Truthnet.orgچرا مسیحیتJesus Movie Farsi
 
 
 
 

       جوج و مجوج، اسلام و روسیه

 مقدمه ای بر عجوج و مجوج و اسرائیل

 

 

مقدمه ای بر عجوج و مجوج و اسرائیل

ارتباط بین اسلام و اسرائیل نه تنها در تاریخ گذشته یهود و عرب که هر دو با ابراهیم ارتباط داشتند گفته شده ،بلکه در مورد آینده شان هم گفته شده است. بوجود آمدن قوم اسرائیل در سال 1948یک حادثه ای بود که توسط پیامبران یهودمانند موسی، ارمیا، اشعیا و حزقیال پیش بینی شده بود. بوجود آمدن قوم اسرائیل وضعیت دشواری را برای بقیه بازماندگان ابراهیم که آن سرزمین را اشغال کرده اند، بوجود آورده است.

اعراب و یهود، دو گروه از بازماندگان ابراهیم، هر دو از نظر نه تنها سیاسی بلکه مذهبی دیدگاه منحصر بفرد خودشان را نسبت به این مکان دارند. در زمان غیبت مردم یهود، بعد از پراکنده شدن آنها توسط رومی هادر سال 70 بعد از میلاد تحت فرماندهی تیتوس و در سال 135 تحت فرماندهی آدریان، بقیه مردم آن سرزمین را اشغال کردند. بنابراین زمانیکه بازماندگان یعقوب به سرزمینشان برگشتند( تحت یک ملت) آنها با مخالفت های مذهبی و قومی مواجه شدند. در 14 می 1948 زمانیکه اسرائیل بعنوان یک ملت بوجود آمدند بوسیله پنج گروه از اعراب فقط به خاطر اینکه نمی خواستند به یهودی ها اجازه استقرار بدهند؛ مورد حمله قرار گرفتند. اسرائیل در این جنگ پیروز شد و اورشلیم را پایتخت خود قرار داد. مخالفتها در مورد موجدیت اسرائیل همچنان ادامه پیدا کرد مانند مسلمانها که یکسری جنگ علیه اسرائیلی ها براه انداختند.

 

 

این اولین بار نبود که یهودیان پراکنده شده با مخالفت و جنگ روبرو می شدند بلکه 2500 سال قبل هم وقتی توسط بابلی ها اسیر شدند ( در سال 539-605 قبل از میلاد) با همین مخالفتها روبرو شده بودند.کوروش بزرگ پادشاه ایران زمین ، همان کسی که بابلی ها را در جنگ شکست داد، به یهودی ها اجازه داد تا به سرزمینشان بر گردند.(عزرا 1:1-3 ) زمانیکه یهودی ها به سرزمینشان برگشتند،با مخالفت هائی  از سوی مردمی که در زمان غیبت آنها سرزمینشان و مناطق اطراف را اشغال کرده بودند، مواجه شدند. به دنبال آن جنگ پیش آمد و تقریباً جمعیت یهود از بین رفت.(465-486 قبل از میلاد)( استر 3:13 ) مشابه این جنگ ها برای یهودی ها ادامه یافت تا  زمانیکه بالاخره یهودی ها توانستند که دیوار و شهر اورشلیم را دوباره بسازند.

در کتاب نحمیا ، در عهد قدیم در مورد رفتارها و جنگ های تحمیلی به یهودی ها که از طرف مردمی که سرزمین شان را اشغال کرده بودند، گفته شده است. همچنین در این کتاب گفته شده که برای حفاظت از این دیوار مردانی شمشیر بدست از آن پاسداری می کردند. بیش از 2400 سال قبل، نحمیا در مورد مخالفت هائی که ما الان در دوره حال می بینیم را در کتاب خودش در شرح حال مردم یهود نگاشته است.    

 

وقتي‌ سنبلط‌، طوبيا، عرب‌ها، عموني‌ها و اشدودي‌ها شنيدند كه‌ كار بسرعت‌ پيش‌ مي‌رود و شكافهاي‌ ديوار تعمير مي‌شود، بسيار عصباني‌ شدند، 8 و توطئه‌ چيدند كه‌ به‌ اورشليم‌ حمله‌ كنند و آشوب‌ به‌ پا نمايند و جلو پيشرفت‌ كار را بگيرند. ( نحمیا 4:7-8 )

 

 

 

 

از طریق این دست نوشته که هزاران سال قبل نوشته شده است، ما می بینیم که دقیقاً همان آدم ها یعنی عرب ها و مسلمان ها که الان با اسرائیل مشکل دارند، درگیر جنگ با یهودی ها بوده اند.

 

حزقیال بیش از 2500 سال قبل از میلاد دقیقاً این اتفاقات امروز یهود را پیش گوئی کرده بود، که پس از یک دوره جنگ و پراکندگی چطور مانند یک ملت دور هم جمع می شوند، به سرزمینشان بر می گردند و از طرف ملت های اطرافشان با  برخورد مواجه می شوند.

 

 

 اسرائیل با یک حمله گسترده ای از طرف کشورهائی مانند ایران، لیبی، اتیوپی و مردمی در شمال که همان روسیه است، مواجه می گردد.

اسرائیل در مقایسه با آن روزهائی که نحمیا می زیست، با مشکلات بدتر و عجیب تری که از طرف کشورهای همسایه اش بوجود آمده ، مواجه شده است. این کشورهای مسلمان که دشمن اسرائیل هستند ، اسرائیل و یهود را از دید قرآن و اسلام می بینند. علاوه بر همسایگان اسرائیل که با آنها دشمنی دارند ، کشوری مثل ایران هم حرکات تهدید آمیزی نسبت به اسرائیل از خود نشان میدهد مثلاً به خاطر دست یابی به سلاح اتمی.

مشکل دیگری که اسرائیل در حال حاضر با آن مواجه است عدم داشتن دوست و متحد در دنیا است، حتی در اروپا به دلایل ذیل، سامی گرائی در حال رشد است و شفقت کمی نسبت به اسرائیل در دنیا وجود دارد:

-       در اروپا جمعیت زیادی از مسامانها وجود دارد که رای آنها بر ضد اسرائیل است.

-       کشورهای اروپائی به نفت کشورهای عرب و مسلمان احتیاج دارند.

-       اروپا پیشینه قدیمی در مورد کینه و دشمنی با اسرائیل و یهود دارد.

