.

7-قدس الاقداس دوباره تقدیس می شود.

 

 

زمین پر از آرامش و صلح برای انسان ها و حیوانات خواهد شد.

 

 

در آن‌ زمان‌ گرگ‌ و بره‌ در كنار هم‌ بسر خواهند برد، پلنگ‌ و بزغاله‌ با هم‌ خواهند خوابيد، گوساله‌ با شير راه‌ خواهد رفت‌؛ و يك‌ كودك‌ آنها را به‌ هر جا كه‌ بخواهد، خواهد راند. گاو در كنار خرس‌ خواهد چريد، بچه‌ خرس‌ و گوساله‌ در كنار هم‌ خواهند خوابيد، و شير مانند گاو علف‌ خواهد خورد. بچه‌ شيرخوار در ميان‌ مارها، بدون‌ خطر بازي‌ خواهد كرد؛ و طفلي‌ كه‌ از شير گرفته‌ شده‌ باشد دست‌ خود را داخل‌ لانه‌ افعي‌ خواهد كرد بي‌آنكه‌ آسيب‌ ببيند.  هيچ‌ بدي‌ و گزندي‌ در كوه‌ مقدس‌ خدا وجود نخواهد داشت‌، زيرا همانگونه‌ كه‌ دريا از آب‌ پر است‌ همچنان‌ جهان‌ از شناخت‌ خداوند پر خواهد شد    اشعیا 11:6-9

 

 

چرا انتظار؟

 

 

بر روی صلیب در کنار مسیح دو دزد هم به صلیب کشیده شده بودند. یکی از آنها تف بر مسیح انداخت و درخواست دیدن معجزه کرد و آن یکی گفت من را به خاطر بیار وقتیکه به پادشاهیت می آیی. مسیح پاسخ داد : براستی که من به تو می گویم که امروز تو با من در بهشت هستی.  امروزه ما همین قول رستگاری را می توانیم داشته باشیم.عیسی مسیح به دزد ها قول داد که امروز شما با من در بهشت هستید .  مسیح به نیقودموس در مورد راه رستگاری در کتاب یوحنا  می گوید.

 

 

همانگونه  كه  موسي  در بيابان  مجسمه  مار مفرغي  را بر چوبي  آويزان  كرد تا مردم  به  آن  نگاه  كنند و از مرگ  نجات  يابند، من  نيز بايد بر صليب  آويخته  شوم  تا مردم  به  من  ايمان  آورده ، از گناه  نجات  پيدا كنند و زندگي  جاويد بيابند.  زيرا خدا بقدري  مردم  جهان  را دوست  دارد كه  يگانه  فرزند خود را فرستاده  است ، تا هر كه  به  او ايمان  آورد، هلاك  نشود بلكه  زندگي  جاويد بيابد.  خدا فرزند خود را فرستاده  است  نه  براي  اينكه  مردم  را محكوم  كند بلكه  بوسيله  او نجاتشان  دهد.   یوحنا 3:15-17

 

 

و امروز انتخاب با شما است.