-       اروپا یک فلسفه غیر انجیلی دارد که بر ضد انجیل است و یهود هم مرکز توجه در انجیل است.

 

برای هر کسی که موقعیت و شرایط اسرائیل را از بالا نگاه می کند مانند یک شهر بی حفاظ و متروک با مخالفتهای زیادی است. چطور می توان از یک کشور کوچک با جمعیت 5 میلیون نفر در مقابل کشورهای دیگر با جمعیت زیاد، انتظار رهائی و نجات داشت؟ فقط در دوره استر و نحمیا ، کسانی که این پیش گوئی ها را می فهمیدند، منتظر به وقوع پیوستن یک ملت جدید اسرائیل  بودند. نتنها بوجود آمدن یک ملت جدید پیش گوئی شده بود که حتی هزارها سال پیش  این دشمنی ها و حتی اسم آن کشورهای مهاجم هم پیش گوئی شده بود. حزقیال در بخشهای 36 الی 43 شرح کاملی در مورد موجودیت اسرائیل  وجود دارد. در این بخشها حزقیال سه مورد اساسی ذیل را در مورد اسرائیل که در دوره آخر زمان رخ میدهد، شرح داده است:

 

-       بوجود آمدن کشور اسرائیل از ملتهای مختلف ( حزقیال 37-36 )

-       جنگ عجوج و مجوج بدنبال تشکیل این کشور( حزقیال 39-38 )

-       ساختن معبد پس از شکست عجوج و مجوج( حزقیال 43-40 )

 

 

 

                 کشور اسرائیل و معبد

 

در کتاب انجیل بطور آشکارا در مورد بوجود آمدن کشور اسرائیل و ساخته شدن معبد سوم در محل سومین مکان مقدس مسلمانها، در دوره آخر زمان گفته شده است. ما میدانیم که معبد سوم باید در محل کنونی مسجدالاقصی ساخته شود.

قبل از ساخته شدن معبد سوم، اسلام فشار بر اسرائیل وارد می کند که آنها را از آنجا خارج کند تا معبد ساخته نشود. دنیای اسلام اعلام کرده که در صورت ویران شدن مسجدالاقصی جنگ جهانی به راه می افتد. با اینحال آماده شدن برای ساختن معبد سوم علیرغم تهدید های آنها در حال انجام است. در طول این آماده شدن یک گروه 71 نفری از بنام سندرین، مشغول تدارک دیدن ساختن معبد سوم هستند.

 

 

 

 

حتی در اسرائیل یک موسسه برای ساخته شدن معبد سوم تشکیل شده که در حال بررسی و آماده نمودن زمینه لازم جهت ساختن معبد است. در ذیل متنی از این موسسه در رابطه با ساخته شدن معبد را می خوانید:

 

 

کار موسسه بررسی بر روی گذشته معبد  مقدس است و بررسی زمان حال و قول در مورد آینده مردم اسرائیل. هدف از این فعالیتها شامل تحصیلات، تحقیق و توسعه می باشد. هدف اصلی این موسسه طبق گفته انجیل، ساختن معبد مقدس بر روی کوه موریا در اورشلیم است.

تمام این برنامه ها و اهدافی که اسرائیل برای ساختن معبد در نظر دارند از دید اسلام و مسلمان ها مخفی نیست. اعلام اخیر جامعه یهود (NRP ) در مورد ساختن یک کنیسه در محل خالی بر روی کوه معبد با انعکاس و اخطار از طرف جامعه مسلمان در اورشلیم مواجه شد.

 

این تنها یک مثال کوچک از فشار بسیار زیاد و غیر باور بین گروه یهودی های ارتودکس و اسلام گرایان بنیادی  در مورد مسئله معبد است. بدون در نظر گرفتن آن چیزی که ما  آرزو داریم، دست نوشته ها کاملاً واضح است که معبد سوم ساخته خواهد شد و دنیا در مورد آن خواهد شنید. خدا از طریق مردم اسرائیل بر همه مردم ظاهر خواهد شد، از طریق مردم اسرائیل مسیح آمد و اسرائیل او را رد کرد. و در آخر دنیا ، اسرائیل دوباره با مسیح می آید ولی این بار او را قبول خواهند کرد.

 

موجودیت اسرائیل و تولد دوباره او یک بخش مهم از کتابهای عهد قدیم و جدید انجیل می باشد. مسیح خود الام کرد که او دوباره دیده نخواهد شد مگر اینکه مردم اسرائیل او را بعنوان مسیح خود بشناسند.

 

 اي  اورشليم ، اي  اورشليم ، اي  شهري  كه  پيامبران  را كشتي  و رسولان  خدا را سنگسار كردي ! چند بار خواستم  فرزندان  تو را جمع  كنم  همانطور كه  مرغ  جوجه هاي  خود را زير بال  خود مي گيرد، اما تو نخواستي .  38  و حال ، خانه  شما براي  شما ويران  مي ماند.  39  اين  را نيز به  شما بگويم  كه  ديگر مرا نخواهيد ديد تا وقتي  كه  آماده  باشيد كسي  را كه  خدا براي  شما مي فرستد بپذيريد. (تی 23:37-39 )

 

 

 

 

جمع شدن مردم اسرائیل مانند یک ملت

 

اسلام یک نقش اصلی را در مورد آخر زمان اجرا می کند همانطور که با مردم اسرائیل( بازماندگان یعقوب )پیش گوئی انجیل در مورد برگشتن مردم اسرائیل تحت یک ملت به سرزمین پدری شان مخالفت می کند.

حزقیال خیلی واضح در مورد جمع شدن مردم اسرائیل در دوره آخر زمان پیش گوئی کرده است، با اینحال حزقیال تنها کسی نیست که این پیش گوئی را می کند.هم در کتاب عهد قدیم و هم عهد جدید در مورد جمع شدن مردم اسرائیل در آخر زمان صحبت شده است. اسرائیل بعنوان یک ملت به دلایل ذیل نیاز دارد که بوجود بیاید:

-       خدا با ابراهیم در مورد سرزمین اسرائیل و بازماندگانش از طریق اسحاق و یعقوب عهد و پیمان محکمی می بندد.

-       هدف رستگاری شامل جمع شدن مردم اسرائیل است وقتیکه مسیح را در آخر زمان قبول می کنند.

-       خدا از مردم اسرائیل برای قضاوت همه مردم استفاده می کند.

-       دست نوشته ها نی گویند که معبد سوم یهود در محل معبد دوم می باشد ، ما در صورتی می توانیم معبد سوم را داشته باشیم که مردم یهود وجود داشته باشند و در سرزمین اسرائیل عبادت کنند.

-        خدا در مورد ملت ها که علیه مردم اسرائیل جمع می شوند در دوره آخر زمان گفته شده است.

 

 

گفته های دست نوشته ها در مورد جمع شدن مردم اسرائیل

 

- خداوند بر قوم‌ اسرائيل‌ ترحم‌ خواهد كرد و بار ديگر آنها را برخواهد گزيد و در سرزمينشان‌ ساكن‌ خواهد ساخت‌. بيگانگان‌ مهاجر در آنجا با ايشان‌ زندگي‌ خواهند كرد.  2  قومهاي‌ جهان‌ به‌ ايشان‌ كمك‌ خواهند كرد تا به‌ وطن‌ خود بازگردند. قوم‌ اسرائيل‌ در سرزميني‌ كه‌ خداوند به‌ ايشان‌ داده‌ قومهاي‌ ديگر را به‌ بردگي‌ خواهند گرفت‌. آناني‌ كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ را اسير كرده‌ بودند، خود به‌ اسارت‌ ايشان‌ درخواهند آمد و بني‌اسرائيل‌ بر دشمنان‌ خود فرمانروايي‌ خواهند كرد. اشعیا 14:1-2

 

-  خداوند قادر متعال‌ به‌ قوم‌ اسرائيل‌ مي‌فرمايد: اينك‌ من‌ قومهاي‌ جهان‌ را بسيج‌ خواهم‌ كرد و آنها پسرانت‌ را در آغوش‌ گرفته‌، دخترانت‌ را بر دوش‌ خواهند گذاشت‌ و آنان‌ را نزد تو باز خواهنـد آورد. 23  پادشاهان‌ و ملكه‌ها مانند دايه‌ از تو مراقبت‌ خواهندكرد و در برابرت‌ زانو زده‌، خاك‌ پايت‌ را خواهند ليسيد. آنگاه‌ خواهي‌ دانست‌ كه‌ من‌ خداوند هستم‌ و كساني‌ را كه‌ چشم‌ اميدشان‌ به‌ من‌ باشد، نوميد نخواهم‌ كرد.
24  
چه‌ كسي‌ مي‌تواند غنائم‌ را از چنگ‌ فاتح‌ جنگ‌ درآورد؟ چه‌ كسي‌ مي‌تواند اسيران‌ را از دست‌ حاكم‌ ستمگر برهاند؟  اشعیا 49:22-24

 

 

- يهودا را تقويت  خواهم  كرد و اسرائيل  را نجات  خواهم  بخشيد. بر آنها رحمت  نموده  ايشان  را به  وطنشان  بازخواهم  گرداند. وضعيت  آنها طوري  خواهد بود كه  گويي  هرگز ايشان  را ترك  نكرده ام . من  خداوند، خداي  ايشان  هستم  و دعاي  ايشان  را اجابت  خواهم  كرد.  7  آنها مثل  جنگجوياني  شجاع  خواهند بود. دلشان  چنان  شاد خواهد شد كه  گويي  مست  شرابند. فرزندانشان  اين  بركات  را به  ياد آورده  خوشحال  خواهند شد. دل  ايشان  از آنچه  خداوند انجام  داده  است  شاد خواهد گرديد.  8  ايشان  را فراخوانده ، دور هم  جمع  خواهم  كرد. من  آنها را نجات  خواهم  داد و ايشان  مثل  گذشته  زياد خواهند شد.  9  هر چند ايشان  را مثل  بذر در ميان  قومها پراكنده  ساخته ام ، ولي  آنها در آنجا مرا به  ياد خواهند آورد. آنها با فرزندانشان  زنده  مانده  به  وطن  خود برخواهند گشت . 10  آنها را از مصر و آشور باز مي گردانم  و به  زمين  جلعاد و لبنان  مي آورم  و ايشان  تمام  آن  سرزمين  را پر خواهند ساخت .  11  وقتي  از ميان  درياي  مشكلات  عبور مي كنند من  امواج  را كنار زده  اعماق  دريا را خشك  خواهم  كرد. آشور مغرور، پسـت  خواهد شد و مصر قدرتمند، قدرت  خـود را از دست  خواهد داد.

12  خداوند مي فرمايد: قدرت  خود را به  قوم  خود مي بخشم  و آنها را قوي  مي سازم  و ايشان  از من  پيروي  خواهند كرد. ذکریا 10:6-12

 

 

-  مطمئن  باشيد كه  من  قوم  خود را از مشرق  و مغرب  و هر جايي  كه  پراكنده  شده  باشند نجات  مي دهم   8  و آنها را برمي  گردانم  تا دركمال  امنيت  در اورشليم  ساكن  شوند. آنها قوم  من ، و من  خداي  آنهاخواهم  بود و با عدالت  و راستي  بر آنها حكمراني  خواهم  كرد. ذکریا 8:7-8

 

-  خداوند به  قوم  خود مي گويد: اي  كساني  كه  در بابل  در تبعيد هستيد، فرار كنيد. من  شما را به  هرسو پراكنده  ساختم ، ولي  دوباره  شما را باز مي گردانم . پس  حال ، فرار كنيد و به  اورشليم  باز گرديد.
8  
خداوند قادر متعال  مرا برگزيده  و به  مقابله  با قومهايي  كه  بر شما ظلم  و ستم  روا داشته اند، فرستاده  است . كسي  كه  به  شما آزار برساند به  خداوند آزار رسانده  است ، چون  شما مثل  مردمك  چشم  خداوند هستيد.  9  با ايشان  خواهم  جنگيد و ايشان  را مغلوب  برده هايشان  خواهم  كرد. آنگاه  خواهيد دانست  كه  خداوند قادر متعال  مرا فرستاده  است .ذکریا 2:6-9

 

-  با وجود اين، زماني ميرسد كه اسرائيليها مثل ريگ دريا بيشمار خواهند شد! آنگاه بجاي اينكه خداوند به ايشان بگويد: شما قوم من نيستيد خواهد گفت: شما پسران خداي زنده هستيد!  11  آنگاه مردم يهودا و مردم اسرائيل با هم متحد شده يك رهبر خواهند داشت و با هم از تبعيد مراجعت خواهند كرد. چه روز عظيمي خواهد بود آن روزي كه خداوند بار ديگر قوم خود را در سرزمين حاصلخيزشان ساكن گرداند. هوشع 1:10-11

 

-  خداوند، خداي‌ اسرائيل‌ به‌ من‌ فرمود:
2  
هر آنچه‌ به‌ تو گفته‌ام‌ در طوماري‌ بنويس‌، 3  چون‌ زماني‌ فرا خواهد رسيد كه‌ بر قوم‌ خود اسرائيل‌ و يهودا نظر لطف‌ خواهم‌ انداخت‌ و ايشان‌ رابه‌ اين‌ سرزمين‌ كه‌ به‌ پدرانشان‌ داده‌ام‌ باز خواهم‌ آورد تا دوباره‌ مالك‌ آن‌ شوند و در آن‌ زندگي‌ كنند. من‌ با شما هستم‌ و نجاتتان‌ خـواهم‌ داد؛ حتي‌ اگر قومهايي‌ را كه‌ شما را در ميانشان‌ پراكنده‌ كردم‌، بكلي‌ تارومار كنم‌، شما را از بين‌ نخواهم‌ برد؛ البته‌ شما را بي‌تنبيه‌ نخواهم‌ گذارد. بلي‌، يقين‌ مجازاتتان‌ خواهم‌ نمود، ولي‌ منصفانه‌ و عادلانه‌! من‌، خداوند، قوم‌ خود را به‌ سرزمين‌شان‌ باز خواهم‌ گرداند و خانواده‌هاي‌ ايشان‌ را مورد لطف‌ خود قرار خواهم‌ داد. شهر اورشليم‌ بر روي‌ خرابه‌هايش‌ باز بنا خواهد شد، قصر پادشاهي‌ آن‌ بازسازي‌ شده‌، مانند گذشته‌ خواهد گشت‌  ارمیا 30:1-3,11,18

 

 

 

-  چون‌ من‌ از شمال‌ و از دورترين‌ نقاط‌ جهان‌، ايشان‌ را باز خواهم‌ آورد؛ حتي‌ كورها و لنگها را فراموش‌ نخواهم‌ كرد؛ مادران‌ جوان‌ را نيز با كودكانشان‌ و زناني‌ را كه‌ وقت‌ وضع‌ حملشان‌ رسيده‌، همگي‌ را به‌ اينجا باز خواهم‌ گرداند. جماعت‌ بزرگي‌ به‌ اينجا باز خواهد گشت‌.  9  ايشان‌ اشك‌ريزان‌ و دعاكنان‌ خواهند آمد. من‌ با مراقبت‌ زياد، ايشان‌ را از كنار نهرهاي‌ آب‌ و از راههاي‌ هموار هدايت‌ خواهم‌ نمود تا نلغزند، زيرا من‌ پدر اسرائيل‌ هستم‌ و او پسر ارشد من‌ است‌!
10  
اي‌ مردم‌ جهان‌، كلام‌ خداوند را بشنويد و آن‌ را به‌ همه‌ نقاط‌ دور دست‌ برسانيد و به‌ همه‌ بگوييد: همان‌ خدايي‌ كه‌ قوم‌ خود را پراكنده‌ ساخت‌، بار ديگر ايشان‌ را دور هم‌ جمع‌ خواهد كرد و از ايشان‌ محافظت‌ خواهـد نمود، همانطور كه‌ چوپان‌ از گله‌ خود مراقبت‌ مي‌كند.        ارمیا 31:8-10

 

 

- اين امر نشان ميدهد كه اسرائيل ساليان درازي را بدون پادشاه و رهبر، بدون قربانگاه و معبد و كاهن، و حتي بدون بت به سر خواهند برد. هوشع 3:4

 

-  و بسوي‌ خداوند، خدايتان‌ بازگشت‌ نماييد و شما و فرزندانتان‌ با تمامي‌ دل‌ فراميني‌ را كه‌ امروز به‌ شما دادم‌ اطاعت‌ كنيد،  3  آنگاه‌ خداوند، خدايتان‌ شما را از اسارت‌ نجات‌ خواهد داد. او بر شما ترحم‌ خواهد كرد و شما را از بين‌ تمام‌ قومهايي‌ كه‌ شما را در آنها پراكنده‌ كرده‌ است‌ جمع‌ خواهد نمود.  4  اگر در دورترين‌ نقاط‌ دنيا هم‌ باشيد او شما را جمع‌ مـي‌كند  5  و به‌ سـرزمين‌ نياكانتـان‌ بـازمي‌گرداند تا دوباره‌ مالك‌ آن‌ شويد. او به‌ شما بركت‌ داده‌، بيش‌ از پيش‌ شما را خواهد افزود تثنیه 30:2-5

 

 

- خداوند ميفرمايد: در آن زمان وقتي رفاه وسعادت را به يهودا و اورشليم بازگردانم، 2 سپاهيان جهان را در دره داوري جمع خواهم كرد و در آنجا ايشان را بخاطر ميراث خود، اسرائيل محاكمه خواهم نمود، چون قوم مرا در ميان قومها پراكنده ساخته، سرزمين مرا تقسيم كردند. یوئیل 3:1-2

 

 

- در آن‌ زمان‌ خداوند بار ديگر دست‌ خود را دراز خواهد كرد و بازماندگان‌ قوم‌ خود را از آشور، مصر، سودان‌، حبشه‌، عيلام‌، بابل‌، حمات‌، و از تمام‌ جزاير و بنادر دور دست‌ به‌ اسرائيل‌ باز خواهد آورد.  12  او در ميان‌ قوم‌ها پرچمي‌ برخواهد افراشت‌ و مردم‌ اسرائيل‌ و يهودا را كه‌ پراكنده‌ شده‌اند، از گوشه‌ و كنار دنيا جمع‌ خواهد كرد اشعیا 11:11-12

 

 

علاوه بر این گفته ها ، حزقیال اعلام می کند که مردم اسرائیل در آخر زمان به سرزمینشان بر می گردند و این موجودیت به قانون مسیح بر روی زمین اولویت دارد.ما باید به خاطر بسپاریم وقتیکه حزقیال این کلمات را نگاشته است ، اسلامی وجود نداشته است ولی بنابراین ما رد پای اسلام را نه به شکل اسلام در این نوشته ها  می بینیم.

 

حزقیال در حدود سال 592 قبل از میلاد در دوران اشغال کشور توسط بابلی ها این مطالب را نوشته است. او خودش یک اسیر در بابل بود. در یک مدت کوتاه بعضی ها اقدام به ساختن معبد در دوران اسارت کردند. توضیحات حزقیال در دوره بابلی ها و ایرانی ها ، دقیقاً یک پیش گوئی در زمان حال است.

 

دشمنان، اسرائیل را محاصره می کنند

 

 

 

اي‌ انسان‌ خاكي‌، براي‌ اسرائيل‌ پيشگويي‌ كن‌ و بگو كه‌ به‌ اين‌ پيغامي‌ كه‌ از جانب‌ خداوند است‌ گوش‌ دهند:
2  
دشمنانت‌ به‌ تو اهانت‌ كرده‌، بلنديهاي‌ قديمي‌ شما را از آن‌ خودشان‌ مي‌دانند.  3  از هر طرف‌ شما را تارومار كرده‌، به‌ سرزمين‌هاي‌ مختلف‌ برده‌اند و شما مورد ملامت‌ و تمسخر آنان‌ قرار گرفته‌ايد.  4  پس‌ اي‌ اسرائيل‌، به‌ كلام‌ من‌ كه‌ خداوند هستم‌ گوش‌ فرا ده‌! به‌ كوه‌ها و تپه‌ها، وادي‌ها و دره‌ها، مزارع‌ و شهرهايي‌ كه‌ مدتهاست‌ بوسيله‌ قوم‌هاي‌ خدانشناس‌ همسايه‌ شما ويران‌ شده‌ و مورد تمسخر قرار گرفته‌اند، مي‌گويم‌: 5 خشم‌ من‌ بضد اين‌ قومها، بخصوص‌ ادوم‌، شعله‌ور شده‌ است‌، چون‌ زمين‌ مرا با شادي‌ و با اهانت‌ به‌ قوم‌ من‌، تصرف‌ نمودند. حزقیال 36:1-5

 

حزقیال یک تصویر از اسرائیل در مقابل بقیه ملت ها می کشد، مخصوصاً کشورهائی که اسرائیل را احاطه کرده اند. و همچنین در مقابل گفته ملت ها که به دوران گذشته بر می گردد  که جنگی را در مقابل سرزمین های باستانی و کوه های اسرائیل بر می گردد.

 

 

 

این سرزمین، اسرائیل مادی است

 

 

پس‌، اي‌ حزقيال‌، پيشگويي‌ كن‌ و به‌ كوه‌ها و تپه‌ها، به‌ وادي‌ها و دره‌هاي‌ اسرائيل‌ بگو كه‌ خداوند مي‌فرمايد: من‌ از اينكه‌ قومهاي‌ همجوارتان‌ شما را تحقير كرده‌اند سخت‌ خشمگين‌ هستم‌.  7  من‌ خودم‌ به‌ شما قول‌ مي‌دهم‌ كه‌ اين‌ قومها مورد تحقير قرار خواهند گرفت‌ حزقیال 36:6-7

 

 

خدا از طریق حزقیال می خواهد که خواننده ها بدانند که این پیش گوئی دقیقاً به سرزمین اسرائیل شامل کوه ها ، رودخانه ها و تپه های آن بر می گردد.  و حال خداوند مشخصاً سرزمین اسرائیل را با کشورهای اطراف ان مقایسه می کند. آنها شرم خود را به همراه خواهند داشت.کشورهای اطراف اسرائیل کشورهای مسلمان هستند که تهدید به ویران کردن اسرائیل و پاک کردن او از روی زمین را دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

قول خدا به اسرائیل

 

 

ولي‌ در سرزمين‌ اسرائيل‌ درختان‌ دوباره‌ سبز خواهند شد و براي‌ شما كه‌ قوم‌ من‌ هستيد ميوه‌ خواهند آورد و شما به‌ سرزمين‌ خويش‌ باز خواهيد گشت‌.  9  من‌ همراه‌ شما هستم‌ و وقتي‌ زمين‌ را شيار كرده‌، در آن‌ بذر بپاشيد، شما را بركت‌ خواهم‌ داد.  10  در سراسر اسرائيل‌، جمعيت‌ شما را افزايش‌ مي‌دهم‌ و شهرهاي‌ خراب‌ شده‌ را بنا نموده‌، آنها را پر از جمعيت‌ مي‌كنم‌.  11  نه‌ فقط‌ مردم‌، بلكه‌ گله‌هاي‌ گاو و گوسفند شما را هم‌ زياد مي‌سازم‌. شهرهاي‌ شما مثل‌گذشته‌ آباد خواهند شد و من‌ شما را بيش‌ از پيش‌ بركت‌ داده‌، كامياب‌ خواهم‌ ساخت‌. آنوقت‌ خواهيد دانست‌ كه‌ من‌ خداوند هستم‌.  12  اي‌ اسرائيل‌ كه‌ قوم‌ من‌ هستيد، من‌ شما را به‌ سرزمين‌تان‌ باز مي‌گردانم‌ تا بار ديگر در آن‌ ساكن‌ شويد. آن‌ سرزمين‌ متعلق‌ به‌ شما خواهد بود و ديگر نخواهم‌ گذاشت‌ فرزندان‌ شما از قحطي‌ بميرند. حزقیال 36:8-12

 

 

 

اسرائیل توسط کشورهای دشمن  محاصره شده است.خداوند وعده می دهد که مردم اسرائیل به سرزمین مادیشان بر می گردند. نه تنها مردم به سرزمینشان بر می گردند که حتی در وضعیت خود موفق خواهند شد. برای توضیح بیشتر در پاراگراف 12 بالا می خوانید که " به ما گفته شده که اسرائیل باید بداند که من خداوند هستم و آنها نه بیشتر از بچه های داغدیده هستند.

حال قول هایی که به اسرائیل داده شده است معلوم می کند که کشورهائی که او را محاصره کرده اند کشورهای اسلامی هستند.

 

 

 

 

چرا اسرائیل از سرزمینش رانده شد؟

 

 

 

اشغال سرزمین اسرائیل مشروط به قبول آنهاست ، بر طبق کتاب تثنیه ، اگر اسرائیل این مورد را قبول کند دوباره در بین کشورهای دیگر پراکنده می شود. در طول تاریخ اسرائیل تنها دو بار پراکنده و پخش شد، یک بار در سال 586-605 قبل از میلاد در زمان حمله بابلی ها و بار دوم در زمان حمله رومی ها در سال 70 بعد از میلاد.

 

بار اول اسرائیل بخاطر بت پرستی پخش و پراکنده شدند طبق حزقیال 8 ، ارمیا 7:30-34 . بار دوم در سال 70 بخاطر رد کردن مسیح ، زمانیکه مسیح پادشاه را به دار آویختند.( دانیال 9:25-26 ، اشعیا 53 ) دانیال کشته شدن مسیح و ویران شدن معبد و اورشلیم را بهم ربط میدهد.

 

 

 

چرا اسرائیلی ها از سراسر دنیا جمع شدند؟

 

 

 

 من‌ به‌ فكر نام‌ قدوس‌ خود هستم‌ كه‌ شما آن‌ را در بين‌ قومهاي‌ ديگر بي‌حرمت‌ كرده‌ايد.
22  
پس‌، به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بگو من‌ كه‌ خداوند هستم‌ مي‌گويم‌ شما را دوباره‌ به‌ سرزمين‌تان‌ باز مي‌گردانم‌، ولي‌ اين‌ كار را نه‌ بخاطر شما بلكه‌ بخاطر نام‌ قدوس‌ خود مي‌كنم‌ كه‌ شما در ميان‌ قومها آن‌ را بي‌حرمت‌ نموده‌ايد.  23  عظمت‌ نام‌ خود را كه‌ شما آن‌ را در ميان‌ قوم‌هاي‌ ديگر بي‌حرمت‌ كرديد، در ميان‌ شما آشكار خواهم‌ ساخت‌، آنگاه‌ مردم‌ دنيا خواهنددانست‌ كه‌ من‌ خداوند هستم‌. حزقیال 36:21-23

 

زمانیکه اسرائیلی ها جمع شوند خدا شکوه و پیروزی را دریافت خواهد کرد.در حقیقت در بین کشورهای غیر مسیحی ، اسرائیل باعث شد که نام خدا بی حرمت گردد. پس کشورها باید بدانند که خدا اسرائیلی ها را دوباره جمع خواهد کرد. خدا می خواهد که مردم او را بشناسند، بنابراین خدا از طریق اسرائیل خود را به ملت گم شده نشان خواهد داد. خدا در کتاب های عهد قدیم و جدید از خود بعنوان خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب نام برده است.

 

 

 

 

اسرائیل  خدای مقدس را پرستش می کند

 

 

 

مدارک مشخص در مورد این پیش گوئی ها در دوره آخر زمان و قبل از آن برگشتن مسیح در ادامه امده است. در اینجا بخش های 24 الی 38  در مورد قول خدا به مردم اسرائیل است هم مادی و هم لفظی. او می گوید شما را از بین ملت ها می برم و شما را به سرزمینتان بر می گردانم.( فلسطین/ اسرائیل) این جمع شدن اسرائیل که مربوط به جنبه مادی و فیزیکی آن است با قول خدا در مورد دریافت یک " قلب تازه " و " روح تازه " در دوره مسیحیت به انجام میرسد.

 

 

من‌ شما را از ميان‌ قومهاي‌ ديگر جمع‌ كرده‌، به‌ سرزمين‌تان‌ باز مي‌گردانم‌.  25  آنگاه‌ آب‌ پاك‌ بر شما خواهم‌ ريخت‌ تا از بت‌پرستي‌ و تمام‌ گناهان‌ ديگر پاك‌ شويد.  26  به‌ شما قلبي‌ تازه‌ خواهم‌ داد و روحي‌ تازه‌ در باطن‌ شما خواهم‌ نهاد. دل‌ سنگي‌ و نامطيع‌ را از شما خواهم‌ گرفت‌ و قلبي‌ نرم‌ و مطيع‌ به‌ شما خواهم‌ داد.  27  روح‌ خود را در شما خواهم‌ نهاد تا احكام‌ و قوانين‌ مرا اطاعت‌ نماييد.
28  
شما در سرزمين‌ اسرائيل‌ كه‌ به‌ اجدادتان‌ دادم‌ ساكن‌ خواهيد شد. شما قوم‌ من‌ مي‌شويد و من‌ خداي‌ شما.  29  شما را از همه‌ گناهانتان‌ پاك‌ مي‌كنم‌ و غله‌ فراوان‌ به‌ شما داده‌، به‌ قحطي‌ پايان‌ مي‌دهم‌. حزقیال 36:24-29

 

 

عهد و قول جدید که با کلیسا  پیوند زده شده است، قول داده شده به مردم اسرائیل است.( ارمیا 31:31 ، رومیان 11:22-26 ) انکار کردن مسیح توسط اسرائیلی ها باعث شد که معبد و اورشلیم ویران گردد( دانیال 9:26 ) در ادامه آن این مردم در بین مردم غیر مسیحی پراکنده شدند.( پیش گوئی مسیح ) پس آنها هنوز باید پیش بینی بعدی را که دادن روح مقدس به مردم اسرائیل است را دریافت کنند که هنوز به وقوع نپیوسته است.

 

 

همانطور كه‌ خداوند از احسان‌ كردن‌ و افزودن‌ شما شادي‌ كرده‌ است‌، همانگونه‌ نيز در آنوقت‌ از نابود كردن‌ شما خوشحال‌ خواهد شد و شما از سرزميني‌ كه‌ تصرف‌ مي‌كنيد ريشه‌ كن‌ خواهيد گشت‌. 64  خداوند، شما را در ميان‌ تمامي‌ ملتها از يك‌ گوشه‌عالم‌ تا گوشه‌ ديگر پراكنده‌ خواهد ساخت‌. در آنجا خدايان‌ ديگر را كه‌ نه‌ خود مي‌شناختيد و نه‌ پدرانتان‌، پرستش‌ خواهيد كرد، خداياني‌ كه‌ از چوب‌ و سنگ‌ ساخته‌ شده‌اند تثنیه 28:63-63

 

 

 

بنابراین ما اکنون می بینیم که چطور اسلام نقشش را در دوره آخر زمان اجرا می کند. خدا قول رهائی را به مردم اسرائیل داده است. که این رهائی برگشتنشان به سرزمین اسرائیلی ها است.پس اسلام در واقع با خدا در جنگ است. ما باید به خاطر بسپاریم که این یک جنگ مقدس است و نه مادی.

 

در آن روز

 

 

 

خداوند مي‌فرمايد: وقتي‌ گناهانتان‌ را پاك‌ سازم‌، دوباره‌ شما را به‌ وطنتان‌ اسرائيل‌ مي‌آورم‌ و ويرانه‌ها را آباد مي‌كنم‌.  34  زمين‌ها دوباره‌ شيار خواهند شد و ديگر در نظر رهگذران‌ باير نخواهند بود؛  35  و آنها خواهند گفت‌: اين‌ زميني‌ كه‌ ويران‌ شده‌ بود، اكنون‌ همچـون‌ باغ‌ عدن‌ شده‌ است‌! شهرهاي‌ خراب‌ دوباره‌ بنا گرديده‌ و دورشان‌ حصار كشيده‌ شده‌ و پر از جمعيت‌ گشته‌اند.  36  آنگاه‌ تمام‌ قومهاي‌ همجواري‌ كه‌ هنوز باقي‌ مانده‌اند، خواهند دانست‌ من‌ كه‌ خداوند هستم‌ شهرهاي‌ خراب‌ را آباد كرده‌ و در زمينهاي‌ متروك‌ محصول‌ فراوان‌ به‌ بار آورده‌ام‌. من‌ كه‌ خداوند هستم‌ اين‌ را گفته‌ام‌ و بدان‌ عمل‌ مي‌كنم‌. حزقیال 36:33-36

 

 

خدا اشکارا زمان برگشتن اسرائیل را به سرزمینش با زمان رهائی ملت ها مرتبط میداند. فهمیدن آن مهم است که دنیای اسلام چشم بر روز تاسیس اسرائیل می دوزد( 14 ماه می 1948 ) که در واقع روز عزای دنیای اسلام است.

 

در ادامه وعده های بخش 36 که جمع شدن مردم اسرائیل به رهائی مرتبط شده است، حزقیال در بخش 37 از آن به عنوان بردن استخوانهای خشک شده در دره یاد کرده است.

 

 

 

 

اسرائیل ؟

 

 دیدگاه حزقیال در " روح خدا " جا گرفته است ، خدا حزقیال را به عرش می برد ، به داخل دره استخوانهای خشک.

 

قدرت‌ خداوند وجود مرا دربرگرفت‌ و روح‌ او مرا به‌ دره‌اي‌ كه‌ پر از استخوانهاي‌ خشك‌ بود، برد. استخوانها در همه‌ جا روي‌ زمين‌ پخش‌ شده‌ بودند. او مرا در ميان‌ استخوانها گردانيد. 3 بعد به‌ من‌ گفت‌: اي‌ انسان‌ خاكي‌، آيا اين‌ استخوانها مي‌توانند دوباره‌ جان‌ بگيرند و انسانهاي‌ زنده‌اي‌ شوند؟ گفتم‌: اي‌ خداوند، تو مي‌داني‌.  4  آنگاه‌ به‌ من‌ فرمود كه‌ به‌ استخوانها بگويم‌: اي‌ استخوانهاي‌ خشك‌ به‌ كلام‌ خداوند گوش‌ دهيد!  5  او مي‌گويد: من‌ به‌ شما جان‌ مي‌بخشم‌ تا دوباره‌ زنده‌ شويد.  6  گوشت‌ و پي‌ به‌ شما مي‌دهم‌ و با پوست‌، شما را مي‌پوشانم‌. در شما روح‌ مي‌دمم‌ تا زنده‌ شويد. آنگاه‌ خواهيد دانست‌ كه‌ من‌ خداوند هستم‌.
7  
آنچه‌ را كه‌ خداوند فرموده‌ بود به‌ استخوانها گفتم‌. ناگهان‌ سروصدايي‌ برخاست‌ و استخوانهاي‌ هر بدن‌ به‌ يكديگر پيوستند!  8  سپس‌ در حاليكه‌ نگاه‌ مي‌كردم‌، ديدم‌ گوشت‌ و پي‌ بر روي‌ استخوانها ظاهر شد و پوست‌، آنها را پوشانيد. اما بدنها هنوز جان‌ نداشتند.  9  خداوند به‌ من‌ فرمود: اي‌ انسان‌ خاكي‌ به‌ روح‌ بگو از چهار گوشه‌ دنيا بيايد و به‌ بدنهاي‌ اين‌ كشته‌شدگان‌ بدمد تا دوباره‌ زنده‌ شوند.  10  پس‌ همانطور كه‌ خداوند به‌ من‌ امر فرموده‌ بود گفتم‌ و روح‌ داخل‌ بدنها شد و آنها زنده‌ شده‌، ايستادند و لشكري‌ بزرگ‌ تشكيل‌ دادند. حزقیال 37:1-10

 

 

از آنجا كه  يهوديان  هديه  نجات  خدا را نپذيرفتند و لغزيدند، هديه  نجات  و بركات  غني  الهي  در اختيار ساير مردم  دنيا قرار گرفت . حال ، اگر يهوديان  هم  به  مسيح  ايمان  بياورند، چه  نعمت هاي  بزرگتري  نصيب  مردم  دنيا خواهد شد! ( رمیان 11:12 )

 

 

 

وضعیت مقدس اسرائیل

 

 

 

 

 سپس‌ خداوند معني‌ اين‌ رؤيا را به‌ من‌ فرمود: اين‌ استخوانها قوم‌ اسرائيل‌ هستند؛ آنها مي‌گويند: ما بصورت‌ استخوانهاي‌ خشك‌ شده‌ در آمده‌ايم‌ و همه‌ اميدهايمان‌ برباد رفته‌ است‌.  12  ولي‌ تو به‌ ايشان‌ بگو كه‌ خداوند مي‌فرمايد: اي‌ قوم‌ من‌ اسرائيل‌، من‌ قبرهاي‌ اسارت‌ شما را كه‌ در آنها دفن‌ شده‌ايد مي‌گشايم‌ و دوباره‌ شما را زنده‌ مي‌كنم‌ و به‌ مملكت‌ اسرائيل‌ بازمي‌گردانم‌.  13  سرانجام‌، اي‌ قوم‌ من‌، خواهيد دانست‌ كه‌ من‌ خداوند هستم‌.  14  روح‌ خود رادر شما قرار مي‌دهم‌ و شما بار ديگر احيا شده‌، به‌ وطن‌ خودتان‌ بازمي‌گرديد. آنوقت‌ خواهيد دانست‌ من‌ كه‌ خداوند هستم‌ به‌ قولي‌ كه‌ داده‌ام‌ عمل‌ مي‌كنم‌. حزقیال 37:11-14

 

 

 

 

 

 

 

برگشتن فیزیکی مردم اسرائیل به همراه برگشتن روحی آنها ، زمانی رخ میدهد که آنها خدا را خواهند شناخت.

 

 

 

 

یک ملت ، یک مردم واحد

 

 

 

اسرائیل برای مدت زیادی جدا بصورت پادشاهی شمال اسرائیل و  پادشاهی جنوب یهود نخواهد بود. آنها یک ملت خواهند شد در حقیقت متحد در زیر فرمان مسیح ، مسیح مقدس که بر تمام دنیا حکمرانی خواهد نمود.

 

 

 اي  كاش  آنان  نيز به  مسيح  ايمان  آورند! وقتي  خدا از ايشان  روي  گرداند، معنايش  اين  بود كه  به  بقيه  مردم جهان  رو كرد تا نجات  را به  ايشان  عطا كند. پس  حال  اگر يهوديان  نيز بسوي  مسيح  باز گردند، چه  پر شكوه  و عالي  خواهد شد! مانند اين  خواهد بود كه  مردگان  به  زندگي  بازگردند!  16  از آنجا كه  ابراهيم  و ساير انبياء مردان  خدا هستند، فرزندانشان  نيز بايد همانطور باشند. زيرا اگر ريشه هاي  درخت  مقدسند، شاخه ها نيز بايد مقدس  باشند.
17  
اما بعضي  از شاخه هاي  اين  درخت  كه  يهوديان  باشند بريده  شدند و بجاي  آنها، شاخه هاي  زيتون  وحشي ، يعني  شما غيريهوديان  پيوند زده  شديد. پس  اكنون  شما در آن  بركاتي  كه  خدا به  ابراهيم  و فرزندانشان  وعده  داد شريك  هستيد، همانگونه  كه  شاخه هاي  پيوند شده ، در شيره  و مواد غذايي  درخت  اصلي  شريك  مي شوند.
18  
اما بايد مواظب  باشيد كه  دچار غرور نشويد و به  اين  نباليد كه  بجاي  شاخه هاي  بريده ، قرار گرفته ايد. فراموش  نكنيد كه  ارزش  شما فقط  به  اين  است  كه  جزئي  از درخت  هستيد. بلي ، شما فقط  يك  شاخه ايد، نه  ريشه .
19  
ممكن  است  بگوييد: آن  شاخه ها بريده  شدند تا جايي  براي  من  باز شود. پس  خدا چقدر از من  راضي  است !
20  
درست  است . آن  شاخه ها يعني  يهوديان  به  اين  دليل  قطع  شدند كه  به  خدا ايمان  نداشتند؛ شما نيز فقط  به  اين  دليل  بجاي  آنها پيوند شديد كه  به  خدا ايمان  داشتيد. پس  مغرور نشويد، بلكه  از خدا بترسيد. 21 زيرا اگر خدا بر شاخه هاي  طبيعي  درخت  رحم  نكرد، بر شما نيز رحم  نخواهد فرمود.
22  
پس  ببينيد خدا چقدر مهربان  و در عين  حال  سختگير است . او نسبت  به  نافرمانان  بسيار سختگير است . اما اگر شما در ايمان  و محبتي  كه  به  او داريد، ثابت  بمانيد، نسبت  به  شما مهربان  خواهد بود. در غيراينصورت  شما نيز بريده  خواهيد شد. حزقیال 37:15-22

 

 

 

اسرائیل متحد در زیر پادشاهی مسیح

 

 

 در طول این دوره و زمان  برگشتن مسیح کاملاً  در ذهن ها  است بخاطر اینکه داوود  به یک پادشاه که بر تمام دنیا حکومت می کند،اشاره می کند. داوود 3000 سال قبل مرده است. حزقیال به این دوران حاضر اشاره می کند.

 

از طرف  ديگر، اگر يهوديان  از بي ايماني  دست  بكشند و بسوي  خدا بازگردند، خدا ايشان  را مجدداً به  درخت  خود پيوند خواهد زد. بلي ، او قادر است  اين  كار را انجام  دهد.  24  خدا شما غيريهوديان  را كه  او را نمي شناختيدو مانند شاخه هاي  درخت  زيتون  وحشي  بوديد، چنين  محبت  كرده  و برخلاف  طبيعت ، به  درخت  خوب  خودش  پيوند زده  است . پس  چقدر بيشتر، مايل  است  يهوديان  را كه  شاخه هاي  طبيعي  اين  درخت  هستند، به  جاي  اولشان  بازگرداند و در آنجا پيوند بزند!


25  
برادران  عزيز، مي خواهم  شما از يك  سرّ الهي  آگاه  باشيد، تا دچار غرور نشويد. درست  است  كه  بعضي  از يهوديان  درحال  حاضر برضد انجيل  عمل  مي كنند؛ اما اين  حالت  فقط  تا زماني  ادامه  خواهد يافت  كه  آن  عده  از شما غيريهوديان  كه  خدا از ابتدا در نظر داشته  است ، به  مسيح  ايمان  بياوريد.  26  پس  از آن ، تمام  قوم  اسرائيل  نجات  خواهند يافت .
در همين  مورد، در كتاب  آسماني  چنين  آمده  است : از شهر صهيون  نجات  دهنده اي  ظاهر خواهد شد و يهوديان  را از بي ديني  رهايي  خواهد داد.  27  در آن  زمان  من  طبق  وعده  خود گناهان  ايشان  را پاك  خواهم  نمود.
28  
اكنون  بسياري  از يهوديان  دشمن  انجيل  مسيحند؛ اين  امر به  نفع  شما بوده  است ، زيرا سبب  شد كه  خدا هديه  نجات  خود را به  شما عطا كند. اما بهرحال ، يهوديان  بخاطر وعده هايي  كه  خدا به  ابراهيم  و اسحاق  و يعقوب  داد، مورد توجه  او هستند حزقیال 37:23-28

 

 

 

زمان اینجا خیلی مهم است ، زمانیکه ما سعی می کنیم نقشی که اسلام بازی میکند را بفهمیم ، آنها بخشی از این تغییر و تحول هستند از پادشاهی انسان به پادشاهی خدا ، زمانیکه برگشتن مسیح به این دنیا رخ میدهد.